lamcaro2
  • Hạng 54
  • Khiên ...
  • Ngọc 60,174
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 83.85%
  • Chỉ số xã hội 291
  • Chỉ số đam mê 6.43
  • Thời gian tham gia 6 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
933
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
lamcaro20 - 2 yamasan99
lamcaro29 - 24 wibunotsimpttv2k7
lamcaro23 - 1 cocuser
lamcaro23 - 3 thuong95
lamcaro29 - 0 heoconhamchoi
lamcaro26 - 0 thanhvan2021
lamcaro24 - 0 dorabase
lamcaro23 - 0 yumkhin
lamcaro213 - 0 paduc
lamcaro22 - 0 tahuy
lamcaro21 - 1 thuyt1
lamcaro25 - 0 myhangsg
lamcaro24 - 3 happykid76
lamcaro212 - 3 crystal
lamcaro24 - 1 cobebencuaso
lamcaro29 - 3 phuongkarry
lamcaro21 - 1 socnau
lamcaro27 - 2 sieutron
lamcaro21 - 1 quangmetro
lamcaro241 - 0 toanluf
lamcaro210 - 1 hoadongtien00
lamcaro25 - 0 beyeupk
lamcaro27 - 0 heokool
lamcaro21 - 0 osin2k
lamcaro22 - 0 qindy
lamcaro26 - 2 canho
lamcaro211 - 4 nkocdethuong
lamcaro24 - 0 dolphin
lamcaro24 - 0 binhnhi
lamcaro214 - 3 thuphuongle99
lamcaro22 - 0 phuongminh
lamcaro20 - 1 nguyentam2k
lamcaro21 - 0 vanvolang
lamcaro214 - 5 anhhong9011
lamcaro24 - 0 thimhuong
lamcaro25 - 1 dragon
lamcaro25 - 3 cuopbiensoh2o
lamcaro214 - 2 nammien
lamcaro23 - 0 krixi
lamcaro210 - 0 michnhi
lamcaro27 - 2 ngocanhgalaxy
lamcaro23 - 1 cayruong
lamcaro24 - 0 serahwang
lamcaro21 - 0 kumthy
lamcaro21 - 1 vichio
lamcaro28 - 1 lemaipa
lamcaro21 - 0 ov2nd
lamcaro22 - 0 sujichan
lamcaro24 - 2 mrboo
lamcaro211 - 4 khanhlucky97
lamcaro26 - 2 vangbacdaquy
lamcaro27 - 0 dungtrieu
lamcaro29 - 15 waifu207otaku
lamcaro28 - 1 huynhbaobao
lamcaro25 - 0 vuongkhanh
lamcaro23 - 1 trunghieu87
lamcaro27 - 0 chuotmom
lamcaro24 - 1 hihi112
lamcaro212 - 1 giodaingan
lamcaro26 - 0 ozonevietnam
lamcaro25 - 0 quachdozz
lamcaro22 - 0 hanalov1
lamcaro26 - 0 vnnguyendung
lamcaro211 - 1 hamynn
lamcaro23 - 0 vietnamovernight
lamcaro20 - 3 bikty
lamcaro24 - 1 lejun
lamcaro22 - 0 meokitty
lamcaro21 - 0 nhathaha
lamcaro22 - 0 khiconjx
lamcaro29 - 1 tranhang07
lamcaro22 - 0 tuoiconrong
lamcaro23 - 0 thuydung25
lamcaro21 - 0 toxuanhoang
lamcaro26 - 1 khoailangnuong
lamcaro21 - 0 sabo2412
lamcaro23 - 18 cuong97
lamcaro22 - 0 dannyvnn
lamcaro21 - 0 vuamui
lamcaro23 - 0 lyquoc
lamcaro22 - 0 heodat91
lamcaro23 - 0 jang80
lamcaro22 - 0 buomchua
lamcaro23 - 0 lanthanh
lamcaro21 - 0 viphung
lamcaro25 - 0 ampen
lamcaro25 - 2 onlytrust
lamcaro212 - 3 btp2k8
lamcaro29 - 0 hannie
lamcaro22 - 0 maruko
lamcaro20 - 1 yeuduoi
lamcaro210 - 8 songgio
lamcaro28 - 4 tuanlongtt
lamcaro21 - 0 phameco
lamcaro25 - 0 bangtam2312
lamcaro211 - 9 hochitrung
lamcaro23 - 0 duyen10
lamcaro22 - 0 vientuong
lamcaro21 - 0 heoway
lamcaro22 - 0 changtraivotinh035