pingpong
  • Hạng ...
  • Ngọc 746
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.63%
  • Chỉ số xã hội 471
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
pingpong0 - 3 rocket290671
pingpong0 - 6 aikhongsotui
pingpong1 - 0 tuitenbo
pingpong21 - 18 lyquoc
pingpong0 - 1 fbngohai
pingpong10 - 13 mjetran
pingpong15 - 10 viphung
pingpong27 - 22 ngannguyen
pingpong14 - 17 hanhphucvotan
pingpong11 - 7 nhipcautre21
pingpong10 - 16 cocvang
pingpong1 - 10 docuong
pingpong2 - 0 honsoida2012
pingpong5 - 6 paradol
pingpong0 - 2 quynhgiao
pingpong1 - 4 tenry
pingpong4 - 7 nguyentri10x
pingpong0 - 1 winxp
pingpong3 - 1 chrisvu1998
pingpong2 - 6 phucname
pingpong3 - 0 nguyendungdaica
pingpong1 - 0 kienhoang09
pingpong2 - 0 so1caugiay
pingpong4 - 0 ckimensolo
pingpong3 - 12 nganbali
pingpong2 - 0 vqhuy29042006
pingpong0 - 4 muaxuanden
pingpong4 - 1 lucnguyen
pingpong3 - 1 trunghoangg
pingpong11 - 0 kingdog
pingpong1 - 0 sonhyuynh5030
pingpong5 - 10 tigerzing
pingpong1 - 1 haanhh
pingpong1 - 0 quocvinhhh
pingpong2 - 0 nthanhphat111
pingpong2 - 0 charlottesally
pingpong1 - 0 pororoha20
pingpong1 - 0 monanlon11
pingpong1 - 1 huyenmii25
pingpong6 - 15 hdmi2000
pingpong1 - 0 puppy122022007
pingpong4 - 2 playboy123456abc
pingpong1 - 5 chupchup
pingpong1 - 0 txase2394
pingpong1 - 0 mynamephong
pingpong3 - 9 sanbangtaca123
pingpong1 - 0 kkkhhhlll
pingpong0 - 1 tonngokhong9
pingpong2 - 0 thinhhokage123
pingpong2 - 0 riochii
pingpong3 - 2 dungbrocaro
pingpong2 - 1 nhaduong27032003
pingpong1 - 1 dungrua141
pingpong3 - 2 simple00000
pingpong1 - 5 manminhnguyen
pingpong3 - 1 vituananh
pingpong1 - 0 ruanuixanh
pingpong5 - 0 subeo2022
pingpong6 - 0 hungdepzai1
pingpong1 - 0 trantuananh12
pingpong10 - 1 suthimi
pingpong7 - 2 kenhao2013
pingpong4 - 6 lucatin
pingpong1 - 0 nhfihdifhid
pingpong3 - 0 phucnguyen301299
pingpong4 - 1 thinhdom
pingpong2 - 0 thunhi0194
pingpong1 - 0 starvn
pingpong3 - 4 teoteo
pingpong1 - 0 sonth021810
pingpong0 - 4 travahuong
pingpong11 - 0 ihdsgsch
pingpong1 - 6 tomcuamuc
pingpong1 - 0 vuducanbp
pingpong1 - 2 thienloi
pingpong9 - 5 sabo2412
pingpong0 - 1 comchienduongchau
pingpong1 - 2 tintindongnghia1708
pingpong1 - 1 loanloan
pingpong2 - 4 koora
pingpong5 - 0 taimodels
pingpong1 - 0 shrink
pingpong1 - 0 nhimcoi100120
pingpong2 - 0 njhvuughbkn
pingpong0 - 3 yephdith
pingpong1 - 0 haidang33cd
pingpong2 - 0 bomoanh123
pingpong13 - 1 giaunguyen111
pingpong0 - 1 gomukupro33333
pingpong6 - 0 nguyendinhchieu2000
pingpong3 - 0 lemyha
pingpong4 - 1 vietyvu0
pingpong3 - 3 thethan1994
pingpong8 - 0 thangsale
pingpong2 - 2 conket
pingpong3 - 0 beskhoicute
pingpong2 - 0 qiffrey
pingpong0 - 4 minhtoanwin
pingpong0 - 1 nonameem
pingpong7 - 0 nguyenvanhoanghuy09