luckystar
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 22
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 60.74%
  • Chỉ số xã hội 242
  • Chỉ số đam mê 1.90
  • Thời gian tham gia 5 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
luckystar0 - 1 nangcanhhoaroi
luckystar0 - 1 silverfang
luckystar3 - 0 ngaaaaaaa
luckystar1 - 0 lethanhnhan01
luckystar4 - 1 veeee0032
luckystar0 - 1 linhlucden
luckystar1 - 0 tranhoabroland
luckystar0 - 1 akirakun
luckystar0 - 1 rimurusama1707
luckystar3 - 0 duchoai123456
luckystar0 - 1 dungdeptrai
luckystar2 - 0 anh5ahlqt
luckystar1 - 0 daithanh
luckystar3 - 0 huutruc0412
luckystar0 - 1 nguyenhuong90
luckystar0 - 3 phumyhung
luckystar0 - 5 vantannguyen
luckystar5 - 1 adung89hy
luckystar0 - 1 thiengon123
luckystar2 - 0 badboy
luckystar1 - 0 gugugugy7
luckystar1 - 0 khiconjx
luckystar1 - 1 heoway
luckystar1 - 0 mikochan
luckystar1 - 1 manhlama01
luckystar2 - 1 choidep2021
luckystar7 - 2 suthatchico1
luckystar1 - 0 anhbeo88
luckystar3 - 5 waifu207otaku
luckystar3 - 3 nguyenmanhlama01
luckystar0 - 3 tayphuongthatbai
luckystar1 - 0 pqd1306
luckystar3 - 1 playcaro20
luckystar1 - 2 rubikson
luckystar0 - 1 lvtrung
luckystar1 - 2 direcottr
luckystar0 - 1 blackzk
luckystar1 - 4 matrancaro
luckystar1 - 0 taikhoan
luckystar1 - 5 ok123456
luckystar0 - 1 chopper
luckystar1 - 0 thvilamilk10
luckystar3 - 1 huongjep
luckystar3 - 8 giomuathu
luckystar2 - 0 homaitrucmy
luckystar0 - 2 emdangicachly
luckystar1 - 0 xuanthupro
luckystar1 - 0 loojc1000
luckystar6 - 16 hoangtuanemb
luckystar1 - 0 nguyennhatminh
luckystar4 - 0 chung12345
luckystar0 - 4 robin
luckystar4 - 0 tuss2009
luckystar1 - 2 huunhu66
luckystar2 - 1 danbienday
luckystar2 - 1 sirqq
luckystar1 - 0 hienhamho98
luckystar3 - 0 kingcaronoloss
luckystar0 - 1 nicholas
luckystar2 - 1 dksdud
luckystar1 - 1 a4toto
luckystar3 - 0 amyvieene
luckystar2 - 10 lamcaro2
luckystar2 - 1 dietcovid
luckystar11 - 22 hoangtugio010
luckystar3 - 0 greenland
luckystar0 - 30 cuacon1
luckystar6 - 1 tu8160
luckystar4 - 0 qasa12
luckystar2 - 1 khaimou
luckystar1 - 5 diemcaro04999
luckystar1 - 0 tuankiet19062004
luckystar2 - 0 hongtham912
luckystar0 - 2 huyyeurin
luckystar1 - 0 linh1
luckystar5 - 0 longbaylack1
luckystar1 - 0 baotran0811
luckystar1 - 0 vittroi
luckystar2 - 0 jhjhjh
luckystar1 - 0 phongmeo
luckystar1 - 0 ducanhle000
luckystar1 - 2 ltb0506
luckystar8 - 1 fwyha11
luckystar4 - 0 rintohsaka
luckystar4 - 0 tanlamvtpt96
luckystar4 - 6 oxoxox
luckystar0 - 4 arsenalfc96
luckystar12 - 4 peishijinxian
luckystar5 - 1 bangdaokeo
luckystar4 - 10 tuantu123
luckystar1 - 0 thinpham
luckystar2 - 2 sagocarer
luckystar3 - 3 top1carovn
luckystar1 - 5 phamphuhung
luckystar4 - 0 kain98
luckystar0 - 1 maithuy01
luckystar0 - 1 linda
luckystar1 - 0 hieula
luckystar1 - 1 hochitrung
luckystar1 - 4 xuanhiena3