badboy
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 477
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.70%
  • Chỉ số xã hội 268
  • Chỉ số đam mê 5.87
  • Thời gian tham gia 6 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
badboy2 - 1 maithao
badboy4 - 5 vuabip
badboy0 - 1 lucatback
badboy6 - 0 truongcoi123
badboy2 - 0 hoangquantien
badboy0 - 1 dangtiendung
badboy1 - 0 huytoizzz
badboy1 - 6 cocuser
badboy3 - 1 caiqqneta123
badboy2 - 5 nguyenduyduc
badboy2 - 0 thienthanjukem
badboy2 - 0 heliosxyz
badboy3 - 11 hocgomoku
badboy0 - 3 trunghieu87
badboy0 - 2 linhlucden
badboy1 - 7 vinagames
badboy0 - 2 silverfang
badboy0 - 3 muxuden2021
badboy1 - 0 giainghi11
badboy2 - 0 chiminhvn
badboy2 - 6 nguyenhuong90
badboy2 - 0 pandarus
badboy1 - 0 nonamefire
badboy19 - 25 sabo2412
badboy2 - 0 lekhuong22
badboy1 - 5 dangtiendo
badboy2 - 1 ledieu22803
badboy0 - 4 emdangicachly
badboy26 - 15 hoangphihung
badboy6 - 0 tronglaigay
badboy3 - 0 diemquynnh
badboy1 - 0 behanday
badboy2 - 1 myhangsg
badboy0 - 4 nguyenmanhlama01
badboy11 - 0 lusmm46
badboy1 - 0 tacoco
badboy3 - 7 bihiem
badboy1 - 0 xhisunee
badboy1 - 0 pttgh5
badboy0 - 2 wibunotsimpttv2k7
badboy0 - 1 huemy
badboy5 - 2 lejun
badboy1 - 3 carohcm
badboy12 - 0 tapchoilon
badboy10 - 11 vngn175
badboy0 - 1 rimurusama1707
badboy0 - 3 tayngang66
badboy3 - 0 ngaaaaaaa
badboy1 - 0 lenka
badboy1 - 0 trunganhdz0910
badboy2 - 3 hoaanhdao2008
badboy0 - 3 phumyhung
badboy2 - 5 chuotmom
badboy2 - 0 duyanh
badboy1 - 0 vtvtvtv2022
badboy0 - 2 luckystar
badboy3 - 0 mikochan
badboy0 - 1 muonmang
badboy1 - 1 hihi112
badboy0 - 1 xuanthupro
badboy0 - 1 heoway
badboy0 - 1 hoangduy357
badboy4 - 0 loojc1000
badboy2 - 0 hoa73qb
badboy4 - 0 thiengon123
badboy14 - 19 hoangtugio010
badboy11 - 3 candy
badboy2 - 1 suthatchico1
badboy5 - 0 zikzik2910
badboy1 - 0 thienthan999
badboy2 - 0 danhbnbnbnbnv
badboy1 - 0 direcottr
badboy1 - 0 kaitokun
badboy1 - 1 yangyang
badboy1 - 0 huongbui123
badboy1 - 8 sanniee
badboy5 - 4 hahavi2
badboy1 - 0 trandongdong17
badboy3 - 0 ongngoaiban
badboy1 - 0 bemeocute
badboy2 - 0 huanhoahong78
badboy2 - 1 cutibinhchau
badboy0 - 1 tenshi
badboy4 - 0 ok1230ok
badboy3 - 11 waifu207otaku
badboy9 - 2 letsgoled
badboy1 - 0 huongcute1508
badboy0 - 1 okbaby
badboy1 - 0 kingcaronoloss
badboy2 - 5 saphia
badboy1 - 0 thusieudepgai
badboy3 - 1 playcaro20
badboy1 - 1 nicholas
badboy0 - 2 aquadogkr1
badboy1 - 1 thuyt1
badboy1 - 2 sonbinnnnn
badboy0 - 4 a4toto
badboy1 - 0 lvtrung
badboy5 - 1 khoapq159123
badboy4 - 0 trungvn