johanliebert
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 1130
  • Tỉ lệ thắng 22.50%
  • Chỉ số xã hội 40
  • Chỉ số đam mê 0.27
  • Thời gian tham gia 4 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có