thienthan999
  • Hạng 187
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 24
  • Tỉ lệ thắng 55.10%
  • Thời gian tham gia 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có