anhngo1990
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 8
  • Tỉ lệ thắng 3.70%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có