lamcaro2
  • Hạng 13
  • Cấp bậc Siêu cấp X
  • Ngọc 8689
  • Tỉ lệ thắng 84.81%
  • Chỉ số xã hội 237
  • Chỉ số đam mê 23.17
  • Thời gian tham gia 3 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
87
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
lamcaro29 - 8 songgio
lamcaro22 - 0 crystal
lamcaro21 - 0 vietnamovernight
lamcaro21 - 0 liuhuy314
lamcaro21 - 0 nakime3769
lamcaro23 - 0 cobebencuaso
lamcaro23 - 2 covid19
lamcaro21 - 0 thuong95
lamcaro28 - 0 paduc
lamcaro23 - 0 thanhvan2021
lamcaro22 - 0 jang80
lamcaro21 - 0 heodat91
lamcaro23 - 2 phudeptrai
lamcaro211 - 21 huyyeurin
lamcaro21 - 0 langtu
lamcaro21 - 0 eketao
lamcaro23 - 0 aconnongthon
lamcaro22 - 0 lanthanh
lamcaro20 - 1 trungboy
lamcaro21 - 0 diquathoigian
lamcaro24 - 1 khoailangnuong
lamcaro23 - 17 cuong97
lamcaro22 - 0 cry99
lamcaro23 - 60 tava123
lamcaro283 - 84 arsenalfc96
lamcaro20 - 2 bikty
lamcaro22 - 0 flash
lamcaro25 - 1 btp2k8
lamcaro22 - 0 phuongkarry
lamcaro21 - 3 balong
lamcaro21 - 0 ekxanh
lamcaro22 - 0 thuyyy
lamcaro21 - 0 bon2k7
lamcaro21 - 0 yumkhin
lamcaro29 - 6 huongq
lamcaro29 - 8 hochitrung
lamcaro21 - 0 petun
lamcaro21 - 0 ngannguyen
lamcaro244 - 43 nhatmai
lamcaro20 - 1 junz2222
lamcaro22 - 0 lyquoc
lamcaro22 - 0 huynhbaobao
lamcaro23 - 0 vesau
lamcaro21 - 0 ngocdinh
lamcaro24 - 1 vangbacdaquy
lamcaro28 - 0 hannie
lamcaro24 - 0 hoadongtien00
lamcaro21 - 0 yoshida
lamcaro21 - 0 bibi0101
lamcaro21 - 0 khanhlucky97
lamcaro21 - 0 anhhong9011
lamcaro24 - 0 ampen
lamcaro21 - 0 h2so4
lamcaro21 - 0 dungtrieu
lamcaro23 - 1 thuytinhkhoc
lamcaro24 - 0 bangtam2312
lamcaro21 - 0 nhimxu
lamcaro21 - 0 frankho
lamcaro210 - 0 bapcaingoc
lamcaro21 - 0 bongo
lamcaro21 - 0 maruko
lamcaro21 - 0 canho
lamcaro28 - 0 trannhat
lamcaro254 - 1 huongkute
lamcaro239 - 0 toanluf
lamcaro23 - 0 totoro
lamcaro24 - 1 nhatvy2291
lamcaro20 - 1 trungquan1602
lamcaro22 - 0 duyen10
lamcaro25 - 0 heokool
lamcaro21 - 0 thaonguyencafe
lamcaro20 - 1 silvermoon
lamcaro23 - 1 sieutron
lamcaro27 - 2 buonnhoem
lamcaro21 - 0 binhnhi
lamcaro23 - 0 chuotbobo
lamcaro21 - 0 ngocluan
lamcaro21 - 0 vientuong
lamcaro22 - 0 mailady
lamcaro23 - 0 suoingoc
lamcaro28 - 1 giodaingan
lamcaro21 - 0 saosaysua
lamcaro26 - 3 thuykien
lamcaro21 - 0 lee16
lamcaro26 - 1 hamynn
lamcaro21 - 0 tungk3
lamcaro24 - 13 muvodoi
lamcaro21 - 0 gecko88
lamcaro213 - 1 nammien
lamcaro20 - 1 cuibap00
lamcaro21 - 0 boomx
lamcaro22 - 0 dragon
lamcaro21 - 0 michnhi
lamcaro21 - 0 danhtoanthua
lamcaro26 - 0 sagocarer
lamcaro21 - 0 phongyeu
lamcaro21 - 0 aiamcaro
lamcaro21 - 0 thimhuong
lamcaro21 - 0 bingan
lamcaro21 - 0 tuliphalan