mjetran
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 314
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.81%
  • Chỉ số xã hội 335
  • Chỉ số đam mê 6.40
  • Thời gian tham gia 6 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mjetran0 - 3 linhlucden
mjetran0 - 2 yuli777
mjetran7 - 1 kiopin17
mjetran4 - 0 boyking97
mjetran9 - 0 thangbx132
mjetran1 - 0 hiepvh
mjetran5 - 2 truongiiiphong
mjetran0 - 4 yephdith
mjetran0 - 1 tungduong
mjetran1 - 0 dorile
mjetran2 - 0 qitiktok
mjetran1 - 0 nghiacaro
mjetran0 - 6 muxuden2021
mjetran2 - 2 lovekr01
mjetran1 - 5 boncha
mjetran2 - 2 hsghoa
mjetran1 - 0 nitotro
mjetran0 - 3 dangtiendung
mjetran8 - 2 dunghq2110
mjetran3 - 1 xec19xx
mjetran1 - 0 tungdtrai
mjetran3 - 1 alecharry91
mjetran1 - 0 manetc
mjetran9 - 3 kippyquyen2410
mjetran1 - 0 toanle
mjetran0 - 2 kiencon
mjetran4 - 1 congduy123
mjetran1 - 0 lekhuong22
mjetran2 - 0 ngannguyen
mjetran0 - 1 viphung
mjetran5 - 1 hoanganhdz
mjetran1 - 0 anhhonguyen158
mjetran0 - 1 quangkohocgioi
mjetran0 - 1 thichankeo
mjetran1 - 1 vomyna1
mjetran1 - 2 huongduong
mjetran1 - 1 minhpham
mjetran1 - 0 giainghi11
mjetran0 - 3 biktyy
mjetran3 - 0 imhuonggg
mjetran0 - 1 opkhta
mjetran0 - 1 phumyhung
mjetran5 - 0 playcaro20
mjetran3 - 0 minhhihihi
mjetran1 - 5 belen3
mjetran17 - 0 manhlevn
mjetran2 - 11 vuabip
mjetran2 - 4 ngocgiau04
mjetran5 - 11 heliosxyz
mjetran2 - 0 coffeefan
mjetran1 - 0 tuannam
mjetran1 - 0 denhayden
mjetran1 - 0 khanhlucky97
mjetran2 - 0 pingpong
mjetran1 - 0 mrrua
mjetran6 - 2 adung89hy
mjetran4 - 0 vuhoanhtt
mjetran0 - 2 tapchoilon
mjetran3 - 0 trungr112
mjetran2 - 2 vt1992m
mjetran3 - 4 tojikato
mjetran1 - 0 lethanhnhan01
mjetran3 - 8 quoccanh03
mjetran3 - 0 hiadufc
mjetran1 - 2 sabo2412
mjetran1 - 0 minhsting
mjetran1 - 0 hieuxeom
mjetran8 - 2 bonam
mjetran2 - 0 luanprosieuvip
mjetran0 - 1 loozzi
mjetran9 - 0 hongnhung96
mjetran0 - 1 mhuyen2704
mjetran1 - 0 havuthang
mjetran8 - 13 carohcm
mjetran5 - 10 silverfang
mjetran1 - 0 roitoiluon
mjetran1 - 6 vngn175
mjetran1 - 0 nguyentantai2507
mjetran0 - 1 chienminh111
mjetran3 - 1 veeee0032
mjetran1 - 0 nhathaobrl
mjetran0 - 6 merkin
mjetran3 - 0 manchester05
mjetran1 - 0 pouralways
mjetran0 - 2 byeyou
mjetran0 - 3 demonking
mjetran5 - 2 sonyvaio99
mjetran0 - 1 bongbongmua12
mjetran1 - 2 black
mjetran3 - 0 playcocaro
mjetran1 - 0 kingcaronoloss
mjetran3 - 0 phungzfd
mjetran0 - 3 toloveru
mjetran1 - 0 trinhnobaka2002
mjetran1 - 3 donghocat
mjetran1 - 1 choidep2021
mjetran1 - 5 rongar
mjetran6 - 2 thiengon123
mjetran8 - 0 hichaocau
mjetran0 - 1 shipper