anhkhadeptrai
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 90
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 10.91%
  • Chỉ số xã hội 110
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
anhkhadeptrai0 - 1 mayakieu
anhkhadeptrai0 - 1 tieutumaodanh
anhkhadeptrai0 - 1 tapsu
anhkhadeptrai0 - 2 vangbacdaquy
anhkhadeptrai1 - 0 kmv109
anhkhadeptrai0 - 1 ilovekimyen1999
anhkhadeptrai0 - 1 dunglun
anhkhadeptrai2 - 3 quynhbuddy7103
anhkhadeptrai0 - 2 diemcaro04999
anhkhadeptrai0 - 4 meoooo
anhkhadeptrai0 - 1 edric284
anhkhadeptrai0 - 2 goomi
anhkhadeptrai0 - 1 scp67892021
anhkhadeptrai0 - 1 trancuongbrvt
anhkhadeptrai0 - 4 vanvolang
anhkhadeptrai0 - 2 london3
anhkhadeptrai0 - 3 huynhbaobao
anhkhadeptrai1 - 6 tranhang07
anhkhadeptrai0 - 3 ngocsonhb
anhkhadeptrai0 - 2 london1
anhkhadeptrai1 - 1 hok9x01
anhkhadeptrai3 - 1 nqt1234vnb
anhkhadeptrai0 - 1 heokool
anhkhadeptrai0 - 1 mavuong
anhkhadeptrai3 - 3 tieuchien
anhkhadeptrai0 - 4 badboy
anhkhadeptrai0 - 1 vesau
anhkhadeptrai0 - 1 caothudauroi123
anhkhadeptrai1 - 3 serahwang
anhkhadeptrai1 - 4 phungtien
anhkhadeptrai3 - 0 kingcaroone
anhkhadeptrai0 - 3 trannhat
anhkhadeptrai1 - 6 dolphin
anhkhadeptrai14 - 3 nguyentrungthang
anhkhadeptrai2 - 6 yumkhin
anhkhadeptrai0 - 6 toxuanhoang
anhkhadeptrai0 - 1 khoailangnuong
anhkhadeptrai0 - 1 jang80
anhkhadeptrai0 - 6 chuotmom
anhkhadeptrai0 - 1 nhocyeusky
anhkhadeptrai0 - 4 pingpong
anhkhadeptrai1 - 0 theem97
anhkhadeptrai0 - 5 lyquoc
anhkhadeptrai0 - 4 maruko
anhkhadeptrai0 - 1 dinoooauno
anhkhadeptrai0 - 5 nkocdethuong
anhkhadeptrai1 - 1 matrom2
anhkhadeptrai0 - 1 qindy
anhkhadeptrai0 - 1 cuong97
anhkhadeptrai0 - 2 thuydung25
anhkhadeptrai0 - 1 socnau
anhkhadeptrai39 - 0 anhtu
anhkhadeptrai0 - 1 ngannguyen
anhkhadeptrai1 - 4 nhibuong
anhkhadeptrai6 - 0 manhducofficial
anhkhadeptrai1 - 1 nammien
anhkhadeptrai0 - 1 thaomoc
anhkhadeptrai0 - 2 hoaanhdao2008
anhkhadeptrai0 - 1 ltb0506
anhkhadeptrai0 - 6 nhimxu
anhkhadeptrai1 - 0 leduocmanage
anhkhadeptrai0 - 3 thythy2021
anhkhadeptrai0 - 1 mikochan
anhkhadeptrai0 - 2 ukiko
anhkhadeptrai1 - 0 p180598
anhkhadeptrai1 - 3 thuykien
anhkhadeptrai0 - 3 lemaipa
anhkhadeptrai1 - 5 hungnguyn
anhkhadeptrai0 - 12 phuongminh
anhkhadeptrai1 - 3 heoway
anhkhadeptrai1 - 4 nttthuy
anhkhadeptrai0 - 2 happy123
anhkhadeptrai1 - 0 bdfbxbb
anhkhadeptrai0 - 4 quangmetro
anhkhadeptrai0 - 6 matngu14
anhkhadeptrai0 - 4 kyhoi
anhkhadeptrai0 - 1 sbc1111
anhkhadeptrai1 - 5 luke911
anhkhadeptrai0 - 1 dungtrieu
anhkhadeptrai0 - 3 hieula
anhkhadeptrai1 - 5 xuanthupro
anhkhadeptrai0 - 1 hoadongtien00
anhkhadeptrai0 - 4 sieutron
anhkhadeptrai1 - 20 tuyetxinhdep
anhkhadeptrai0 - 3 binhnhi
anhkhadeptrai2 - 12 happykid76
anhkhadeptrai0 - 2 luckystar
anhkhadeptrai0 - 1 mailady
anhkhadeptrai0 - 2 tuanlongtt
anhkhadeptrai0 - 1 kidboy
anhkhadeptrai0 - 2 khiconjx
anhkhadeptrai0 - 1 cuccu
anhkhadeptrai1 - 2 hoagiay123
anhkhadeptrai0 - 1 quachdozz
anhkhadeptrai11 - 4 ancoi
anhkhadeptrai0 - 2 buonnhoem
anhkhadeptrai0 - 6 giodaingan
anhkhadeptrai1 - 3 dorabase
anhkhadeptrai0 - 2 nguyenhonganh
anhkhadeptrai0 - 3 anhkiet