huongjep
  • Hạng 1866
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 13.64%
  • Thời gian tham gia 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có