mjetran
  • Hạng 65
  • Ngọc 1,364
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.18%
  • Chỉ số xã hội 468
  • Chỉ số đam mê 1.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mjetran2 - 1 hatcatnho
mjetran1 - 0 cutri123
mjetran1 - 0 caominhhuy11082008
mjetran18 - 12 teoteo
mjetran17 - 29 paradol
mjetran18 - 23 ngannguyen
mjetran14 - 10 pingpong
mjetran1 - 0 markiez184
mjetran1 - 0 hoagduchuy
mjetran3 - 8 rocket290671
mjetran2 - 0 camlily263
mjetran3 - 0 hieunobrain
mjetran24 - 15 nhipcautre21
mjetran0 - 1 noname06
mjetran0 - 3 aikhongsotui
mjetran0 - 1 ellis
mjetran2 - 6 winxp
mjetran1 - 0 docuong
mjetran5 - 1 bomtoxic115
mjetran0 - 1 thienanlk113
mjetran25 - 18 huongjep
mjetran1 - 4 sabo2412
mjetran4 - 2 so1caugiay
mjetran2 - 3 nganbali
mjetran1 - 0 minhkk98
mjetran10 - 7 thienloi
mjetran5 - 8 denhayden
mjetran2 - 0 iluchutchut2496
mjetran2 - 0 trunghoangg
mjetran2 - 0 thanhtrungk5
mjetran0 - 2 meohoang123
mjetran4 - 1 tronghieulaptop1983
mjetran1 - 1 cocvang
mjetran1 - 0 bakgun
mjetran1 - 0 greycattt
mjetran1 - 0 abc123hjk
mjetran1 - 0 hellobangioi2k8
mjetran1 - 0 tkhuyn
mjetran4 - 0 nkdaclown
mjetran1 - 1 zaruu
mjetran1 - 0 nthanhphat111
mjetran1 - 0 lostkute1998dl
mjetran1 - 4 newnewnew
mjetran2 - 0 hienvux
mjetran0 - 1 anbaba
mjetran6 - 8 hdmi2000
mjetran1 - 0 kennhoc1992
mjetran1 - 0 huancute
mjetran1 - 0 txase2394
mjetran5 - 3 lyquoc
mjetran2 - 0 thinhhokage123
mjetran0 - 1 caroforfun99999
mjetran4 - 1 thaonehi
mjetran1 - 0 dungrua141
mjetran3 - 0 oneduck123
mjetran6 - 0 lnkknl
mjetran6 - 2 nguyenthanhdo
mjetran3 - 0 nguyenngochoabinh1
mjetran0 - 2 sauminh
mjetran0 - 1 lizmatt
mjetran6 - 0 vandathura
mjetran7 - 7 shinnijin
mjetran1 - 8 kythutudo
mjetran13 - 4 lowship
mjetran0 - 1 nttna
mjetran0 - 3 lazil
mjetran5 - 0 aceg123
mjetran1 - 0 janecg
mjetran8 - 0 thiengia21
mjetran3 - 2 chumchum
mjetran3 - 0 laidangthach123
mjetran1 - 0 phanlebakhoiokchua
mjetran1 - 0 anhtuanle146
mjetran1 - 0 namsongo123
mjetran6 - 0 luuhonghanh
mjetran2 - 1 tqd181193
mjetran1 - 0 ngoclinhsaothuy
mjetran3 - 0 duytanbestcaro
mjetran2 - 0 khoikimson
mjetran2 - 0 datnoiq2965
mjetran3 - 1 starvn
mjetran1 - 0 tolahatdauxanh
mjetran2 - 3 wibunotsimpttv2k7
mjetran0 - 1 tautochanh
mjetran6 - 1 ducanhdz2208
mjetran2 - 0 thutoan10
mjetran1 - 0 ihdsgsch
mjetran1 - 0 sonccccc
mjetran5 - 4 kiemphongkim
mjetran3 - 5 kikokiko
mjetran12 - 5 tintindongnghia1708
mjetran2 - 0 hamona
mjetran0 - 2 neverletmewin
mjetran4 - 0 tebosa
mjetran2 - 0 voquyhung
mjetran6 - 2 cpttt2004
mjetran0 - 10 tomcuamuc
mjetran0 - 6 yephdith
mjetran0 - 2 lemyha
mjetran6 - 3 thiengon123