linhcute
  • Hạng 764
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 9
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có