dorabase
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 769
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 60.40%
  • Chỉ số xã hội 346
  • Chỉ số đam mê 2.23
  • Thời gian tham gia 7 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dorabase1 - 0 hoanggaonline
dorabase6 - 2 huongjep
dorabase4 - 0 trinhruru
dorabase0 - 2 kiencon
dorabase1 - 2 vuabip
dorabase2 - 7 tautochanh
dorabase1 - 0 vnnetnet
dorabase1 - 0 genztino345
dorabase1 - 0 anhthamtu
dorabase5 - 1 lee16
dorabase3 - 0 ngvietanh204
dorabase1 - 0 lostkute113
dorabase2 - 3 travahuong
dorabase1 - 0 fuolim212
dorabase1 - 3 heoconhamchoi
dorabase2 - 0 mogghg
dorabase1 - 0 quynhgiao
dorabase1 - 0 huongduong
dorabase6 - 1 inun2016
dorabase2 - 0 dubxp4
dorabase0 - 3 evanst
dorabase9 - 2 dungtruog
dorabase1 - 1 binhphonui
dorabase3 - 0 thebao58
dorabase1 - 0 biepack1
dorabase1 - 0 lionkingfvf
dorabase1 - 0 taioanmatchuong
dorabase1 - 1 thuong95
dorabase3 - 0 vichio
dorabase3 - 0 thanhvan2021
dorabase0 - 3 yephdith
dorabase5 - 0 momono
dorabase1 - 0 susususu12345
dorabase1 - 0 sdfjbes
dorabase3 - 0 nghiacaro
dorabase0 - 1 soup22
dorabase1 - 0 vuilachinhh1409
dorabase7 - 1 thongvao101
dorabase0 - 1 quoccanh03
dorabase0 - 4 lamcaro2
dorabase1 - 0 maithao
dorabase0 - 2 dangtiendo
dorabase0 - 4 vuicaro2021
dorabase3 - 1 heliosxyz
dorabase11 - 0 kain98
dorabase1 - 0 lucatback
dorabase0 - 1 builan0209
dorabase3 - 0 anttt
dorabase2 - 0 lekhuong22
dorabase2 - 0 dln24
dorabase1 - 0 duycuongdraven
dorabase1 - 0 khongphaituan
dorabase1 - 0 chivunguyen
dorabase0 - 2 hdmi2000
dorabase4 - 0 easy0000
dorabase2 - 0 alecharry91
dorabase0 - 1 muaxuanden
dorabase1 - 0 sack2003vn
dorabase1 - 0 kumthy
dorabase0 - 7 hanhphucthoangqua
dorabase2 - 2 nguyenthehien9x
dorabase0 - 2 biktyy
dorabase2 - 0 hhhuuynhhh
dorabase3 - 0 dzuy3012k6
dorabase1 - 5 linhlucden
dorabase18 - 0 cunhamay8
dorabase3 - 0 datxd11
dorabase1 - 0 astheearth
dorabase0 - 1 lemaipa
dorabase2 - 0 man1609vvvvv
dorabase2 - 0 bsao276
dorabase0 - 1 wibunotsimpttv2k7
dorabase1 - 1 yumkhin
dorabase2 - 7 benanhkhovaysao
dorabase1 - 0 asthesun
dorabase0 - 2 congiola
dorabase1 - 0 phucphan
dorabase3 - 6 ahbakhia
dorabase2 - 1 dongbhu123
dorabase3 - 0 playcaro20
dorabase2 - 0 quangbach08
dorabase5 - 10 nangcanhhoaroi
dorabase1 - 12 phumyhung
dorabase2 - 5 astrazeneca
dorabase6 - 1 ikuchi
dorabase5 - 3 candyly
dorabase4 - 0 duuuuuuuu
dorabase3 - 0 tahuy
dorabase0 - 1 rongar
dorabase0 - 1 dangtiendung
dorabase0 - 1 tamthuong262
dorabase2 - 0 vugiang8386
dorabase1 - 0 hehihoha
dorabase0 - 1 thienthansau
dorabase1 - 0 huemy
dorabase1 - 0 thiengon123
dorabase1 - 0 cuongnguyen
dorabase10 - 0 wocovn
dorabase0 - 5 danbienday
dorabase1 - 2 paduc