mailady
  • Hạng 363
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 32
  • Tỉ lệ thắng 56.31%
  • Chỉ số xã hội 206
  • Chỉ số đam mê 6.13
  • Thời gian tham gia 3 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mailady0 - 1 dangkyqd
mailady0 - 1 mavuong
mailady1 - 0 beyou123
mailady9 - 1 cuongsun1990
mailady1 - 2 missnl
mailady0 - 2 lamcaro2
mailady0 - 2 thanhphomuabay
mailady0 - 1 trungquan1602
mailady15 - 0 thuttt
mailady2 - 0 tu8160
mailady0 - 1 gahapchao
mailady1 - 0 peishijinxian
mailady13 - 0 minh256667tv
mailady2 - 0 dungnghia
mailady1 - 2 xuanhiena3
mailady0 - 1 covid19
mailady2 - 3 lenhhoxung
mailady0 - 1 tuyetlan2001
mailady2 - 0 lanhphong
mailady2 - 0 huynhthithuyduong
mailady0 - 2 traitimbuon
mailady1 - 3 chichichanhchanh
mailady0 - 2 uefalona
mailady7 - 0 zu2kreal
mailady1 - 2 tuongsinh
mailady1 - 0 chanhhhh
mailady1 - 0 nguyenthanh99
mailady1 - 0 vichea15
mailady1 - 5 huongq
mailady6 - 0 bamboo
mailady3 - 0 linda
mailady3 - 1 hochitrung
mailady1 - 0 oxoxox
mailady2 - 0 thuyhoa90
mailady1 - 7 cpcnarin13
mailady2 - 0 kentpham
mailady2 - 0 vesau
mailady1 - 0 nhimxu
mailady2 - 0 tralacmi
mailady1 - 1 lvtrung
mailady2 - 0 quachdozz
mailady1 - 10 gacondichoi
mailady5 - 2 tanlamvtpt96
mailady0 - 5 zalinh
mailady3 - 0 hyemin12
mailady0 - 1 congnguyen
mailady4 - 10 cpcnarin5
mailady2 - 6 duongggg
mailady2 - 1 manhncccc
mailady4 - 6 doinhat
mailady1 - 0 sagocarer
mailady0 - 1 cora36
mailady1 - 9 cpcnarin4
mailady1 - 27 dunglun
mailady1 - 5 tuantu123
mailady13 - 0 hoabaylac
mailady0 - 1 minhkhoi
mailady5 - 15 fucklife
mailady4 - 6 gatsby
mailady6 - 0 thanggoodbou
mailady2 - 0 huykk
mailady1 - 0 thuhuong
mailady0 - 3 cpcnarin1
mailady2 - 0 phuductran
mailady18 - 6 huongjep
mailady4 - 0 nganguen
mailady3 - 0 hakase
mailady3 - 6 hoamoclan
mailady2 - 0 sabo2412
mailady2 - 8 minhquan58
mailady6 - 9 pslangtu
mailady1 - 0 nammien
mailady1 - 0 tahuuson
mailady1 - 3 lqdoan
mailady6 - 0 vinhche1722
mailady1 - 0 yeess
mailady2 - 4 thanhdat19992894
mailady2 - 0 khachmankhien
mailady1 - 1 london5
mailady7 - 2 thanhtan301097
mailady0 - 1 quangquang
mailady1 - 0 maicham
mailady0 - 1 carer
mailady2 - 0 timdoi
mailady3 - 0 hoapro6991
mailady2 - 0 llllll
mailady4 - 2 dobachthao
mailady6 - 1 toandeptrai
mailady4 - 4 bluesky123
mailady4 - 12 ltb0506
mailady1 - 0 thuytinhkhoc
mailady0 - 1 quangmetro
mailady2 - 3 thuphuongle99
mailady1 - 0 pingpong
mailady1 - 2 nhinccnhinlamcho
mailady1 - 1 ok123456
mailady1 - 1 bossapple
mailady3 - 3 anhdaytop1
mailady0 - 1 hyugasanji
mailady2 - 0 hannbao1911