thienthan999
  • Hạng 341
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 35
  • Tỉ lệ thắng 59.01%
  • Chỉ số xã hội 161
  • Chỉ số đam mê 3.07
  • Thời gian tham gia 3 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thienthan9991 - 0 jhjhjh
thienthan9994 - 0 kk507
thienthan9994 - 0 bebi78543
thienthan9992 - 1 northstar2000
thienthan9990 - 1 boy1994
thienthan9991 - 1 dksdud
thienthan9991 - 2 matrancaro
thienthan9997 - 0 fwyha11
thienthan9990 - 3 uizaaaaa
thienthan9991 - 0 tuanthong318
thienthan9991 - 2 beyou123
thienthan9992 - 0 godofcaro
thienthan9993 - 1 dietcovid
thienthan9992 - 0 beckentan
thienthan9992 - 4 baniphonere
thienthan9991 - 5 lenhhoxung
thienthan9991 - 0 donkihote
thienthan9991 - 0 thinpham
thienthan9994 - 0 anan99
thienthan9991 - 3 sagocarer
thienthan9994 - 0 tanlamvtpt96
thienthan9990 - 3 phamphuhung
thienthan9996 - 1 minhduc1014
thienthan9991 - 1 fucklife
thienthan9993 - 0 bongbongmua12
thienthan9995 - 0 nguyennhu
thienthan9990 - 2 linda
thienthan9995 - 4 huongq
thienthan9991 - 0 vncaro
thienthan9991 - 0 buonnhoem
thienthan9991 - 2 cpcnarin11
thienthan9994 - 9 ilovekimyen1999
thienthan9994 - 7 zalinh
thienthan9991 - 4 lovegood
thienthan9992 - 0 beka0711
thienthan9998 - 4 huongjep
thienthan9991 - 3 duongggg
thienthan9990 - 4 vuhoang21
thienthan9993 - 5 london7
thienthan9990 - 1 heokute
thienthan9992 - 0 phamtuantrinh
thienthan9995 - 0 meimei
thienthan9990 - 1 sabo2412
thienthan9992 - 0 thuhuong
thienthan9991 - 0 applepie
thienthan9990 - 8 dunglun
thienthan9994 - 8 minhquan58
thienthan9993 - 15 lqdoan
thienthan9992 - 0 tomtep
thienthan9992 - 10 minhkhoi
thienthan9991 - 0 trancuong
thienthan9992 - 1 kentpham
thienthan9990 - 2 option
thienthan9993 - 1 anhdaytop1
thienthan9995 - 8 diemcaro04999
thienthan9990 - 1 trunghieu87
thienthan9990 - 2 dinhvanvoi
thienthan9990 - 9 yellowrain
thienthan9995 - 0 anhthanh8322222
thienthan9993 - 0 kudoshinichi10
thienthan9990 - 2 hathanh0619f
thienthan9996 - 7 matrom26
thienthan9991 - 0 tonton310
thienthan9992 - 0 ducbeodauto
thienthan9992 - 0 alo644
thienthan9996 - 1 hannguyen1234
thienthan9992 - 0 aty886868
thienthan9993 - 0 sally
thienthan9993 - 0 immaaa
thienthan9991 - 0 donmikey0
thienthan9995 - 0 trua9x
thienthan9991 - 0 meheo12345
thienthan9990 - 1 ok123456
thienthan9992 - 0 thaovan123
thienthan9991 - 0 cc3kg
thienthan9990 - 1 top80facebook
thienthan9991 - 1 nguyenvancu
thienthan9994 - 3 datco12
thienthan9991 - 0 siiib
thienthan9991 - 0 luuhuytoan
thienthan9996 - 16 n1881n
thienthan9994 - 5 arsenalfc96
thienthan9993 - 0 dfhvdhgj
thienthan99923 - 2 nvtspto0987
thienthan9992 - 1 thankyou
thienthan9991 - 1 hyugasanji
thienthan9993 - 1 taetae
thienthan9991 - 1 haiphuong1308
thienthan9993 - 1 anhdinhvippro
thienthan9990 - 5 lamcaro
thienthan99919 - 2 tranngochong8007
thienthan9995 - 1 panda
thienthan9992 - 0 meomeo98
thienthan9992 - 0 tienne
thienthan9991 - 1 truc12345678
thienthan9991 - 1 ngafoci
thienthan9991 - 1 hautrang113
thienthan9991 - 0 ngoc90
thienthan9993 - 5 phoxa
thienthan9993 - 1 sipiao