hannie
  • Hạng 205
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 11
  • Tỉ lệ thắng 57.81%
  • Thời gian tham gia 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có