huongjep
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,309
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 39.22%
  • Chỉ số xã hội 232
  • Chỉ số đam mê 3.90
  • Thời gian tham gia 5 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongjep3 - 2 phuongkarry
huongjep7 - 9 yoshida
huongjep0 - 2 hades
huongjep0 - 1 iamkevin79nhatrang
huongjep1 - 0 minhcaro
huongjep0 - 1 tamthuong262
huongjep1 - 0 bon2k7
huongjep3 - 14 linda
huongjep4 - 2 aiamcaro
huongjep4 - 0 thienloi
huongjep3 - 5 binhnhi
huongjep4 - 3 thimhuong
huongjep1 - 0 nhanhlan
huongjep1 - 3 support
huongjep1 - 6 thienthansau
huongjep0 - 2 bexinkk
huongjep5 - 8 thienthan999
huongjep10 - 4 khiconjx
huongjep1 - 4 hieula
huongjep2 - 2 ngocluan
huongjep3 - 2 nhathaha
huongjep1 - 1 hihi112
huongjep9 - 4 heodat91
huongjep6 - 1 socnau
huongjep10 - 16 thythy2021
huongjep1 - 3 luckystar
huongjep1 - 2 sujichan
huongjep7 - 5 viphung
huongjep6 - 3 saphia
huongjep2 - 3 waifu207otaku
huongjep2 - 0 hetyeulinh
huongjep5 - 10 beba888
huongjep13 - 0 nhatmai
huongjep0 - 3 btran2912
huongjep8 - 11 mayakieu
huongjep10 - 10 serahwang
huongjep5 - 5 nkocdethuong
huongjep4 - 4 thutrang
huongjep4 - 5 liuhuy314
huongjep2 - 1 thuykieu
huongjep1 - 0 amyvieene
huongjep1 - 1 krixi
huongjep7 - 14 giodaingan
huongjep4 - 6 quachdozz
huongjep1 - 0 missnl
huongjep1 - 2 durable
huongjep4 - 7 thuykien
huongjep1 - 1 tuliphalan
huongjep1 - 0 betterron
huongjep0 - 1 a4toto
huongjep9 - 5 trucmai
huongjep1 - 2 eketao
huongjep0 - 2 macbookpro
huongjep1 - 0 leeginx
huongjep1 - 0 cobebencuaso
huongjep0 - 2 dietcovid
huongjep2 - 0 cayruong
huongjep11 - 15 pingpong
huongjep20 - 34 hanhphucvotan
huongjep5 - 5 nhatvy2291
huongjep4 - 1 dolphin
huongjep14 - 22 thuytinhkhoc
huongjep4 - 3 tuanlongtt
huongjep0 - 2 tieuholy
huongjep1 - 1 paradol
huongjep4 - 9 happy123
huongjep8 - 2 canho
huongjep0 - 8 duyen10
huongjep5 - 7 xuanthupro
huongjep1 - 4 sagocarer
huongjep0 - 1 oxoxox
huongjep0 - 1 saysinxongvohem
huongjep4 - 19 dunglun
huongjep1 - 0 vncaro
huongjep4 - 6 ok123456
huongjep8 - 13 thuydung25
huongjep1 - 0 vucongvan
huongjep5 - 3 nguoivohinh
huongjep8 - 9 khoailangnuong
huongjep7 - 4 ampen
huongjep17 - 9 h2so4
huongjep3 - 4 vangbacdaquy
huongjep0 - 3 covid19
huongjep1 - 0 acmilano
huongjep4 - 4 diemcaro04999
huongjep4 - 4 cuccu
huongjep3 - 5 quangmetro
huongjep2 - 0 thanhtruc
huongjep1 - 0 heocodai
huongjep1 - 2 tralacmi
huongjep10 - 16 chuotmom
huongjep2 - 8 doinhat
huongjep3 - 7 minhquan58
huongjep3 - 4 trunghieu87
huongjep2 - 1 taidt2410
huongjep2 - 1 vivi216
huongjep13 - 6 maruko
huongjep4 - 6 tahuuson
huongjep13 - 0 khachoang967
huongjep2 - 3 minhbun