playboy
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 10
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 15.00%
  • Chỉ số xã hội 60
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có