anhkhadeptrai
  • Hạng 209
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 9
  • Tỉ lệ thắng 9.09%
  • Thời gian tham gia 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
anhkhadeptrai0 - 1 vanvolang
anhkhadeptrai0 - 1 cuong97
anhkhadeptrai0 - 2 thuydung25
anhkhadeptrai0 - 1 socnau
anhkhadeptrai39 - 0 anhtu
anhkhadeptrai0 - 1 ngannguyen
anhkhadeptrai1 - 4 nhibuong
anhkhadeptrai6 - 0 manhducofficial
anhkhadeptrai1 - 1 nammien
anhkhadeptrai0 - 1 thaomoc
anhkhadeptrai0 - 2 hoaanhdao2008
anhkhadeptrai0 - 1 ltb0506
anhkhadeptrai0 - 6 nhimxu
anhkhadeptrai1 - 0 leduocmanage
anhkhadeptrai0 - 3 thythy2021
anhkhadeptrai0 - 1 mikochan
anhkhadeptrai0 - 2 ukiko
anhkhadeptrai1 - 0 p180598
anhkhadeptrai1 - 3 thuykien
anhkhadeptrai0 - 1 ngocsonhb
anhkhadeptrai0 - 3 lemaipa
anhkhadeptrai1 - 5 hungnguyn
anhkhadeptrai0 - 12 phuongminh
anhkhadeptrai1 - 3 heoway
anhkhadeptrai1 - 4 nttthuy
anhkhadeptrai0 - 2 happy123
anhkhadeptrai1 - 0 bdfbxbb
anhkhadeptrai0 - 5 tranhang07
anhkhadeptrai0 - 4 quangmetro
anhkhadeptrai0 - 1 serahwang
anhkhadeptrai0 - 3 nkocdethuong
anhkhadeptrai0 - 6 matngu14
anhkhadeptrai0 - 4 kyhoi
anhkhadeptrai1 - 2 phungtien
anhkhadeptrai0 - 1 sbc1111
anhkhadeptrai1 - 5 luke911
anhkhadeptrai0 - 1 dungtrieu
anhkhadeptrai1 - 5 dolphin
anhkhadeptrai0 - 3 hieula
anhkhadeptrai1 - 5 xuanthupro
anhkhadeptrai0 - 1 hoadongtien00
anhkhadeptrai0 - 4 sieutron
anhkhadeptrai1 - 20 tuyetxinhdep
anhkhadeptrai0 - 3 binhnhi
anhkhadeptrai2 - 12 happykid76
anhkhadeptrai0 - 2 luckystar
anhkhadeptrai0 - 1 mailady
anhkhadeptrai0 - 2 tuanlongtt
anhkhadeptrai0 - 1 kidboy
anhkhadeptrai0 - 2 khiconjx
anhkhadeptrai0 - 5 chuotmom
anhkhadeptrai0 - 1 pingpong
anhkhadeptrai0 - 1 cuccu
anhkhadeptrai1 - 2 hoagiay123
anhkhadeptrai0 - 3 badboy
anhkhadeptrai0 - 1 lyquoc
anhkhadeptrai0 - 5 toxuanhoang
anhkhadeptrai0 - 1 trannhat
anhkhadeptrai0 - 1 quachdozz
anhkhadeptrai11 - 4 ancoi
anhkhadeptrai2 - 5 yumkhin
anhkhadeptrai0 - 2 buonnhoem
anhkhadeptrai0 - 6 giodaingan
anhkhadeptrai1 - 3 dorabase
anhkhadeptrai0 - 2 nguyenhonganh
anhkhadeptrai0 - 2 huynhbaobao
anhkhadeptrai0 - 3 anhkiet
anhkhadeptrai0 - 5 chuotbobo
anhkhadeptrai0 - 4 paduc
anhkhadeptrai0 - 3 thutrang
anhkhadeptrai0 - 6 trunghieu87
anhkhadeptrai0 - 1 suoingoc
anhkhadeptrai0 - 1 datdeptrai
anhkhadeptrai2 - 1 bhxh123456
anhkhadeptrai0 - 2 duyen10
anhkhadeptrai0 - 2 mjetran
anhkhadeptrai0 - 4 nhatvy2291