phamtuantrinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 10
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 11.11%
  • Chỉ số xã hội 54
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phamtuantrinh0 - 4 giodaingan
phamtuantrinh0 - 4 dorabase
phamtuantrinh0 - 4 ngannguyen
phamtuantrinh0 - 9 ngocsonhb
phamtuantrinh0 - 5 nhatvy2291
phamtuantrinh0 - 6 suoingoc
phamtuantrinh0 - 5 beyeupk
phamtuantrinh0 - 1 xanhlacay
phamtuantrinh1 - 7 trucmai
phamtuantrinh1 - 7 dungtrieu
phamtuantrinh2 - 0 hungb
phamtuantrinh1 - 6 vesau
phamtuantrinh1 - 0 huonggiang2013
phamtuantrinh1 - 0 miunhonnhon2011
phamtuantrinh1 - 3 lnthieu123
phamtuantrinh0 - 6 mavuong
phamtuantrinh0 - 6 nguoivohinh
phamtuantrinh0 - 1 doinhat
phamtuantrinh0 - 2 nohssiwi
phamtuantrinh0 - 5 luckystar
phamtuantrinh0 - 5 phuongxoan
phamtuantrinh0 - 4 vangbacdaquy
phamtuantrinh0 - 2 bangtam2312
phamtuantrinh1 - 4 dunglun
phamtuantrinh0 - 6 tuanlongtt
phamtuantrinh1 - 2 huynhlongan
phamtuantrinh0 - 1 lanhphong
phamtuantrinh0 - 2 hellokitty
phamtuantrinh0 - 1 onecaro
phamtuantrinh0 - 4 tuantu123
phamtuantrinh0 - 4 nhocyeusky
phamtuantrinh1 - 4 bapcaingoc
phamtuantrinh0 - 8 vanvolang
phamtuantrinh3 - 3 ntbt123456
phamtuantrinh0 - 1 tenchicanngheo98
phamtuantrinh0 - 1 heonahh
phamtuantrinh0 - 10 paduc
phamtuantrinh0 - 2 thienthan999
phamtuantrinh0 - 3 heokute
phamtuantrinh0 - 7 pingpong
phamtuantrinh0 - 2 ok123456
phamtuantrinh4 - 9 thuhuong
phamtuantrinh0 - 2 hien99
phamtuantrinh0 - 2 thythy2021
phamtuantrinh0 - 1 summer
phamtuantrinh1 - 1 thaovan2k7
phamtuantrinh0 - 1 matrom23
phamtuantrinh0 - 5 hoagiay123
phamtuantrinh0 - 2 hathanh0619f
phamtuantrinh1 - 0 immaaa
phamtuantrinh7 - 95 activate
phamtuantrinh3 - 2 cumeo
phamtuantrinh3 - 1 playboy
phamtuantrinh1 - 1 vhtsmart