hieenr2021
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 17.14%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có