b1998
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 80
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 40.74%
  • Chỉ số xã hội 54
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có