moitapchoi1
  • Hạng 74
  • Cấp bậc Cao cấp II
  • Ngọc 359
  • Tỉ lệ thắng 90.32%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 3 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có