ngocsonhb
  • Hạng 199
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 13
  • Tỉ lệ thắng 65.75%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocsonhb5 - 5 tunghaha
ngocsonhb4 - 3 buibuon
ngocsonhb5 - 13 longcutee
ngocsonhb2 - 0 tungm10
ngocsonhb5 - 1 vuquocngoc89
ngocsonhb1 - 0 hieudepzaiquadia
ngocsonhb3 - 0 hoadacochu
ngocsonhb0 - 2 lamcaro2
ngocsonhb1 - 4 ltb95
ngocsonhb1 - 0 ncnss
ngocsonhb1 - 0 phuoclocnpl
ngocsonhb0 - 1 paduc
ngocsonhb2 - 0 blackboss
ngocsonhb0 - 15 phuongkitty
ngocsonhb5 - 0 mecaro
ngocsonhb1 - 0 anhkhadeptrai
ngocsonhb1 - 0 pthao3799
ngocsonhb1 - 0 vientuong
ngocsonhb3 - 1 damviethoa2107
ngocsonhb1 - 0 hoangtranxt
ngocsonhb3 - 0 erictrancuteeee
ngocsonhb21 - 0 idontknow23
ngocsonhb1 - 0 huynhtridoan
ngocsonhb1 - 0 bibibi
ngocsonhb2 - 0 mnamna22
ngocsonhb0 - 3 sbc1111
ngocsonhb0 - 1 alphax
ngocsonhb2 - 0 nguyenlangthang
ngocsonhb0 - 1 trunghieu87
ngocsonhb7 - 2 ancoi
ngocsonhb1 - 0 huonghoa
ngocsonhb1 - 3 lamcaro
ngocsonhb1 - 0 tancong6789
ngocsonhb6 - 1 lyly2005
ngocsonhb6 - 6 saobang
ngocsonhb0 - 1 nguyenhonganh
ngocsonhb3 - 7 matngu1
ngocsonhb4 - 1 cocara123
ngocsonhb1 - 0 marvis
ngocsonhb3 - 2 anhngo1990
ngocsonhb6 - 0 heliosss
ngocsonhb3 - 0 anhkiet
ngocsonhb3 - 0 yenle123
ngocsonhb4 - 0 mino1
ngocsonhb1 - 0 cobebencuaso
ngocsonhb2 - 3 ltb0506
ngocsonhb1 - 0 playboy
ngocsonhb1 - 0 hungnguyn
ngocsonhb2 - 0 vodanh
ngocsonhb0 - 1 scp67892021
ngocsonhb2 - 0 quockongsan
ngocsonhb20 - 0 nguyennguyen
ngocsonhb0 - 2 army12
ngocsonhb0 - 2 bapcaingoc
ngocsonhb2 - 0 phdn12
ngocsonhb1 - 0 nonamevn
ngocsonhb1 - 1 heoconhamchoi
ngocsonhb3 - 0 khanh123bga
ngocsonhb1 - 0 khongeobiet
ngocsonhb1 - 1 hoagiay123
ngocsonhb4 - 0 khonthangduoctot
ngocsonhb8 - 0 nguy2900
ngocsonhb1 - 0 linhcute
ngocsonhb1 - 1 vuabip
ngocsonhb3 - 15 pepopo
ngocsonhb1 - 0 wasabi
ngocsonhb2 - 4 dembuon
ngocsonhb4 - 0 huynnnnn
ngocsonhb0 - 1 xanhlacay
ngocsonhb6 - 3 buitoi21
ngocsonhb5 - 0 ahihi12345
ngocsonhb1 - 4 yellowrain
ngocsonhb2 - 4 lienlong111