saobang
  • Hạng ...
  • Ngọc 28,013
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 72.47%
  • Chỉ số xã hội 178
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 10 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
saobang6 - 5 hdmi2000
saobang6 - 1 sonbinnnnn
saobang8 - 2 carohcm
saobang6 - 1 celeron4ghz
saobang2 - 1 marionew
saobang2 - 3 vtvtvt
saobang2 - 0 miormy235
saobang1 - 1 doubar
saobang6 - 1 ngocdinh
saobang1 - 3 lvthia1989
saobang3 - 3 byeyou
saobang0 - 3 ladieubong
saobang7 - 0 toixadong
saobang1 - 0 changtrainamay
saobang4 - 0 embeoden
saobang2 - 5 thienthansau
saobang3 - 0 hoarung
saobang2 - 0 sunsun
saobang1 - 1 anhtuteoteo
saobang1 - 0 brlhoathanh03714
saobang0 - 3 timkiem
saobang5 - 1 vanvolang
saobang5 - 0 happy123
saobang2 - 3 chopper
saobang2 - 0 nuhondanhroi
saobang5 - 3 firouz
saobang2 - 4 nguyentam2k
saobang0 - 1 bibomedia
saobang3 - 0 cry99
saobang2 - 0 bingan
saobang8 - 4 dungnhinlai
saobang1 - 0 xnghiaxx
saobang1 - 9 tamthuong262
saobang2 - 2 toloveru
saobang2 - 0 nguyenngocanh
saobang2 - 1 gomoko
saobang3 - 0 ducatuan2020
saobang4 - 3 bemuoi
saobang0 - 1 maylangthang
saobang4 - 0 dragon
saobang1 - 2 covid19
saobang4 - 4 quenmattenroi92
saobang9 - 0 aiamcaro
saobang13 - 15 nhatmai
saobang10 - 5 trannhat
saobang3 - 1 hoangduy357
saobang8 - 4 nangthuytinh
saobang4 - 1 ngang123
saobang2 - 1 tungk3
saobang4 - 1 vnhello
saobang5 - 0 toxuanhoang
saobang4 - 1 sujichan
saobang6 - 0 cayruong
saobang10 - 10 danbienday
saobang2 - 0 maruko
saobang8 - 10 launchsite
saobang11 - 3 nagato
saobang5 - 1 bibi0101
saobang10 - 2 kyhoi
saobang1 - 1 sinbad
saobang1 - 0 detutlong
saobang6 - 1 lyquoc
saobang5 - 1 chauky77
saobang7 - 8 jiji001
saobang2 - 0 heolovemusic
saobang4 - 3 h2so4
saobang10 - 2 cuccu
saobang5 - 1 hihi112
saobang14 - 7 dungtrieu
saobang9 - 6 mavuong
saobang4 - 1 vnnguyendung
saobang2 - 0 vitsenpaii
saobang8 - 1 ngocruby9x
saobang3 - 2 kaitokun
saobang2 - 1 matrancaro
saobang1 - 0 thuong95
saobang4 - 0 tralacmi
saobang2 - 0 lovewinter
saobang3 - 0 hoangtugio010
saobang7 - 1 kulito
saobang6 - 1 bangtam2312
saobang1 - 1 zalinh
saobang3 - 0 luke911
saobang2 - 3 tinhthoixotxa
saobang12 - 6 suoingoc
saobang1 - 1 robin
saobang5 - 0 tahuy
saobang3 - 0 titus
saobang4 - 0 mynno
saobang7 - 5 tuoiconrong
saobang3 - 1 vuongkhanh
saobang2 - 0 nakime3769
saobang1 - 1 toiyeuem
saobang2 - 0 lejun
saobang0 - 2 jieblack
saobang1 - 0 ngbatoan
saobang0 - 1 nhavodichmoi
saobang4 - 0 crystal
saobang0 - 1 emdangicachly
saobang0 - 1 aquadogkr1