b1998
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 8
  • Tỉ lệ thắng 40.74%
  • Chỉ số xã hội 54
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có