luckystar
  • Hạng 204
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 12
  • Tỉ lệ thắng 65.33%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
luckystar2 - 2 sauminh
luckystar2 - 0 erictrancuteeee
luckystar9 - 12 kentpham
luckystar0 - 1 thuykien
luckystar1 - 0 minhanh0110
luckystar0 - 1 nhinhi321
luckystar2 - 20 phuongkitty
luckystar2 - 0 anhkhadeptrai
luckystar7 - 14 buibuon
luckystar0 - 2 saobang
luckystar1 - 0 bb1234
luckystar0 - 2 cuong97
luckystar1 - 12 poppai
luckystar1 - 0 quyenhehehe
luckystar0 - 1 lamcaro
luckystar6 - 2 vuacotrongmo
luckystar3 - 0 binhcute332007
luckystar1 - 3 lamcaro2
luckystar1 - 0 ftyfjfjf
luckystar0 - 10 pokemon
luckystar3 - 0 kim222
luckystar0 - 5 scp67892021
luckystar2 - 0 vodanh
luckystar4 - 2 nqt15898
luckystar4 - 0 trungpc
luckystar2 - 0 dinhthuongvuong
luckystar1 - 0 trang59872
luckystar1 - 0 uttrang001
luckystar0 - 2 pistachio
luckystar3 - 2 nonamevn
luckystar3 - 1 kenkuro
luckystar4 - 2 pqthangpt
luckystar2 - 0 lily1912
luckystar3 - 0 qqq11
luckystar2 - 0 mcdziu14
luckystar2 - 0 phamvanhoan1999
luckystar0 - 1 heoconhamchoi
luckystar2 - 12 galam
luckystar4 - 5 covid19
luckystar4 - 10 gatamky2020
luckystar5 - 0 thehuy8c
luckystar5 - 1 mmore1234231
luckystar3 - 0 thanhsang
luckystar7 - 4 bacanhh
luckystar0 - 2 nhatmai
luckystar5 - 3 worldisad
luckystar6 - 0 mophamm
luckystar4 - 0 wibukhonggioihan
luckystar1 - 1 thutrang
luckystar0 - 2 tronghieu
luckystar2 - 0 tiepvu9
luckystar1 - 0 academy99
luckystar1 - 0 nguyenthihifh
luckystar4 - 1 meoooo
luckystar2 - 0 phattrum
luckystar4 - 0 chudanh
luckystar0 - 2 tuanlongtt
luckystar1 - 0 ngannguyen
luckystar1 - 0 heoway
luckystar0 - 1 vnnguyendung
luckystar4 - 39 thangchin
luckystar1 - 0 hangnguyenthi
luckystar4 - 0 lehai
luckystar3 - 0 heloel
luckystar1 - 0 han12
luckystar5 - 0 trungkien2
luckystar1 - 0 khang130402
luckystar3 - 0 dhkdhk333
luckystar0 - 1 tranngocbaothy
luckystar3 - 0 khongthethua
luckystar4 - 2 skywalker
luckystar8 - 1 baotrungpro
luckystar8 - 0 cuongkr98
luckystar2 - 0 taikhoan10123
luckystar1 - 2 kehuydiet2802