vodanh
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 18.75%
  • Chỉ số xã hội 112
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vodanh0 - 1 nhocyeusky
vodanh3 - 2 trunghieu2
vodanh1 - 1 ok123456
vodanh1 - 0 suoingoc
vodanh0 - 2 tralacmi
vodanh0 - 1 thutrang
vodanh0 - 2 serahwang
vodanh0 - 3 diemcaro0409
vodanh0 - 1 vangbacdaquy
vodanh1 - 4 binhnhi
vodanh0 - 2 goomi
vodanh1 - 0 trannguyenduc
vodanh1 - 2 nttthuy
vodanh0 - 2 mikochan
vodanh1 - 0 bb1234
vodanh1 - 4 gup222
vodanh2 - 2 yiyi000
vodanh0 - 1 nguyenlangthang
vodanh1 - 2 tahuuson
vodanh2 - 0 nguyen2900
vodanh2 - 1 uttrang001
vodanh1 - 0 lehoan1243
vodanh1 - 0 bling
vodanh1 - 0 luachua
vodanh0 - 2 vesau
vodanh2 - 0 matngu2
vodanh5 - 0 gold1
vodanh0 - 2 luckystar
vodanh0 - 3 khoailangnuong
vodanh0 - 2 thaomoc
vodanh0 - 4 thuong95
vodanh0 - 2 badboy
vodanh0 - 2 bangtam2312
vodanh0 - 3 lejun
vodanh0 - 2 phuongxoan
vodanh0 - 1 phuongminh
vodanh0 - 1 phungtien
vodanh0 - 1 fanmu
vodanh0 - 2 anhkiet
vodanh1 - 0 heodat91
vodanh0 - 3 chuotbobo
vodanh0 - 1 hoaanhdao2008
vodanh0 - 2 ngocsonhb
vodanh0 - 1 lamcaro2
vodanh3 - 0 nhathuy
vodanh0 - 1 heokool
vodanh0 - 2 hieula
vodanh0 - 1 lanhphong
vodanh0 - 2 luke911
vodanh1 - 4 ampen
vodanh0 - 2 nguyentri10x
vodanh0 - 1 alphax
vodanh0 - 3 quangmetro
vodanh0 - 2 trucmai
vodanh0 - 1 nguyenhonganh
vodanh1 - 1 matngu
vodanh3 - 2 huongjep
vodanh1 - 2 heoconhamchoi
vodanh0 - 1 trannhat
vodanh0 - 3 hanhphucvotan
vodanh0 - 1 onlytrust
vodanh0 - 2 thuydung25
vodanh0 - 1 linhhuyyyy
vodanh1 - 0 h2so4
vodanh1 - 1 happykid76
vodanh1 - 0 tranhoan
vodanh1 - 1 nammien
vodanh2 - 6 maruko
vodanh0 - 1 changtraivotinh035
vodanh0 - 2 chauky77
vodanh0 - 2 toanluf
vodanh1 - 1 oaxrubik4000
vodanh0 - 2 nhipcautre21
vodanh0 - 1 scp67892021
vodanh1 - 4 totoro
vodanh0 - 2 viphung
vodanh0 - 2 jang80
vodanh0 - 1 toxuanhoang
vodanh1 - 1 mayakieu
vodanh0 - 1 canho
vodanh0 - 3 socnau
vodanh0 - 1 tuanlongtt
vodanh0 - 1 quachdozz
vodanh1 - 2 worldisad
vodanh1 - 1 jachsoon128890
vodanh1 - 0 dungtrieu
vodanh1 - 2 nhatvy2291
vodanh1 - 1 galam
vodanh1 - 3 thienthan999
vodanh0 - 3 beyeupk
vodanh0 - 2 pingpong
vodanh3 - 15 hangnguyenthi
vodanh0 - 1 dorabase
vodanh0 - 4 dolphin
vodanh2 - 0 phongtuan
vodanh0 - 1 ngayemdi
vodanh0 - 1 kehuydiet2802
vodanh0 - 1 thuphuongle99
vodanh0 - 1 hannie
vodanh0 - 2 ngannguyen