tramtien
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 40
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 8.33%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có