moitapchoi1
  • Hạng 23
  • Cấp bậc Cao cấp II
  • Ngọc 302
  • Tỉ lệ thắng 95.83%
  • Thời gian tham gia 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có