mailady
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 965
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.09%
  • Chỉ số xã hội 330
  • Chỉ số đam mê 3.27
  • Thời gian tham gia 6 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mailady1 - 0 kain98
mailady1 - 0 giainghi11
mailady4 - 0 nghia22112001awd
mailady2 - 0 sharkone
mailady1 - 0 donghoang111
mailady0 - 1 vuabip
mailady0 - 1 hocgomoku
mailady0 - 2 white
mailady2 - 1 cocuser
mailady1 - 0 chinhcuber
mailady2 - 0 hanguyen8opsp64
mailady1 - 0 soomy
mailady0 - 3 sieutron
mailady2 - 4 manetg
mailady1 - 2 travahuong
mailady1 - 9 manetd
mailady1 - 0 qindy
mailady7 - 13 phumyhung
mailady2 - 6 lucatin
mailady3 - 0 dangquangadc03
mailady3 - 2 hoangthiem88
mailady1 - 0 khangnongrdo
mailady0 - 1 linhlucden
mailady1 - 0 kiennguyen
mailady0 - 2 wibunotsimpttv2k7
mailady5 - 2 minhpham
mailady3 - 0 khanhyeuvy
mailady0 - 2 dangtiendo
mailady6 - 0 mora88
mailady1 - 0 thythy2021
mailady2 - 0 thaonguyencafe
mailady3 - 1 lanhphong
mailady2 - 0 thusieudepgai
mailady2 - 0 heliosxyz
mailady1 - 0 khoadaumoi
mailady1 - 0 sonbinaaa
mailady1 - 0 nangcoconsuong
mailady1 - 2 vantannguyen
mailady12 - 0 bing156xx
mailady1 - 0 chauky77
mailady1 - 0 buonnhoem
mailady2 - 3 nguyenxuanhaidang
mailady3 - 0 nganhuynhshop
mailady1 - 0 ngaaaaaaa
mailady1 - 0 longhuynhthanh53
mailady1 - 0 sonluu
mailady1 - 0 lethanhnhan01
mailady1 - 0 ngocluan
mailady3 - 1 ducatuan2020
mailady0 - 1 byeyou
mailady2 - 8 vngn175
mailady0 - 2 viendanbac
mailady1 - 0 khangdj00
mailady4 - 0 snail
mailady5 - 0 katrinakoch
mailady2 - 0 peoooo
mailady3 - 0 manchester05
mailady0 - 1 demonking
mailady0 - 3 carohcm
mailady1 - 0 andvandung
mailady2 - 1 sonyvaio99
mailady3 - 0 namphe231
mailady4 - 1 corenqtuan
mailady1 - 0 giakhiem17
mailady3 - 0 duyhungmobile
mailady3 - 0 loojc1000
mailady1 - 0 toanwin
mailady3 - 1 veeee0032
mailady6 - 4 choidep2021
mailady0 - 2 mhuyen2704
mailady1 - 2 silverfang
mailady1 - 0 lunox
mailady1 - 6 rongar
mailady3 - 1 xemphim2022
mailady3 - 0 duytrung1991
mailady2 - 2 ducct1
mailady0 - 3 poseidon
mailady2 - 0 datnh2
mailady1 - 2 huynmopg
mailady3 - 0 heloooooooooo
mailady1 - 0 greenland
mailady2 - 0 anhphikc
mailady3 - 2 namnv
mailady1 - 0 hxmb26
mailady4 - 0 nhacgia
mailady1 - 0 vietkb
mailady1 - 2 chibicruser
mailady1 - 1 minhvodich
mailady2 - 0 vinhdz
mailady0 - 1 verygood
mailady2 - 6 choiluon
mailady8 - 2 playcaro20
mailady1 - 0 xzcb84
mailady1 - 0 bruhn
mailady0 - 3 tinhthoixotxa
mailady0 - 8 endlesslove
mailady1 - 0 osin2k
mailady0 - 3 dangtiendung
mailady1 - 3 karuizawa
mailady2 - 0 kok01