thanhlong
  • Hạng ...
  • Ngọc 7,250
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 87.74%
  • Chỉ số xã hội 106
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thanhlong1 - 3 sauminh
thanhlong2 - 0 quachdozz
thanhlong2 - 0 duyen10
thanhlong16 - 6 vientuong
thanhlong9 - 1 lanthanh
thanhlong8 - 3 nammien
thanhlong14 - 9 scp67892021
thanhlong4 - 0 nhibuong
thanhlong2 - 1 gup222
thanhlong8 - 5 buonnhoem
thanhlong11 - 3 tuanlongtt
thanhlong3 - 0 trannhat
thanhlong5 - 1 luke911
thanhlong3 - 0 kikiki
thanhlong12 - 3 kidboy
thanhlong1 - 1 viphung
thanhlong0 - 1 botbien
thanhlong23 - 4 heokool
thanhlong2 - 0 nguyenvancu
thanhlong2 - 1 fbngohai
thanhlong0 - 1 bangbang
thanhlong2 - 0 canho
thanhlong1 - 0 ltb0506
thanhlong28 - 6 alphax
thanhlong1 - 1 vhtsmart
thanhlong2 - 7 nguyentam2k
thanhlong1 - 5 cuong97
thanhlong11 - 1 thuong95
thanhlong14 - 3 nhocyeusky
thanhlong1 - 0 pingpong
thanhlong0 - 2 ladieubong
thanhlong9 - 1 thuykien
thanhlong1 - 0 hoaanhdao2008
thanhlong20 - 6 trunghieu87
thanhlong3 - 2 cumeo
thanhlong5 - 0 nguoivohinh
thanhlong0 - 2 scary278
thanhlong11 - 0 huynhbaobao
thanhlong33 - 11 saosaysua
thanhlong4 - 1 kyhoi
thanhlong9 - 3 hanhphucvotan
thanhlong15 - 2 serahwang
thanhlong8 - 1 paduc
thanhlong7 - 2 heoconhamchoi
thanhlong10 - 2 suoingoc
thanhlong4 - 1 sieutron
thanhlong11 - 2 qindy
thanhlong2 - 0 chauky77
thanhlong2 - 0 sbc1111
thanhlong7 - 1 hieula
thanhlong29 - 11 tuoiconrong
thanhlong2 - 1 ngannguyen
thanhlong6 - 1 toxuanhoang
thanhlong1 - 1 phongvan
thanhlong3 - 0 beyeupk
thanhlong1 - 0 buibuon
thanhlong2 - 0 happy123
thanhlong11 - 5 ngocluan
thanhlong3 - 1 lejun
thanhlong16 - 6 lyquoc
thanhlong6 - 1 bangtam2312
thanhlong5 - 0 thythy2021
thanhlong9 - 2 ampen
thanhlong11 - 5 thaomoc
thanhlong2 - 0 bapcaingoc
thanhlong3 - 1 lanhphong
thanhlong2 - 0 dungtrieu
thanhlong9 - 4 nttthuy
thanhlong21 - 6 vanvolang
thanhlong16 - 5 phuongminh
thanhlong0 - 2 dinhvanvoi
thanhlong1 - 0 thutrang
thanhlong7 - 4 thuydung25
thanhlong9 - 2 vesau
thanhlong4 - 1 h2so4
thanhlong7 - 14 phuongkitty
thanhlong24 - 10 mayakieu
thanhlong10 - 2 chuotmom
thanhlong12 - 5 vangbacdaquy
thanhlong7 - 3 chuotbobo
thanhlong1 - 0 huongkute
thanhlong2 - 1 hoadongtien00
thanhlong1 - 0 mailady
thanhlong6 - 1 lvtrung
thanhlong10 - 5 dorabase
thanhlong5 - 4 mjetran
thanhlong5 - 2 badboy
thanhlong5 - 5 thienthan999
thanhlong5 - 0 changtraivotinh035
thanhlong3 - 0 heodat91
thanhlong3 - 1 onlytrust
thanhlong10 - 1 lexuan22
thanhlong6 - 2 phungtien
thanhlong5 - 2 mavuong
thanhlong4 - 0 yoshida
thanhlong7 - 0 thuphuongle99
thanhlong2 - 1 binhnhi
thanhlong4 - 1 khiconjx
thanhlong8 - 1 xuanthupro
thanhlong5 - 1 socnau