worldisad
  • Hạng 265
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 8
  • Tỉ lệ thắng 27.50%
  • Thời gian tham gia 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có