phatpro123
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 60
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phatpro1230 - 1 vesau
phatpro1231 - 2 phuongkarry
phatpro1231 - 2 beyeupk
phatpro1230 - 1 hamynn