luckystar
  • Hạng ...
  • Ngọc 558
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.04%
  • Chỉ số xã hội 317
  • Chỉ số đam mê 2.47
  • Thời gian tham gia 9 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
luckystar4 - 3 thuyt1
luckystar3 - 0 kingkhelang
luckystar0 - 1 wibunotsimpttv2k7
luckystar0 - 8 tomcuamuc
luckystar3 - 5 dendi7589
luckystar2 - 1 binzzz98
luckystar2 - 0 tebosa
luckystar2 - 0 sachthethaovodich
luckystar5 - 6 thienthan999
luckystar2 - 1 bprgammer
luckystar6 - 0 enceallu
luckystar0 - 1 ekxanh
luckystar2 - 1 lvtrung
luckystar3 - 0 rosiea
luckystar2 - 0 legendneverdied
luckystar2 - 2 mikochan
luckystar2 - 1 linhanh2112
luckystar3 - 35 phuongkitty
luckystar3 - 0 badboy
luckystar3 - 0 zenusking
luckystar3 - 1 trucmai
luckystar1 - 0 mdsun
luckystar1 - 0 bludraion
luckystar1 - 2 thinpham
luckystar0 - 1 cumeo
luckystar1 - 1 dbqg000
luckystar2 - 0 tieumong
luckystar3 - 6 nguyennhisopoor
luckystar2 - 0 khanhlinh2k8
luckystar2 - 2 xuanthupro
luckystar4 - 0 babycutie
luckystar1 - 0 dunguoi846
luckystar5 - 0 ncnpro
luckystar4 - 1 rptvanh
luckystar1 - 0 gfhmjtykmrht
luckystar4 - 2 caubedangthuong
luckystar2 - 0 jhgtyfgui
luckystar2 - 1 thienhhb1510
luckystar1 - 3 evanst
luckystar4 - 0 huyvo123456789
luckystar8 - 2 suthatchico1
luckystar2 - 0 cuba1
luckystar3 - 1 heoway
luckystar0 - 2 muaxuanden
luckystar12 - 1 inun2016
luckystar1 - 0 gahapchao
luckystar2 - 0 heodatan111
luckystar1 - 0 mayakieu
luckystar4 - 0 tanhuu
luckystar1 - 3 hdmi2000
luckystar1 - 0 anguyhiem
luckystar1 - 0 lumina113
luckystar3 - 0 loojc1000
luckystar0 - 2 tapchoigomoku
luckystar0 - 1 yuli777
luckystar2 - 0 kiopin17
luckystar1 - 4 ltb0605
luckystar2 - 0 giainghi11
luckystar2 - 0 giangkuuhaku
luckystar1 - 1 quydzhiha
luckystar1 - 0 drnbhmu888
luckystar5 - 0 thihm
luckystar2 - 0 soup22
luckystar3 - 4 sabo2412
luckystar1 - 0 tianhtianh
luckystar3 - 1 playervjppro
luckystar1 - 0 kaitoukien
luckystar2 - 1 tralena12
luckystar1 - 0 robinn
luckystar6 - 0 tranhuynam
luckystar3 - 0 crisss
luckystar0 - 5 nguyenduyduc
luckystar7 - 0 lovelyday
luckystar1 - 1 meocute30t
luckystar1 - 0 hehihoha
luckystar1 - 0 nganhuynhshop
luckystar3 - 0 sizuka
luckystar1 - 3 muxuden2021
luckystar6 - 0 pandarus
luckystar2 - 1 cocuser
luckystar3 - 4 nguyenmanhlama01
luckystar2 - 0 satomi31295
luckystar0 - 2 linhlucden
luckystar2 - 0 minhsting
luckystar5 - 4 veeee0032
luckystar4 - 2 luan191luan
luckystar2 - 0 martinchannel
luckystar4 - 0 miormy235
luckystar0 - 1 nangcanhhoaroi
luckystar0 - 1 silverfang
luckystar3 - 0 ngaaaaaaa
luckystar1 - 0 lethanhnhan01
luckystar1 - 0 tranhoabroland
luckystar0 - 1 akirakun
luckystar0 - 1 rimurusama1707
luckystar3 - 0 duchoai123456
luckystar0 - 1 dungdeptrai
luckystar2 - 0 anh5ahlqt
luckystar1 - 0 daithanh
luckystar3 - 0 huutruc0412