matngu
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 26
  • Tỉ lệ thắng 52.46%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có