dorabase
  • Hạng 143
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 3
  • Tỉ lệ thắng 64.62%
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dorabase3 - 2 huongjep
dorabase3 - 9 lamcaro
dorabase3 - 0 greenland
dorabase1 - 0 sibal
dorabase1 - 2 sbc1111
dorabase4 - 0 huy12
dorabase4 - 0 choicarokoem
dorabase8 - 15 ltb0506
dorabase3 - 2 p180598
dorabase3 - 0 docaobang900
dorabase19 - 0 nghgfd
dorabase5 - 1 choco
dorabase0 - 1 pthao3799
dorabase5 - 0 erictrancuteeee
dorabase1 - 0 nguyenvancu
dorabase3 - 1 mnamna22
dorabase12 - 5 amius
dorabase0 - 2 socnau
dorabase1 - 0 tranhang07
dorabase1 - 0 dechematnao
dorabase11 - 1 sssssss
dorabase2 - 0 thienbq
dorabase1 - 0 nguyenlangthang
dorabase4 - 26 phuongkitty
dorabase0 - 1 matngu9
dorabase1 - 0 bb1234
dorabase1 - 0 hoangak
dorabase4 - 1 canhxt
dorabase0 - 4 cuibap
dorabase3 - 1 anhkhadeptrai
dorabase1 - 0 saosaysua
dorabase0 - 1 kentpham
dorabase3 - 0 hieenr2021
dorabase1 - 1 hungaof
dorabase5 - 10 thanhlong
dorabase2 - 0 qqq11
dorabase1 - 3 changchang001
dorabase5 - 1 bekem
dorabase0 - 1 heoconhamchoi
dorabase3 - 0 nhatvy2291
dorabase0 - 1 scp67892021
dorabase1 - 0 huynhchibao
dorabase3 - 1 quyduong
dorabase5 - 7 buitoi21
dorabase1 - 7 cuong97
dorabase2 - 0 noname132
dorabase0 - 4 galam
dorabase3 - 2 akai2002
dorabase0 - 6 yellowrain
dorabase4 - 0 collosus
dorabase4 - 0 draken
dorabase0 - 2 nguyenvuhoang21
dorabase1 - 2 gatamky2020
dorabase1 - 0 nhanhung04
dorabase2 - 0 zeinad
dorabase3 - 2 kehuydiet2802
dorabase1 - 0 trungtruc1203
dorabase1 - 0 tinh77
dorabase4 - 1 nhiihn
dorabase0 - 2 rip001
dorabase1 - 0 vodanh
dorabase1 - 0 quangtrung1010
dorabase1 - 2 canhty
dorabase4 - 0 toankjoi
dorabase0 - 1 onlytrust