thutrang
  • Hạng 443
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 1,327
  • Tỉ lệ thắng 55.47%
  • Chỉ số xã hội 256
  • Chỉ số đam mê 6.60
  • Thời gian tham gia 5 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thutrang4 - 12 nangcanhhoaroi
thutrang0 - 3 thanhthanh2k8
thutrang3 - 0 thusieudepgai
thutrang6 - 0 namzr0606
thutrang5 - 0 ducatuan2020
thutrang0 - 3 tungthucaro
thutrang2 - 1 hehihoha
thutrang3 - 1 sunsun
thutrang6 - 0 brlhoathanh03714
thutrang25 - 3 sonyvaio99
thutrang2 - 1 nguyenthuc82
thutrang4 - 1 playcaro20
thutrang3 - 0 akagaming
thutrang4 - 10 nhavodichmoi
thutrang2 - 1 nguyenmanhlama01
thutrang3 - 0 lamtung99
thutrang2 - 0 tranuyen
thutrang7 - 22 carohcm
thutrang4 - 1 tai1703
thutrang0 - 9 firouz
thutrang3 - 1 songxiran
thutrang5 - 5 choidep2021
thutrang6 - 3 veeee0032
thutrang8 - 12 phumyhung
thutrang1 - 1 vienpd
thutrang1 - 0 leksyenjtrankg
thutrang2 - 0 domdomjack2009
thutrang4 - 1 pquarngfeb5th
thutrang0 - 2 waifu207otaku
thutrang1 - 0 ducna8fpt
thutrang1 - 0 thiengon123
thutrang0 - 4 poseidon
thutrang3 - 3 choicaro
thutrang1 - 0 chamender100
thutrang1 - 1 nguoivohinh
thutrang1 - 5 byeyou
thutrang1 - 0 stdrjt
thutrang2 - 3 danbienday
thutrang1 - 1 maithao
thutrang4 - 0 dcmgamenhulol
thutrang1 - 0 quylinh97
thutrang0 - 3 lovanton
thutrang1 - 7 chopper
thutrang2 - 0 saothuy22
thutrang5 - 3 bonnie1234
thutrang0 - 2 tranminh90
thutrang1 - 10 phamvo
thutrang1 - 1 nkocdethuong
thutrang1 - 1 phungtien
thutrang0 - 1 linhlucden
thutrang4 - 9 phihung2021
thutrang3 - 0 emdangicachly
thutrang1 - 0 phamquocnam1
thutrang5 - 0 bongbongmua12
thutrang25 - 8 dongtran
thutrang0 - 2 doneforme
thutrang2 - 0 kun772331
thutrang3 - 0 dongbin1401
thutrang2 - 0 trumcarovn98
thutrang1 - 0 annaa99
thutrang0 - 10 robin
thutrang7 - 0 nguyennhatminh
thutrang12 - 0 ashleyhelmpers
thutrang4 - 0 dhoquan91
thutrang0 - 1 kungfugirl
thutrang0 - 3 nht1309
thutrang3 - 0 tungcaro
thutrang1 - 0 amyvieene
thutrang1 - 0 upleiku
thutrang0 - 1 anhtuteoteo
thutrang5 - 1 tuannguyen7
thutrang4 - 4 huongjep
thutrang5 - 0 anhvu2k4
thutrang4 - 0 nn223
thutrang6 - 0 songphuong123
thutrang1 - 0 vesau
thutrang1 - 3 endlesslove
thutrang0 - 1 thaibinhduong
thutrang1 - 0 canho
thutrang1 - 0 huongkute
thutrang0 - 1 h2so4
thutrang1 - 0 trannhat
thutrang4 - 0 vippro9999
thutrang1 - 0 beyou123
thutrang2 - 1 matrancaro
thutrang2 - 0 huanhoahong78
thutrang4 - 0 duongpq33
thutrang0 - 3 missnl
thutrang4 - 0 thien00512
thutrang1 - 5 hdmi2000
thutrang3 - 0 honganh2009
thutrang6 - 1 meomeo123abc
thutrang2 - 0 x2danplay
thutrang3 - 0 huynhh
thutrang0 - 1 chubin1999
thutrang1 - 5 phuhung
thutrang0 - 6 phamphuhung
thutrang18 - 18 kentpham
thutrang15 - 10 hochitrung
thutrang1 - 2 diemcaro04999