pslangtu
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 720
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 64.20%
  • Chỉ số xã hội 81
  • Chỉ số đam mê 1.17
  • Thời gian tham gia 5 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
pslangtu2 - 3 vichea17
pslangtu1 - 2 sagocarer
pslangtu6 - 0 doinhat
pslangtu5 - 2 bapcaingoc
pslangtu4 - 0 thuphuongle99
pslangtu12 - 6 ngocdinh
pslangtu10 - 3 bangtam2312
pslangtu26 - 10 mayakieu
pslangtu2 - 2 chuotbobo
pslangtu5 - 0 phungtien
pslangtu2 - 1 tuanlongtt
pslangtu7 - 2 trucmai
pslangtu4 - 2 beyeupk
pslangtu0 - 1 thuyhoa90
pslangtu9 - 4 kidboy
pslangtu8 - 2 hieula
pslangtu7 - 0 tralacmi
pslangtu6 - 2 chuotmom
pslangtu3 - 2 tahuuson
pslangtu3 - 3 thuykien
pslangtu3 - 0 happykid76
pslangtu6 - 1 mavuong
pslangtu2 - 0 caothuvn
pslangtu10 - 5 huongkute
pslangtu8 - 8 lanhphong
pslangtu14 - 10 thutrang
pslangtu1 - 0 viphung
pslangtu8 - 1 h2so4
pslangtu0 - 5 duyen10
pslangtu9 - 6 mailady
pslangtu0 - 9 tapsu
pslangtu1 - 2 covid19
pslangtu11 - 16 dunglun
pslangtu4 - 1 thuong95
pslangtu3 - 0 thuy1995
pslangtu3 - 0 alphax
pslangtu0 - 4 cuong97
pslangtu1 - 2 scp67892021
pslangtu0 - 1 quangquang
pslangtu4 - 4 phuongxoan
pslangtu6 - 2 heoconhamchoi
pslangtu7 - 6 nkocdethuong
pslangtu8 - 1 happy123
pslangtu1 - 3 lemaipa
pslangtu10 - 3 cuccu
pslangtu0 - 2 phuongkarry
pslangtu2 - 1 lanthanh
pslangtu0 - 1 serahwang
pslangtu2 - 0 trang228811
pslangtu3 - 1 nohssiwi
pslangtu2 - 1 hoadongtien00
pslangtu7 - 2 huynhbaobao
pslangtu6 - 2 giodaingan
pslangtu4 - 1 nammien
pslangtu6 - 4 tranhang07
pslangtu0 - 1 ltb0506
pslangtu15 - 5 nhibuong
pslangtu1 - 0 bogay
pslangtu5 - 2 vangbacdaquy
pslangtu2 - 1 phuongminh
pslangtu3 - 2 paduc
pslangtu2 - 3 nhocyeusky
pslangtu2 - 1 hihihihi
pslangtu1 - 0 lexuan22
pslangtu1 - 0 khanh200175
pslangtu9 - 6 xuanthupro
pslangtu6 - 5 nguyenhonganh
pslangtu4 - 6 ampen
pslangtu0 - 1 nguoivohinh
pslangtu2 - 0 toxuanhoang
pslangtu1 - 0 gfhjtvs
pslangtu1 - 0 thuytinhkhoc
pslangtu0 - 1 qindy
pslangtu2 - 2 chauky77
pslangtu0 - 2 hoagiay123
pslangtu7 - 8 hannie
pslangtu8 - 6 tuoiconrong
pslangtu5 - 7 thuydung25
pslangtu0 - 1 khiconjx
pslangtu0 - 1 lvtrung
pslangtu1 - 1 heokool