newnew
  • Hạng 12
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 535
  • Tỉ lệ thắng 89.47%
  • Thời gian tham gia 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có