xanhlacay
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 45.07%
  • Chỉ số xã hội 71
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
xanhlacay1 - 6 nguyenhonganh
xanhlacay3 - 2 saosaysua
xanhlacay0 - 4 kythutudo
xanhlacay0 - 2 ilovekimyen1999
xanhlacay0 - 1 phamphuhung
xanhlacay4 - 0 viphung
xanhlacay2 - 6 lexuan22
xanhlacay3 - 9 changtraivotinh035
xanhlacay1 - 0 bapcaingoc
xanhlacay1 - 1 trucmai
xanhlacay4 - 3 h2so4
xanhlacay3 - 2 sagocarer
xanhlacay1 - 5 cuccu
xanhlacay4 - 3 happykid76
xanhlacay1 - 0 phamtuantrinh
xanhlacay1 - 1 nonono
xanhlacay0 - 1 lamcaro2
xanhlacay2 - 0 sisi99
xanhlacay0 - 1 lvtrung
xanhlacay4 - 8 huynhbaobao
xanhlacay0 - 2 toxuanhoang
xanhlacay3 - 10 alphax
xanhlacay2 - 0 trunghieu87
xanhlacay0 - 1 nhancorei98
xanhlacay0 - 1 maruko
xanhlacay5 - 8 thuong95
xanhlacay3 - 6 buonnhoem
xanhlacay0 - 1 thythy2021
xanhlacay0 - 2 quachdozz
xanhlacay2 - 1 nkocdethuong
xanhlacay0 - 5 cuong97
xanhlacay1 - 0 xuanthupro
xanhlacay5 - 3 ngocruby9x
xanhlacay2 - 4 pingpong
xanhlacay1 - 4 thutrang
xanhlacay5 - 4 cobebencuaso
xanhlacay3 - 3 beyeupk
xanhlacay3 - 2 binhnhi
xanhlacay4 - 0 leconghoan93
xanhlacay1 - 0 serahwang
xanhlacay2 - 10 tahuuson
xanhlacay2 - 1 khiconjx
xanhlacay1 - 0 panda
xanhlacay1 - 1 luke911
xanhlacay1 - 0 luachua
xanhlacay0 - 1 nhocyeusky
xanhlacay12 - 12 toanluf
xanhlacay1 - 0 saobang
xanhlacay1 - 2 vuacotrongmo
xanhlacay1 - 0 buitoi21
xanhlacay2 - 5 heokool
xanhlacay1 - 0 mimimimimimimimi
xanhlacay1 - 2 yumkhin
xanhlacay1 - 0 uttrang001
xanhlacay1 - 0 vesau
xanhlacay8 - 22 tuanlongtt
xanhlacay9 - 8 onlytrust
xanhlacay4 - 2 khoailangnuong
xanhlacay1 - 1 nttthuy
xanhlacay0 - 1 scp67892021
xanhlacay1 - 0 lanhphong
xanhlacay1 - 1 chauky77
xanhlacay0 - 1 hieula
xanhlacay0 - 3 mavuong
xanhlacay1 - 0 nguoivohinh
xanhlacay4 - 2 quangmetro
xanhlacay2 - 0 dembuon
xanhlacay1 - 0 ngocsonhb
xanhlacay0 - 2 sweetberry
xanhlacay1 - 0 dolphin
xanhlacay0 - 1 shiomi