thienthan999
  • Hạng 99
  • Ngọc 1,383
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.18%
  • Chỉ số xã hội 386
  • Chỉ số đam mê 1.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thienthan99914 - 18 thuyt1
thienthan9992 - 7 winxp
thienthan9991 - 0 hoangngungoc
thienthan9992 - 7 newnewnew
thienthan9993 - 0 docuong
thienthan9991 - 0 phonglsk3
thienthan9996 - 0 nguyendavid
thienthan9991 - 1 principiamathematica
thienthan9994 - 2 trucmai
thienthan99915 - 14 luckystar
thienthan99921 - 15 heoway
thienthan9996 - 9 mikochan
thienthan9998 - 0 dkduong
thienthan99912 - 3 cumeo
thienthan99911 - 15 thinpham
thienthan9993 - 0 dinhhung2k8
thienthan9991 - 0 chuoiloc123
thienthan9998 - 7 lvtrung
thienthan9991 - 3 silverfang
thienthan9995 - 9 nganbali
thienthan9991 - 0 pororoha20
thienthan9996 - 10 sabo2412
thienthan9992 - 8 hdmi2000
thienthan9992 - 0 daosinh
thienthan9992 - 0 danhthithanhlam
thienthan9996 - 3 kennhoc1992
thienthan9994 - 1 khskkkk1234
thienthan9997 - 1 simple00000
thienthan9991 - 0 hihello
thienthan9991 - 0 minhnopro
thienthan9994 - 0 lulipham
thienthan9993 - 3 adachi
thienthan9993 - 0 chien1992hd22
thienthan9992 - 0 hiepdinh94
thienthan9990 - 2 muaxuanden
thienthan9991 - 0 ankkhoi2009
thienthan9992 - 0 riochii
thienthan9991 - 0 caohoangtrung1234567
thienthan9991 - 0 ngoquochuy
thienthan9990 - 2 sauminh
thienthan9993 - 1 hongbeoi
thienthan9991 - 1 vuabip
thienthan9992 - 0 phongkiss35
thienthan9996 - 0 khokhmuhmu
thienthan9991 - 0 pthao3799
thienthan9991 - 0 thtruc
thienthan9994 - 1 hoanam44
thienthan9992 - 1 herewegooo
thienthan9994 - 3 lazil
thienthan9991 - 0 trantuananh12
thienthan9991 - 1 lee16
thienthan9992 - 0 thanhngaho
thienthan9992 - 0 quanprocaro
thienthan9990 - 1 dutada
thienthan9991 - 0 katenhikate2008
thienthan9991 - 0 tuangacongnghiep
thienthan9991 - 0 longdeeptry
thienthan9997 - 1 kienabc9
thienthan9993 - 0 caotien
thienthan9993 - 8 cothanh
thienthan9991 - 0 at0p1xt
thienthan9991 - 0 yuikiiiiiiii129
thienthan9991 - 0 hdt2k4
thienthan9999 - 0 hunhww
thienthan9990 - 2 wibunotsimpttv2k7
thienthan9992 - 6 cocvang
thienthan9990 - 2 badboy
thienthan9991 - 4 xuanthupro
thienthan9992 - 2 ekxanh
thienthan9991 - 0 beiucuachaeunwoo
thienthan9991 - 2 anh3khia
thienthan9991 - 0 clara
thienthan9991 - 0 fush1ma
thienthan9991 - 12 tomcuamuc
thienthan9990 - 1 alienware
thienthan9991 - 0 fushima
thienthan9996 - 1 giaunguyen111
thienthan9992 - 0 hdatcd123
thienthan9997 - 1 araxi3017
thienthan9990 - 2 tranthuahoai
thienthan9993 - 41 phuongkitty
thienthan9991 - 0 mdsun
thienthan9991 - 0 nguyentuan20367nud
thienthan9991 - 0 bludraion
thienthan9996 - 4 anhngoc9x
thienthan9991 - 1 kimhanlong
thienthan9991 - 1 evanst
thienthan9991 - 1 travahuong
thienthan99912 - 1 diepruby2019
thienthan9994 - 0 babycutie
thienthan9998 - 0 thanhmilan
thienthan9993 - 0 lamquennha
thienthan9993 - 2 bkdth2019
thienthan9994 - 0 tieumong
thienthan9990 - 1 nguyennhisopoor
thienthan9996 - 11 phumyhung
thienthan9991 - 0 jennienoze12
thienthan9993 - 1 hohaidang
thienthan9998 - 1 duongthanhhaii
thienthan9990 - 2 nonameme