b1998
  • Hạng 210
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 8
  • Tỉ lệ thắng 40.74%
  • Thời gian tham gia 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có