pingpong
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 259
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.99%
  • Chỉ số xã hội 342
  • Chỉ số đam mê 4.10
  • Thời gian tham gia 6 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
pingpong0 - 1 denhayden
pingpong1 - 5 linhlucden
pingpong4 - 1 cocuser
pingpong10 - 2 virutdepp
pingpong1 - 0 vietquat88
pingpong2 - 0 minhpham
pingpong1 - 0 giangltn
pingpong2 - 1 bestarenaofvalor
pingpong0 - 1 sungirl
pingpong6 - 8 vuabip
pingpong7 - 1 witsiu2k5
pingpong1 - 0 hanghai
pingpong1 - 0 tautochanh
pingpong2 - 0 duyenbe
pingpong1 - 0 phamngocphuong191001
pingpong0 - 4 ellytuyen
pingpong5 - 12 hocchoicaro
pingpong2 - 0 kkanhdduy1122
pingpong1 - 0 lekhuong22
pingpong1 - 1 phumyhung
pingpong2 - 0 quangkohocgioi
pingpong3 - 0 huongduong
pingpong6 - 0 taolaphanhok
pingpong0 - 1 nghiacaro
pingpong2 - 1 hxmb26
pingpong0 - 2 yephdith
pingpong1 - 1 kiencon
pingpong3 - 0 nhanlikenhu
pingpong2 - 1 lyquoc
pingpong3 - 0 bctqquynh99
pingpong3 - 0 martinchannel
pingpong9 - 1 nhiheo
pingpong2 - 8 heliosxyz
pingpong0 - 1 thusieudepgai
pingpong1 - 0 thanhtuc1972
pingpong0 - 1 lamer
pingpong1 - 0 tieuyeutinh
pingpong0 - 2 mjetran
pingpong5 - 1 olablablahaha
pingpong8 - 2 baophuct2k1234567
pingpong0 - 1 sauminh
pingpong1 - 0 vuhoanhtt
pingpong1 - 0 phantuananh123
pingpong6 - 0 nmthu
pingpong1 - 0 tiendat2k12
pingpong0 - 2 hdmi2000
pingpong2 - 0 giainghi11
pingpong0 - 3 quoccanh03
pingpong1 - 1 chaucute
pingpong1 - 1 teoteo
pingpong1 - 2 viphung
pingpong6 - 2 ngannguyen
pingpong0 - 2 hoarung
pingpong1 - 0 hanhphucvotan
pingpong2 - 3 hoangdeptraivodich
pingpong44 - 14 choidep2021
pingpong2 - 0 phuong2jjj9036
pingpong8 - 25 carohcm
pingpong10 - 13 vtvtvtv2022
pingpong3 - 0 tranhoabroland
pingpong1 - 0 hongrobin
pingpong1 - 0 nguyentantai2507
pingpong3 - 0 teemovnkg01
pingpong0 - 1 panadol
pingpong3 - 0 tqtnprovip2010
pingpong1 - 0 minhbaoa01
pingpong5 - 0 riccute
pingpong3 - 1 maithao
pingpong3 - 0 samsam19
pingpong1 - 0 zaique
pingpong6 - 0 congcore2021
pingpong1 - 0 minhnoobno1
pingpong2 - 0 duycore
pingpong3 - 0 nht207st
pingpong0 - 1 lunox
pingpong4 - 2 vieazzz
pingpong8 - 1 dongtham91
pingpong0 - 1 toloveru
pingpong2 - 3 sonbinnnnn
pingpong6 - 0 playcaro20
pingpong1 - 3 fizz1102
pingpong1 - 0 crashdump
pingpong0 - 2 tamthuong262
pingpong1 - 0 thiengon123
pingpong0 - 1 mhuyen2704
pingpong0 - 2 dungnhinlai
pingpong70 - 36 rongar
pingpong3 - 0 bongbongmua12
pingpong1 - 0 hichaocau
pingpong2 - 0 vienpd
pingpong0 - 1 phuocmt2
pingpong2 - 5 caibang
pingpong1 - 0 choicaro
pingpong0 - 3 corona
pingpong1 - 0 samuel
pingpong1 - 1 chamender100
pingpong0 - 1 manhlama01
pingpong1 - 1 paradol
pingpong0 - 2 sinbad
pingpong1 - 7 robin