huongjep
  • Hạng 8
  • Ngọc 202,453
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.12%
  • Chỉ số xã hội 326
  • Chỉ số đam mê 0.43
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongjep3 - 0 lexuan22
huongjep8 - 12 suoingoc
huongjep9 - 4 sabo2412
huongjep14 - 10 dragon
huongjep11 - 3 trienchill
huongjep19 - 17 yoshida
huongjep8 - 6 quangmetro
huongjep12 - 4 nakime3769
huongjep14 - 15 duyen10
huongjep12 - 11 hoaanhdao2008
huongjep12 - 9 lejun
huongjep5 - 1 hoangphuc2040
huongjep19 - 18 thuydung25
huongjep2 - 0 phameco
huongjep4 - 5 trunghieu87
huongjep14 - 4 yukii
huongjep1 - 1 saosaysua
huongjep4 - 7 hanalov1
huongjep3 - 1 khanhlucky97
huongjep8 - 6 phuongkarry
huongjep21 - 26 mjetran
huongjep11 - 2 nhipcautre21
huongjep34 - 35 hanhphucvotan
huongjep4 - 0 cayruong
huongjep12 - 8 vnhello
huongjep3 - 4 luckystar
huongjep12 - 6 onlytrust
huongjep9 - 3 loclatoi
huongjep10 - 17 giodaingan
huongjep11 - 12 thuong95
huongjep8 - 12 happy123
huongjep6 - 6 dorabase
huongjep3 - 0 lunox
huongjep6 - 0 jang80
huongjep2 - 0 lazytomcat
huongjep16 - 11 chauky77
huongjep13 - 16 chuotmom
huongjep33 - 32 thuytinhkhoc
huongjep2 - 5 thienanlk113
huongjep9 - 13 paduc
huongjep4 - 5 ellis
huongjep15 - 11 khoailangnuong
huongjep10 - 5 huynhbaobao
huongjep10 - 2 dolphin
huongjep12 - 7 nhatvy2291
huongjep5 - 17 hoadongtien00
huongjep13 - 5 thaonguyencafe
huongjep2 - 1 tahuy
huongjep0 - 4 winxp
huongjep9 - 3 cobebencuaso
huongjep5 - 4 hihi112
huongjep11 - 11 vangbacdaquy
huongjep2 - 1 tuoiconrong
huongjep5 - 1 lovewinter
huongjep13 - 11 hannie
huongjep10 - 2 crystal
huongjep18 - 13 hamynn
huongjep10 - 3 ngocruby9x
huongjep4 - 3 btran2912
huongjep12 - 12 mayakieu
huongjep8 - 7 hoangthienxa
huongjep18 - 27 lemaipa
huongjep13 - 6 thimhuong
huongjep8 - 1 thiengon123
huongjep4 - 0 vitaminc
huongjep11 - 6 paradol
huongjep9 - 4 huongly
huongjep12 - 12 cry99
huongjep13 - 13 flash
huongjep14 - 4 heodat91
huongjep9 - 7 lanthanh
huongjep6 - 1 dannyvnn
huongjep4 - 2 yoona
huongjep2 - 0 aconnongthon
huongjep2 - 0 langtu
huongjep7 - 4 lyquoc
huongjep13 - 7 viphung
huongjep1 - 1 hdmi2000
huongjep33 - 22 phuongxoan
huongjep11 - 5 nguyenhonganh
huongjep6 - 5 hieula
huongjep19 - 14 liuhuy314
huongjep7 - 5 hoagiay123
huongjep17 - 9 phuongminh
huongjep9 - 13 vesau
huongjep18 - 13 bapcaingoc
huongjep5 - 3 nttthuy
huongjep13 - 12 thaomoc
huongjep9 - 2 vnnguyendung
huongjep5 - 0 vietnamovernight
huongjep8 - 6 lvtrung
huongjep11 - 3 myhangsg
huongjep0 - 2 sryyouzz
huongjep11 - 8 tuliphalan
huongjep6 - 1 michnhi
huongjep9 - 6 vanvolang
huongjep10 - 5 nguoivohinh
huongjep19 - 9 h2so4
huongjep16 - 11 phongyeu
huongjep3 - 0 bibi0101