kain98
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 9.32%
  • Chỉ số xã hội 161
  • Chỉ số đam mê 5.17
  • Thời gian tham gia 1 năm 10 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kain981 - 2 mrrua
kain983 - 3 supersen
kain980 - 5 beyeupk
kain982 - 0 binhnhi
kain981 - 8 aiamcaro
kain983 - 4 heoway
kain982 - 6 thuyt1
kain981 - 2 hdmi2000
kain982 - 7 krixi
kain981 - 0 lucky
kain980 - 3 nhabanbo
kain980 - 5 gaodo
kain982 - 7 khiconjx
kain982 - 12 quangmetro
kain980 - 3 teoteo
kain980 - 3 vietnamovernight
kain984 - 16 thuong95
kain980 - 1 saphia
kain980 - 2 kidboy
kain980 - 1 phongca
kain983 - 2 peheo
kain983 - 4 hades
kain981 - 3 yukii
kain984 - 18 vitty
kain982 - 0 yoona
kain981 - 0 huongly
kain982 - 4 diquathoigian
kain982 - 5 sieutron
kain981 - 7 lejun
kain980 - 1 support
kain980 - 1 toigalam
kain980 - 1 thiengon123
kain980 - 1 vitaminc
kain981 - 3 lemaipa
kain982 - 1 tieuling
kain982 - 0 hector
kain980 - 1 hanhphucvotan
kain983 - 5 nguyentri10x
kain983 - 10 phongyeu
kain981 - 11 thythy2021
kain982 - 15 vuongkhanh
kain981 - 5 thutrang
kain981 - 15 yoshida
kain982 - 19 comsatl
kain983 - 13 nagato
kain982 - 1 titus
kain983 - 8 thanhvan2021
kain981 - 4 aconnongthon
kain9810 - 15 gecko88
kain981 - 1 vnnguyendung
kain981 - 12 thuykien
kain985 - 9 huyluxz
kain980 - 10 crystal
kain982 - 7 dolphin
kain981 - 5 toanluf
kain984 - 8 ngocdinh
kain982 - 10 hoadongtien00
kain984 - 22 phuongxoan
kain980 - 4 vangbacdaquy
kain981 - 1 maruko
kain983 - 7 onlytrust
kain980 - 15 ampen
kain980 - 4 vanvolang
kain981 - 18 pingpong
kain980 - 6 paduc
kain980 - 3 mjetran
kain981 - 7 nakime3769
kain980 - 3 langtu
kain980 - 7 hoangduy357
kain980 - 5 thienthan999
kain981 - 4 changtraivotinh035
kain983 - 0 nttthuy
kain980 - 1 bibi0101
kain980 - 3 hoarung
kain981 - 3 quachdozz
kain981 - 1 saosaysua
kain980 - 1 buomchua
kain980 - 5 huongkute
kain981 - 1 alphax
kain980 - 5 ngannguyen
kain982 - 4 tuoiconrong
kain980 - 5 lvtrung
kain980 - 12 mrboo
kain980 - 10 mayakieu
kain981 - 5 tahuy
kain980 - 3 meokitty
kain980 - 4 myhangsg
kain980 - 6 dannyvnn
kain980 - 4 nhocyeusky
kain982 - 17 thuanvanb
kain980 - 2 tieuholy
kain980 - 1 mailady
kain981 - 4 osin2k
kain981 - 6 heoconhamchoi
kain980 - 2 liuhuy314
kain980 - 11 dorabase
kain981 - 18 qindy
kain980 - 5 vichio
kain982 - 1 nhathaha
kain980 - 15 hoangphuc2040