thienthan999
  • Hạng 928
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,195
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 60.00%
  • Chỉ số xã hội 280
  • Chỉ số đam mê 3.47
  • Thời gian tham gia 6 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thienthan9993 - 0 cocuser
thienthan9990 - 3 heoway
thienthan9996 - 0 ngaltq
thienthan9990 - 1 yephdith
thienthan9992 - 0 thieutuan
thienthan9990 - 2 hocgomoku
thienthan9992 - 0 trucmai
thienthan9991 - 2 xuanthupro
thienthan9991 - 0 luckystar
thienthan9997 - 1 giainghi11
thienthan9991 - 2 hoangphihung
thienthan9990 - 2 manhlama01
thienthan9992 - 1 godofdead
thienthan9991 - 0 huongduong
thienthan9990 - 1 nguyenmanhlama01
thienthan9995 - 0 dangquangadc03
thienthan9993 - 0 mrbeo2002
thienthan9991 - 0 huudan8903
thienthan9990 - 1 tinhlo
thienthan9992 - 0 thuanvn
thienthan9991 - 0 tranlybichngoc
thienthan9992 - 0 asthemoon
thienthan9990 - 3 linhlucden
thienthan9991 - 0 phamtungson1404
thienthan9990 - 1 balong
thienthan9999 - 7 chopper
thienthan9991 - 1 xmen117
thienthan9991 - 0 cumeo
thienthan9991 - 1 thuyt1
thienthan9990 - 2 silverfang
thienthan9992 - 3 thinpham
thienthan9998 - 4 heliosxyz
thienthan9991 - 0 hungbo139
thienthan99910 - 7 huongjep
thienthan99911 - 2 ngulampas1
thienthan9990 - 2 hieuga
thienthan9991 - 0 merio99999
thienthan9991 - 0 kynguyen123
thienthan9993 - 0 drffsfsf
thienthan9991 - 1 huynhvanthang
thienthan9995 - 0 covit0310
thienthan9991 - 1 huyenmai96
thienthan9992 - 1 hehihoha
thienthan9991 - 0 phamhoangloc2009
thienthan9991 - 0 kkfffff
thienthan9992 - 0 winorcorner
thienthan9992 - 0 datcristiano012
thienthan9993 - 0 teemovnkg01
thienthan9990 - 3 ngocgiau04
thienthan9993 - 0 akirakun
thienthan9993 - 0 huythanh08
thienthan9994 - 0 anhhonguyen158
thienthan9994 - 5 gomoko
thienthan9995 - 0 ngaaaaaaa
thienthan9993 - 0 huutruc0412
thienthan9992 - 0 cunon2611
thienthan9993 - 1 veeee0032
thienthan9994 - 3 duyenaotrang
thienthan9993 - 7 phumyhung
thienthan9991 - 0 khiconjx
thienthan9991 - 5 vikend
thienthan9991 - 12 minhcaro
thienthan9992 - 4 nuhondanhroi
thienthan9994 - 5 sabo2412
thienthan9992 - 0 mikochan
thienthan9994 - 0 nptd04
thienthan9990 - 2 carohcm
thienthan9990 - 1 shinken
thienthan9992 - 0 tonyus
thienthan9990 - 2 blackzk
thienthan9994 - 1 caoky
thienthan9990 - 3 sinbad
thienthan9990 - 1 badboy
thienthan99912 - 0 wocovn
thienthan9990 - 3 chienbinh
thienthan9992 - 0 minhvodich
thienthan9991 - 2 lvtrung
thienthan9991 - 1 maithao
thienthan9991 - 0 direcottr
thienthan9993 - 4 choiluon
thienthan9994 - 1 hahavi2
thienthan9999 - 13 waifu207otaku
thienthan9992 - 0 choemchoidi
thienthan9990 - 1 phuczelo
thienthan9992 - 0 noname06
thienthan9990 - 4 robin
thienthan9991 - 0 romantic
thienthan9993 - 1 boyhaycuoi
thienthan9992 - 3 tamthuong262
thienthan9996 - 0 top100caro
thienthan9991 - 7 hoangtuanemb
thienthan9995 - 4 huunhu66
thienthan9991 - 0 thiengon123
thienthan9991 - 8 trong981
thienthan9991 - 1 trongdat28
thienthan99924 - 3 zezocazo
thienthan9992 - 0 choigiaitri
thienthan9990 - 1 tenshi
thienthan9995 - 0 kingcaronoloss
thienthan9999 - 4 playcaro20