ngocsonhb
  • Hạng 110
  • Ngọc 1,420
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.48%
  • Chỉ số xã hội 423
  • Chỉ số đam mê 2.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocsonhb13 - 8 nhimxu
ngocsonhb5 - 3 osin2k
ngocsonhb12 - 6 beyeupk
ngocsonhb4 - 3 thuytinhkhoc
ngocsonhb12 - 8 binhnhi
ngocsonhb1 - 2 nganbali
ngocsonhb2 - 9 shinnijin
ngocsonhb1 - 0 buivannam
ngocsonhb2 - 0 exdevilcaro04
ngocsonhb1 - 0 chovameonho1605
ngocsonhb1 - 2 chumchum
ngocsonhb12 - 0 kienkienkien1209
ngocsonhb2 - 3 hoadongtien00
ngocsonhb2 - 7 thienthansau
ngocsonhb6 - 2 anonymous18
ngocsonhb1 - 0 battoa999
ngocsonhb1 - 2 heokool
ngocsonhb1 - 0 nhatfx1012
ngocsonhb1 - 0 dangcuong123
ngocsonhb0 - 1 manhlamm
ngocsonhb1 - 0 thuynganho
ngocsonhb1 - 1 gwbnmcbdh
ngocsonhb1 - 1 thanhngaho
ngocsonhb5 - 3 sabo2412
ngocsonhb1 - 0 letandat1234
ngocsonhb2 - 6 hdmi2000
ngocsonhb1 - 0 meomeotino
ngocsonhb0 - 1 cocvang
ngocsonhb4 - 0 hungkuuuuuu123
ngocsonhb3 - 1 ruy2xbp3uygbp
ngocsonhb4 - 13 tomcuamuc
ngocsonhb6 - 0 bongbongmua12
ngocsonhb4 - 0 minhky123
ngocsonhb3 - 2 qindy
ngocsonhb1 - 0 langtuan2007
ngocsonhb1 - 0 ene98bg
ngocsonhb7 - 0 nguyenmee
ngocsonhb2 - 0 heheboyyy
ngocsonhb6 - 0 muichiou
ngocsonhb3 - 0 thaonguyencafe
ngocsonhb1 - 0 kiennguyenminh2k
ngocsonhb2 - 0 lovetyfe
ngocsonhb4 - 1 phuongbd1
ngocsonhb1 - 0 muontennao
ngocsonhb2 - 0 hoanguyhello
ngocsonhb1 - 3 thoigianhp
ngocsonhb0 - 1 anh3khia
ngocsonhb1 - 0 thivanlekhoa
ngocsonhb0 - 3 bangtam2312
ngocsonhb1 - 0 luungocbich3367
ngocsonhb3 - 2 fushima
ngocsonhb0 - 3 saphia
ngocsonhb5 - 0 yourmomahoe
ngocsonhb5 - 0 khanhvu
ngocsonhb1 - 0 smethichluotsong
ngocsonhb1 - 0 sthswrong
ngocsonhb3 - 0 kaikento
ngocsonhb3 - 0 nem0nem0
ngocsonhb1 - 0 shrink
ngocsonhb0 - 2 yephdith
ngocsonhb1 - 0 jhonahshsshs
ngocsonhb4 - 0 jenniekimiuem
ngocsonhb1 - 0 zionsn
ngocsonhb1 - 3 caroforfun99999
ngocsonhb0 - 1 korean
ngocsonhb2 - 0 binhbinh95
ngocsonhb1 - 0 nguyenthanhchinh
ngocsonhb1 - 0 bosotsuki2012
ngocsonhb2 - 0 kazuu1554
ngocsonhb1 - 3 kiendz12
ngocsonhb1 - 0 nguyenduyen
ngocsonhb3 - 0 ninhpham
ngocsonhb1 - 0 winho
ngocsonhb2 - 0 halien1306
ngocsonhb2 - 1 phanminhvinhh3010
ngocsonhb2 - 2 dbqg000
ngocsonhb3 - 2 zaruu
ngocsonhb1 - 0 pokemonface
ngocsonhb3 - 58 phuongkitty
ngocsonhb1 - 0 rosap
ngocsonhb4 - 3 kakachieu030201
ngocsonhb1 - 1 greystar
ngocsonhb3 - 0 linhxuanchoicarongu
ngocsonhb2 - 0 dzphucdz
ngocsonhb2 - 0 errolsan
ngocsonhb2 - 1 bienhoavn968
ngocsonhb0 - 1 belen3
ngocsonhb0 - 2 changtraivotinh035
ngocsonhb0 - 1 lunguyencong
ngocsonhb1 - 0 embdiu
ngocsonhb1 - 0 huysh
ngocsonhb1 - 0 batbai69camau
ngocsonhb3 - 3 bankifu22
ngocsonhb4 - 0 vclvclvcl
ngocsonhb3 - 6 travahuong
ngocsonhb0 - 2 noodles
ngocsonhb4 - 0 lucypham
ngocsonhb0 - 2 mblife2021
ngocsonhb3 - 0 thaopro
ngocsonhb4 - 0 zhangjunhai