thutrang
  • Hạng 70
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 54.46%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thutrang3 - 17 gup222
thutrang0 - 2 fucklife
thutrang3 - 8 arsenalfc96
thutrang1 - 0 vuaphapthuatkybi
thutrang5 - 3 nampro
thutrang0 - 1 tinhthoixotxa
thutrang3 - 0 phamvannam99
thutrang0 - 1 lemaipa
thutrang0 - 5 minhkhoi
thutrang0 - 3 vikend
thutrang16 - 17 kentpham
thutrang0 - 1 duyen10
thutrang1 - 1 london
thutrang1 - 0 khoailangnuong
thutrang1 - 1 baniphonere
thutrang13 - 4 hochitrung
thutrang2 - 0 chichichanhchanh
thutrang2 - 3 matrom36
thutrang0 - 3 botbien
thutrang2 - 0 ngtram
thutrang4 - 0 nguyenthanh
thutrang0 - 3 minhquan58
thutrang6 - 12 pslangtu
thutrang0 - 6 scp67892021
thutrang3 - 0 p180598
thutrang2 - 1 nonamevn
thutrang0 - 1 nhatmai
thutrang0 - 2 ltb0605
thutrang0 - 2 nguyentam2k
thutrang279 - 2 matrom31
thutrang1 - 0 hyemin12
thutrang1 - 0 lyquoc
thutrang0 - 2 saosaysua
thutrang1 - 0 kyhoi
thutrang1 - 0 vodanh
thutrang7 - 6 ok123456
thutrang1 - 0 ruchan
thutrang2 - 0 ngocnhi
thutrang0 - 4 sbc1111
thutrang0 - 2 dinhvanvoi
thutrang1 - 0 siiib
thutrang4 - 0 chihuy
thutrang2 - 1 satria
thutrang2 - 1 mm0908
thutrang2 - 0 heoconhamchoi
thutrang1 - 1 phuccaro1
thutrang3 - 0 hidrocacbon
thutrang2 - 9 yellowrain
thutrang1 - 3 moitapchoi22
thutrang1 - 0 xtpro888
thutrang0 - 2 aquadogkr1
thutrang2 - 0 nhocbicoi
thutrang0 - 1 hannie
thutrang0 - 5 dangtiendung
thutrang4 - 0 phuonganh
thutrang18 - 1 tinhem
thutrang1 - 1 greenland
thutrang1 - 0 qwert123yhbrf
thutrang0 - 4 hayabusa
thutrang6 - 1 dvlap
thutrang1 - 0 dangky1lan
thutrang0 - 1 luke911
thutrang1 - 1 phuongminh
thutrang3 - 0 huongjep
thutrang0 - 1 thuykien
thutrang1 - 0 minhanh0110
thutrang5 - 8 matngu8
thutrang4 - 1 xanhlacay
thutrang3 - 0 chungvui00000
thutrang8 - 29 poppai
thutrang2 - 0 minhanhyeudung
thutrang0 - 1 thanhlong
thutrang0 - 10 phuongkitty
thutrang2 - 0 buiduclong14
thutrang2 - 4 lamcaro
thutrang2 - 0 yiyi000
thutrang5 - 0 sdnvkxckjzcbjksdc
thutrang1 - 0 mimimimimimimimi
thutrang1 - 0 luachua
thutrang0 - 1 matngu3
thutrang2 - 8 cuibap
thutrang5 - 0 vuacotrongmo
thutrang3 - 2 ancoi
thutrang2 - 0 dechematnao
thutrang3 - 0 khuekhoi123
thutrang1 - 0 kim222
thutrang1 - 0 thienma68
thutrang0 - 4 ltb0506
thutrang2 - 0 bodoicuho
thutrang0 - 2 hieuhieuhieu
thutrang8 - 13 nguvcc
thutrang0 - 1 ngocluan
thutrang0 - 1 vnnguyendung
thutrang1 - 0 heoway
thutrang0 - 2 matbiec
thutrang8 - 2 buibuon
thutrang5 - 1 kaiyaba
thutrang4 - 0 enter
thutrang3 - 1 buitoi21
thutrang11 - 2 giapvip16