saobang
  • Hạng 88
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 246
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 75
  • Chỉ số đam mê 3.40
  • Thời gian tham gia 3 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
saobang1 - 1 silvermoon
saobang10 - 4 mikochan
saobang3 - 0 lazytomcat
saobang2 - 0 lanthanh
saobang1 - 5 missnl
saobang4 - 1 vientuong
saobang3 - 0 divangdaxa
saobang15 - 7 thuytinhkhoc
saobang10 - 4 suoingoc
saobang2 - 0 lamcaro2
saobang3 - 1 ampen
saobang2 - 1 apollo
saobang0 - 2 cpcnarin14
saobang0 - 1 bangtam2312
saobang2 - 1 nhatvy2291
saobang4 - 0 paduc
saobang7 - 2 trunghieu87
saobang3 - 0 ozonevietnam
saobang2 - 0 oxoxox
saobang1 - 0 toxuanhoang
saobang4 - 0 nkocdethuong
saobang7 - 2 khiconjx
saobang5 - 2 baniphonere
saobang0 - 1 dunglun
saobang3 - 1 cobebencuaso
saobang5 - 0 nammien
saobang5 - 0 nguyentri10x
saobang3 - 1 lqdoan
saobang4 - 2 kyhoi
saobang1 - 1 cuccu
saobang0 - 1 vanvolang
saobang2 - 0 arsenalfc96
saobang4 - 0 hongkhuong
saobang6 - 0 tahuuson
saobang3 - 2 goomi
saobang1 - 2 trungtcc
saobang3 - 1 ngocruby9x
saobang3 - 2 mayakieu
saobang3 - 1 onlytrust
saobang6 - 2 trannhat
saobang6 - 1 nhipcautre21
saobang2 - 4 buumbuum
saobang1 - 0 idontknow23
saobang1 - 0 anhhn20
saobang1 - 0 nonamevn
saobang4 - 6 dungtrieu
saobang9 - 6 heokool
saobang2 - 1 vokophi
saobang0 - 2 matngu10
saobang6 - 6 heoconhamchoi
saobang2 - 5 mavuong
saobang3 - 7 alphax
saobang3 - 0 lyquoc
saobang2 - 0 minh2901
saobang2 - 0 luckystar
saobang1 - 0 annq120608
saobang2 - 0 hoangtranxt
saobang1 - 1 sbc1111
saobang1 - 3 matngu7
saobang2 - 0 hienle1620
saobang0 - 2 matngu5
saobang1 - 0 totoro
saobang0 - 1 xanhlacay
saobang4 - 8 cuong97
saobang2 - 7 khoailangnuong
saobang6 - 6 ngocsonhb
saobang2 - 5 tuoiconrong
saobang0 - 1 h2so4
saobang5 - 0 luachua
saobang3 - 1 yenle123
saobang1 - 0 ltb0506
saobang4 - 0 binh2009
saobang0 - 1 nhonho
saobang2 - 4 matngu
saobang4 - 2 gaco1505