luckystar
  • Hạng 59
  • Ngọc 1,542
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.70%
  • Chỉ số xã hội 379
  • Chỉ số đam mê 0.77
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
luckystar5 - 2 oneset
luckystar3 - 2 docuong
luckystar8 - 0 lephat24th11
luckystar3 - 0 choadien2022
luckystar3 - 10 nganbali
luckystar7 - 14 mikochan
luckystar9 - 24 thuyt1
luckystar16 - 15 thienthan999
luckystar1 - 0 quoc123xyz
luckystar10 - 10 lvtrung
luckystar4 - 0 crystalmask
luckystar2 - 0 halinhhung
luckystar9 - 3 xuanthupro
luckystar4 - 3 badboy
luckystar1 - 0 nguyendavid
luckystar2 - 0 principiamathematica
luckystar7 - 6 heoway
luckystar4 - 0 peng1703th
luckystar0 - 1 newnewnew
luckystar5 - 0 thxon
luckystar1 - 1 lee16
luckystar5 - 0 kuchochet
luckystar1 - 0 iamriii
luckystar5 - 9 sabo2412
luckystar0 - 1 ginsosad
luckystar4 - 0 trungkha
luckystar4 - 0 hgswwx
luckystar0 - 1 sanbangtaca123
luckystar4 - 8 thaiuumm
luckystar3 - 0 ongthanluffy
luckystar4 - 6 nguyenmanhlama01
luckystar6 - 0 ankkhoi2009
luckystar0 - 3 muaxuanden
luckystar1 - 0 ngochan416rls
luckystar1 - 0 thtruc
luckystar1 - 3 cocvang
luckystar1 - 0 potterthachdau
luckystar4 - 4 thinpham
luckystar0 - 1 anh3khia
luckystar1 - 2 thanhthanh2k7
luckystar3 - 0 herewegooo
luckystar2 - 0 nhatheo107
luckystar2 - 0 chungquach89
luckystar3 - 0 lazil
luckystar0 - 3 lucatin
luckystar12 - 4 seadragon
luckystar4 - 2 yenle123
luckystar0 - 1 xuantruong99
luckystar0 - 2 chumchum
luckystar2 - 2 cumeo
luckystar1 - 0 laidangthach123
luckystar1 - 0 khang2k9vg
luckystar0 - 9 tomcuamuc
luckystar1 - 0 dungquynh17102303
luckystar1 - 0 hoangoanhabc
luckystar1 - 1 duyanh
luckystar1 - 0 binh4705u
luckystar1 - 1 at0p1xt
luckystar1 - 0 yuikiiiiiiii129
luckystar3 - 2 trucmai
luckystar1 - 4 hdmi2000
luckystar2 - 0 moderntalking1984
luckystar1 - 0 paulson20
luckystar1 - 0 toilathinhvn
luckystar1 - 0 phamphuphu
luckystar7 - 1 daitay
luckystar4 - 2 xatoiraco
luckystar2 - 0 thanhxnlk1234
luckystar1 - 0 lehoangvietphuong
luckystar2 - 0 lylokute
luckystar0 - 1 trunghieu87
luckystar3 - 0 khoadayne8992
luckystar11 - 0 vanhaunhuy11
luckystar2 - 0 knopwither
luckystar3 - 0 hamona
luckystar0 - 1 tintindongnghia1708
luckystar1 - 0 meocuteee
luckystar3 - 0 kingkhelang
luckystar0 - 1 wibunotsimpttv2k7
luckystar3 - 5 dendi7589
luckystar2 - 1 binzzz98
luckystar2 - 0 tebosa
luckystar2 - 0 sachthethaovodich
luckystar2 - 1 bprgammer
luckystar6 - 0 enceallu
luckystar0 - 1 ekxanh
luckystar3 - 0 rosiea
luckystar2 - 0 legendneverdied
luckystar2 - 1 linhanh2112
luckystar3 - 35 phuongkitty
luckystar3 - 0 zenusking
luckystar1 - 0 mdsun
luckystar1 - 0 bludraion
luckystar1 - 1 dbqg000
luckystar2 - 0 tieumong
luckystar3 - 6 nguyennhisopoor
luckystar2 - 0 khanhlinh2k8
luckystar4 - 0 babycutie
luckystar1 - 0 dunguoi846
luckystar5 - 0 ncnpro