army10
  • Hạng 182
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 28
  • Tỉ lệ thắng 53.33%
  • Thời gian tham gia 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có