ltb0506
  • Hạng 11
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 765
  • Tỉ lệ thắng 82.57%
  • Thời gian tham gia 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ltb050613 - 4 vnnguyendung
ltb050622 - 8 giodaingan
ltb05061 - 0 sibal
ltb050614 - 8 onlytrust
ltb050615 - 8 dorabase
ltb050612 - 4 trunghieu87
ltb05061 - 0 hhhh020309
ltb05065 - 1 lejun
ltb05067 - 3 thuphuongle99
ltb05063 - 0 lyquoc
ltb05066 - 1 thaomoc
ltb05060 - 4 emgalam
ltb05061 - 0 hoaanhdao2008
ltb05066 - 2 yumkhin
ltb050613 - 8 trucmai
ltb05061 - 3 sbc1111
ltb050613 - 5 serahwang
ltb05066 - 2 kyhoi
ltb050610 - 5 vesau
ltb05061 - 6 lamcaro2
ltb05060 - 1 fama1299
ltb050611 - 4 mailady
ltb05065 - 1 toanluf
ltb050616 - 4 kidboy
ltb05063 - 0 nhimxu
ltb05060 - 1 huan123
ltb05064 - 0 tranhang07
ltb05063 - 1 saosaysua
ltb05061 - 0 buibuon
ltb05062 - 0 idontknow23
ltb050611 - 5 lexuan22
ltb050618 - 6 paduc
ltb05063 - 2 dungtrieu
ltb05068 - 2 heoconhamchoi
ltb05066 - 7 lanthanh
ltb05061 - 0 tahuuson
ltb050623 - 16 chauky77
ltb05065 - 1 khiconjx
ltb05061 - 0 lyly2005
ltb05060 - 3 dinhvanvoi
ltb050616 - 6 chuotmom
ltb050615 - 4 mikochan
ltb050615 - 8 lemaipa
ltb05061 - 0 annq120608
ltb050620 - 6 vanvolang
ltb05065 - 2 trannhat
ltb05064 - 0 ngocruby9x
ltb050611 - 4 beyeupk
ltb05061 - 0 thuydung25
ltb05061 - 0 nkocdethuong
ltb05069 - 4 thuytinhkhoc
ltb05065 - 0 phungtien
ltb05063 - 0 phuongxoan
ltb05067 - 2 phuongminh
ltb05061 - 0 canho
ltb05060 - 1 saobang
ltb05069 - 8 lvtrung
ltb05063 - 2 ngocsonhb
ltb05062 - 2 heokool
ltb05064 - 0 thutrang
ltb05064 - 3 dolphin
ltb05063 - 0 tuoiconrong
ltb05065 - 0 chuotbobo
ltb05066 - 5 hanhphucvotan
ltb05061 - 0 cocara123
ltb05060 - 1 hoadongtien00
ltb050611 - 6 mayakieu
ltb05069 - 3 toxuanhoang
ltb05068 - 2 phuongkarry
ltb05061 - 0 hieula
ltb05061 - 3 luke911
ltb05064 - 3 thienthan999
ltb050614 - 7 thythy2021
ltb050613 - 4 nammien
ltb050610 - 1 hannie
ltb05064 - 1 happy123
ltb05069 - 7 suoingoc
ltb05063 - 5 bapcaingoc
ltb05066 - 0 tuanlongtt
ltb05066 - 3 ngannguyen
ltb05062 - 0 mjetran
ltb05064 - 1 badboy
ltb05063 - 1 huynhbaobao
ltb05064 - 2 xuanthupro
ltb05065 - 1 binhnhi
ltb05062 - 1 mavuong
ltb05064 - 2 nhibuong
ltb05063 - 3 ngocluan
ltb05064 - 2 ampen
ltb05067 - 3 totoro
ltb05060 - 1 buitoi21
ltb05062 - 0 viphung
ltb05069 - 4 alphax
ltb05063 - 0 nhocyeusky
ltb05066 - 4 nhatvy2291
ltb05064 - 5 bangtam2312
ltb05064 - 2 cuccu
ltb05062 - 2 heoway
ltb05067 - 4 nttthuy
ltb05063 - 2 khoailangnuong