thanhlong
  • Hạng 42
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 57
  • Tỉ lệ thắng 94.29%
  • Thời gian tham gia 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thanhlong3 - 1 lejun
thanhlong16 - 6 lyquoc
thanhlong6 - 1 bangtam2312
thanhlong5 - 0 thythy2021
thanhlong7 - 5 buonnhoem
thanhlong6 - 1 thuykien
thanhlong9 - 2 ampen
thanhlong23 - 4 alphax
thanhlong11 - 5 thaomoc
thanhlong12 - 2 serahwang
thanhlong2 - 0 bapcaingoc
thanhlong3 - 1 lanhphong
thanhlong0 - 5 cuong97
thanhlong11 - 3 heokool
thanhlong31 - 11 saosaysua
thanhlong2 - 0 dungtrieu
thanhlong10 - 4 ngocluan
thanhlong9 - 4 nttthuy
thanhlong21 - 6 vanvolang
thanhlong16 - 5 phuongminh
thanhlong0 - 2 dinhvanvoi
thanhlong13 - 3 trunghieu87
thanhlong1 - 0 thutrang
thanhlong7 - 4 thuydung25
thanhlong9 - 2 vesau
thanhlong4 - 1 h2so4
thanhlong5 - 1 qindy
thanhlong6 - 1 thuong95
thanhlong4 - 1 paduc
thanhlong2 - 0 hanhphucvotan
thanhlong7 - 14 phuongkitty
thanhlong24 - 10 mayakieu
thanhlong10 - 2 chuotmom
thanhlong5 - 2 suoingoc
thanhlong12 - 5 vangbacdaquy
thanhlong7 - 3 chuotbobo
thanhlong20 - 6 tuoiconrong
thanhlong1 - 0 huongkute
thanhlong3 - 0 toxuanhoang
thanhlong2 - 1 hoadongtien00
thanhlong1 - 0 mailady
thanhlong6 - 1 lvtrung
thanhlong10 - 5 dorabase
thanhlong5 - 4 mjetran
thanhlong3 - 2 heoconhamchoi
thanhlong5 - 2 badboy
thanhlong5 - 5 thienthan999
thanhlong5 - 0 changtraivotinh035
thanhlong3 - 0 heodat91
thanhlong3 - 1 onlytrust
thanhlong10 - 1 lexuan22
thanhlong2 - 0 beyeupk
thanhlong6 - 2 phungtien
thanhlong5 - 2 mavuong
thanhlong4 - 0 yoshida
thanhlong7 - 0 thuphuongle99
thanhlong2 - 1 binhnhi
thanhlong7 - 3 nammien
thanhlong4 - 0 kidboy
thanhlong14 - 6 vientuong
thanhlong6 - 1 lanthanh
thanhlong4 - 1 khiconjx
thanhlong8 - 1 xuanthupro
thanhlong5 - 1 socnau
thanhlong1 - 0 namproghe
thanhlong6 - 2 ngocruby9x
thanhlong6 - 3 trucmai
thanhlong5 - 2 vnnguyendung
thanhlong5 - 2 giodaingan
thanhlong5 - 2 lemaipa