luckystar
  • Hạng ...
  • Ngọc 891
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.34%
  • Chỉ số xã hội 401
  • Chỉ số đam mê 0.80
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
luckystar13 - 30 thuyt1
luckystar13 - 13 lvtrung
luckystar16 - 20 mikochan
luckystar0 - 5 aikhongsotui
luckystar21 - 20 thienthan999
luckystar1 - 0 chungmaytuoil
luckystar8 - 7 heoway
luckystar2 - 6 beteoteosg
luckystar11 - 4 xuanthupro
luckystar1 - 0 vietnamcom
luckystar4 - 6 thinpham
luckystar11 - 10 hatcatnho
luckystar4 - 3 huongjep
luckystar3 - 0 hollanddd9822
luckystar1 - 4 rocket290671
luckystar1 - 1 krixitop1
luckystar3 - 0 datquoc399
luckystar7 - 7 phongnha
luckystar2 - 0 danh213vvfgcvgfvg
luckystar0 - 4 muaxuanden
luckystar3 - 0 minhkan
luckystar1 - 0 hahahaahha
luckystar2 - 1 tuanmap
luckystar1 - 1 beyeungoc1996
luckystar5 - 0 huy9tuoi
luckystar1 - 0 hienmt
luckystar2 - 0 caochuyen94
luckystar0 - 2 quynhgiao
luckystar11 - 0 tuandz123
luckystar0 - 1 winxp
luckystar0 - 7 kojy34
luckystar5 - 2 oneset
luckystar3 - 2 docuong
luckystar8 - 0 lephat24th11
luckystar3 - 0 choadien2022
luckystar3 - 10 nganbali
luckystar1 - 0 quoc123xyz
luckystar4 - 0 crystalmask
luckystar2 - 0 halinhhung
luckystar4 - 3 badboy
luckystar1 - 0 nguyendavid
luckystar2 - 0 principiamathematica
luckystar4 - 0 peng1703th
luckystar0 - 1 newnewnew
luckystar5 - 0 thxon
luckystar1 - 1 lee16
luckystar5 - 0 kuchochet
luckystar1 - 0 iamriii
luckystar5 - 9 sabo2412
luckystar0 - 1 ginsosad
luckystar4 - 0 trungkha
luckystar4 - 0 hgswwx
luckystar0 - 1 sanbangtaca123
luckystar4 - 8 thaiuumm
luckystar3 - 0 ongthanluffy
luckystar4 - 6 nguyenmanhlama01
luckystar6 - 0 ankkhoi2009
luckystar1 - 0 ngochan416rls
luckystar1 - 0 thtruc
luckystar1 - 3 cocvang
luckystar1 - 0 potterthachdau
luckystar0 - 1 anh3khia
luckystar1 - 2 thanhthanh2k7
luckystar3 - 0 herewegooo
luckystar2 - 0 nhatheo107
luckystar2 - 0 chungquach89
luckystar3 - 0 lazil
luckystar0 - 3 lucatin
luckystar12 - 4 seadragon
luckystar4 - 2 yenle123
luckystar0 - 1 xuantruong99
luckystar0 - 2 chumchum
luckystar2 - 2 cumeo
luckystar1 - 0 laidangthach123
luckystar1 - 0 khang2k9vg
luckystar0 - 9 tomcuamuc
luckystar1 - 0 dungquynh17102303
luckystar1 - 0 hoangoanhabc
luckystar1 - 1 duyanh
luckystar1 - 0 binh4705u
luckystar1 - 1 at0p1xt
luckystar1 - 0 yuikiiiiiiii129
luckystar3 - 2 trucmai
luckystar1 - 4 hdmi2000
luckystar2 - 0 moderntalking1984
luckystar1 - 0 paulson20
luckystar1 - 0 toilathinhvn
luckystar1 - 0 phamphuphu
luckystar7 - 1 daitay
luckystar4 - 2 xatoiraco
luckystar2 - 0 thanhxnlk1234
luckystar1 - 0 lehoangvietphuong
luckystar2 - 0 lylokute
luckystar0 - 1 trunghieu87
luckystar3 - 0 khoadayne8992
luckystar11 - 0 vanhaunhuy11
luckystar2 - 0 knopwither
luckystar3 - 0 hamona
luckystar0 - 1 tintindongnghia1708
luckystar1 - 0 meocuteee