yumkhin
  • Hạng 194
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 20
  • Tỉ lệ thắng 65.45%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có