huongjep
  • Hạng 16
  • Ngọc 91,604
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.51%
  • Chỉ số xã hội 313
  • Chỉ số đam mê 15.60
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongjep7 - 5 hoagiay123
huongjep17 - 9 phuongminh
huongjep9 - 13 vesau
huongjep18 - 13 bapcaingoc
huongjep14 - 11 chauky77
huongjep5 - 3 nttthuy
huongjep13 - 12 thaomoc
huongjep2 - 0 lexuan22
huongjep9 - 2 vnnguyendung
huongjep8 - 2 crystal
huongjep5 - 0 vietnamovernight
huongjep8 - 6 lvtrung
huongjep11 - 3 myhangsg
huongjep8 - 7 lejun
huongjep0 - 2 sryyouzz
huongjep11 - 8 tuliphalan
huongjep10 - 6 thimhuong
huongjep12 - 10 dragon
huongjep6 - 1 michnhi
huongjep9 - 6 vanvolang
huongjep26 - 17 phuongxoan
huongjep10 - 5 nguoivohinh
huongjep19 - 9 h2so4
huongjep17 - 14 liuhuy314
huongjep6 - 4 phuongkarry
huongjep16 - 11 phongyeu
huongjep5 - 2 huongly
huongjep18 - 25 mjetran
huongjep8 - 6 paradol
huongjep7 - 5 hoangthienxa
huongjep3 - 0 bibi0101
huongjep24 - 15 nhocyeusky
huongjep6 - 5 toanluf
huongjep6 - 4 totoro
huongjep12 - 4 tuanlongtt
huongjep4 - 2 heokool
huongjep12 - 11 changtraivotinh035
huongjep11 - 5 thaonguyencafe
huongjep3 - 0 thiengon123
huongjep6 - 8 thuykien
huongjep10 - 9 luke911
huongjep3 - 4 godfather
huongjep1 - 0 trailangthang
huongjep5 - 4 tranhang07
huongjep1 - 0 binhphonui
huongjep2 - 0 builan0209
huongjep3 - 0 vichio
huongjep2 - 0 lovewinter
huongjep10 - 13 thuydung25
huongjep4 - 1 loclatoi
huongjep9 - 4 ngocanhgalaxy
huongjep12 - 4 heodat91
huongjep8 - 7 lanthanh
huongjep4 - 2 bongo
huongjep1 - 0 heoconhamchoi
huongjep9 - 12 thuong95
huongjep9 - 11 paduc
huongjep2 - 0 vitty
huongjep2 - 0 sieuga
huongjep5 - 5 flash
huongjep14 - 2 boomx
huongjep28 - 35 hanhphucvotan
huongjep11 - 6 viphung
huongjep11 - 7 tahuuson
huongjep33 - 31 thuytinhkhoc
huongjep30 - 19 ngocsonhb
huongjep12 - 14 duyen10
huongjep3 - 2 ngocluan
huongjep7 - 4 nakime3769
huongjep2 - 0 vitsenpaii
huongjep4 - 4 ellis
huongjep10 - 4 thuyt1
huongjep9 - 8 lolovp
huongjep9 - 3 heolovemusic
huongjep7 - 10 sujichan
huongjep8 - 7 nammien
huongjep18 - 15 yoshida
huongjep7 - 1 dolphin
huongjep6 - 5 quangmetro
huongjep4 - 4 vnhello
huongjep10 - 10 khoailangnuong
huongjep22 - 17 mavuong
huongjep4 - 0 ov2nd
huongjep9 - 3 mrboo
huongjep16 - 9 chuotbobo
huongjep11 - 7 cuopbiensoh2o
huongjep10 - 7 cuccu
huongjep16 - 21 nhibuong
huongjep9 - 2 hector
huongjep8 - 2 mrrua
huongjep14 - 13 hamynn
huongjep5 - 1 ngocruby9x
huongjep4 - 1 dannyvnn
huongjep10 - 4 yukii
huongjep9 - 11 cry99
huongjep8 - 3 trienchill
huongjep13 - 8 vuamui
huongjep18 - 4 vientuong
huongjep12 - 12 kidboy
huongjep4 - 5 hieula