khonthangduoctot
  • Hạng 1880
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 4.76%
  • Thời gian tham gia 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có