ngocsonhb
  • Hạng ...
  • Ngọc 673
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.09%
  • Chỉ số xã hội 463
  • Chỉ số đam mê 1.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocsonhb24 - 20 beyeupk
ngocsonhb33 - 27 binhnhi
ngocsonhb18 - 12 osin2k
ngocsonhb21 - 16 nhimxu
ngocsonhb4 - 25 aikhongsotui
ngocsonhb13 - 2 baam123
ngocsonhb1 - 0 thoixinloi123
ngocsonhb0 - 6 beteoteosg
ngocsonhb4 - 3 heokool
ngocsonhb11 - 5 thuytinhkhoc
ngocsonhb3 - 5 hoadongtien00
ngocsonhb2 - 6 rocket290671
ngocsonhb3 - 0 phucvjp1997
ngocsonhb12 - 5 vinvin29
ngocsonhb0 - 1 congtrinh
ngocsonhb2 - 0 ghostlee
ngocsonhb2 - 6 muaxuanden
ngocsonhb0 - 3 yephdith
ngocsonhb3 - 0 codona1958
ngocsonhb1 - 2 thetxt234
ngocsonhb0 - 1 trungtt0210
ngocsonhb0 - 1 htngoc0310
ngocsonhb0 - 3 docuong
ngocsonhb1 - 0 tony2k
ngocsonhb1 - 0 quynhgiao
ngocsonhb38 - 3 saldj9082
ngocsonhb3 - 8 nganbali
ngocsonhb23 - 0 tamhi123
ngocsonhb1 - 0 fiiiiii9
ngocsonhb4 - 0 pngodfather
ngocsonhb0 - 4 siro2012
ngocsonhb19 - 30 huongjep
ngocsonhb0 - 5 byeyou
ngocsonhb3 - 0 nethonglinh
ngocsonhb8 - 0 viipinkky
ngocsonhb5 - 1 thesunn
ngocsonhb1 - 0 spade
ngocsonhb1 - 0 mitomchua
ngocsonhb1 - 8 winxp
ngocsonhb7 - 2 caronew2022
ngocsonhb1 - 0 kieutrang2k1tq
ngocsonhb1 - 0 minhpham
ngocsonhb4 - 2 qindy
ngocsonhb1 - 0 dotienluc
ngocsonhb1 - 0 minatoqh
ngocsonhb7 - 0 nguyenthivannga
ngocsonhb0 - 3 meohoang123
ngocsonhb12 - 1 hoangdzqua
ngocsonhb4 - 3 vovanminh1952
ngocsonhb2 - 1 ktfcfviyvgg11255
ngocsonhb2 - 0 aklsjdfiahuviugh
ngocsonhb4 - 8 at0p1xt
ngocsonhb1 - 6 manhlamm
ngocsonhb17 - 0 baogam251105
ngocsonhb3 - 8 hdmi2000
ngocsonhb2 - 9 shinnijin
ngocsonhb1 - 0 buivannam
ngocsonhb2 - 0 exdevilcaro04
ngocsonhb1 - 0 chovameonho1605
ngocsonhb1 - 2 chumchum
ngocsonhb12 - 0 kienkienkien1209
ngocsonhb2 - 7 thienthansau
ngocsonhb6 - 2 anonymous18
ngocsonhb1 - 0 battoa999
ngocsonhb1 - 0 nhatfx1012
ngocsonhb1 - 0 dangcuong123
ngocsonhb1 - 0 thuynganho
ngocsonhb1 - 1 gwbnmcbdh
ngocsonhb1 - 1 thanhngaho
ngocsonhb5 - 3 sabo2412
ngocsonhb1 - 0 letandat1234
ngocsonhb1 - 0 meomeotino
ngocsonhb0 - 1 cocvang
ngocsonhb4 - 0 hungkuuuuuu123
ngocsonhb3 - 1 ruy2xbp3uygbp
ngocsonhb4 - 13 tomcuamuc
ngocsonhb6 - 0 bongbongmua12
ngocsonhb4 - 0 minhky123
ngocsonhb1 - 0 langtuan2007
ngocsonhb1 - 0 ene98bg
ngocsonhb7 - 0 nguyenmee
ngocsonhb2 - 0 heheboyyy
ngocsonhb6 - 0 muichiou
ngocsonhb3 - 0 thaonguyencafe
ngocsonhb1 - 0 kiennguyenminh2k
ngocsonhb2 - 0 lovetyfe
ngocsonhb4 - 1 phuongbd1
ngocsonhb1 - 0 muontennao
ngocsonhb2 - 0 hoanguyhello
ngocsonhb1 - 3 thoigianhp
ngocsonhb0 - 1 anh3khia
ngocsonhb1 - 0 thivanlekhoa
ngocsonhb0 - 3 bangtam2312
ngocsonhb1 - 0 luungocbich3367
ngocsonhb3 - 2 fushima
ngocsonhb0 - 3 saphia
ngocsonhb5 - 0 yourmomahoe
ngocsonhb5 - 0 khanhvu
ngocsonhb1 - 0 smethichluotsong
ngocsonhb1 - 0 sthswrong