pslangtu
  • Hạng 220
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 28
  • Tỉ lệ thắng 42.86%
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có