mailady
  • Hạng 68
  • Ngọc 1,348
  • Tỉ lệ thắng 60.44%
  • Chỉ số xã hội 455
  • Chỉ số đam mê 0.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mailady27 - 26 thythy2021
mailady18 - 16 thaonguyencafe
mailady20 - 28 duyen10
mailady18 - 25 chuotbobo
mailady3 - 3 cocvang
mailady3 - 13 hdmi2000
mailady0 - 1 banbebonphuong
mailady1 - 1 sunmoon007
mailady0 - 4 docuong
mailady0 - 12 beteoteosg
mailady7 - 7 bapcaingoc
mailady6 - 5 changtraivotinh035
mailady15 - 3 hoangmap7979
mailady1 - 0 trantinhhuc
mailady9 - 0 quyenkimkim
mailady3 - 8 aikhongsotui
mailady1 - 0 laffa1e1
mailady4 - 0 cruel
mailady11 - 18 sieutron
mailady0 - 2 muaxuanden
mailady4 - 1 qindy
mailady4 - 2 ngocdztukado
mailady7 - 8 rocket290671
mailady2 - 1 hoangtien2819
mailady2 - 6 congtrinh
mailady3 - 0 cuncun
mailady1 - 0 bao123rrr
mailady2 - 0 hieunobrain
mailady1 - 0 anhhuu
mailady4 - 0 acehdhdhd
mailady2 - 0 taigame123
mailady4 - 7 nganbali
mailady9 - 11 lukedt
mailady2 - 0 duongbaonhi2012
mailady2 - 0 phudano
mailady2 - 0 titno
mailady4 - 3 phucname
mailady1 - 0 kietchuany
mailady9 - 1 honsoida2012
mailady4 - 0 hackermatrix
mailady9 - 1 phuocho
mailady3 - 1 kissmax8989
mailady10 - 3 minhpham
mailady1 - 0 alku1122
mailady1 - 0 wypogh
mailady5 - 10 meohoang123
mailady0 - 3 ellis
mailady1 - 0 kinid
mailady1 - 3 winxp
mailady1 - 4 newnewnew
mailady5 - 0 dugnx
mailady1 - 0 nguyenkhanhduy97
mailady1 - 0 tonyduytran05
mailady1 - 1 sanbangtaca123
mailady3 - 0 biggggg
mailady3 - 1 ltatu071109
mailady1 - 0 jender
mailady1 - 0 nhtnghia1311
mailady0 - 1 manhlamm
mailady5 - 1 mrthang78
mailady2 - 2 sabo2412
mailady0 - 1 yephdith
mailady2 - 0 quannnpegasus2
mailady4 - 0 tien09
mailady1 - 2 chumchum
mailady1 - 3 travahuong
mailady1 - 1 overkill
mailady5 - 1 thanhngaho
mailady2 - 1 phngth213
mailady1 - 0 choconngocngech12zmc
mailady3 - 0 elenale
mailady4 - 2 pakuda
mailady2 - 0 laidangthach123
mailady9 - 10 admingo
mailady1 - 0 dioda
mailady7 - 0 kenzz273
mailady2 - 0 adassd
mailady1 - 0 paopi
mailady3 - 0 lylokutee
mailady1 - 0 trminhduy2014
mailady6 - 0 muontennao
mailady1 - 2 minhreal23
mailady1 - 2 anh3khia
mailady2 - 0 songjiang
mailady1 - 0 neverletmewin
mailady0 - 1 loanloan
mailady2 - 0 ltv1312002
mailady2 - 3 toiyeuem
mailady6 - 0 hunghandsome
mailady1 - 0 binzzz98
mailady1 - 0 thantuoc5723
mailady5 - 4 truongsinh
mailady3 - 0 hohoaianh08
mailady2 - 0 unname
mailady0 - 2 caroforfun99999
mailady3 - 3 lanhphong
mailady1 - 0 njhvuughbkn
mailady1 - 0 behanh00
mailady1 - 0 hunggb
mailady0 - 1 knkid