yumkhin
  • Hạng 239
  • Ngọc 1,006
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.42%
  • Chỉ số xã hội 331
  • Chỉ số đam mê 3.20
  • Thời gian tham gia 9 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yumkhin1 - 1 koora
yumkhin3 - 3 carohcm
yumkhin2 - 1 paduc
yumkhin1 - 2 meokitty
yumkhin0 - 1 tiamo1
yumkhin0 - 1 truongsinh
yumkhin0 - 4 wibunotsimpttv2k7
yumkhin1 - 1 zondaaaaaa
yumkhin3 - 0 yourmomahoe
yumkhin1 - 2 dendi7589
yumkhin4 - 2 haichau1215
yumkhin1 - 0 phungkha
yumkhin6 - 4 ngoctin
yumkhin1 - 4 builan0209
yumkhin5 - 0 qhis123
yumkhin5 - 0 nhockhoa09
yumkhin1 - 0 kimmchii2008
yumkhin1 - 0 hoangthao01
yumkhin0 - 1 caroforfun99999
yumkhin2 - 0 nhozloi11
yumkhin0 - 4 hdmi2000
yumkhin1 - 4 travahuong
yumkhin1 - 0 alanway
yumkhin1 - 1 njhvuughbkn
yumkhin2 - 51 phuongkitty
yumkhin0 - 2 lemaipa
yumkhin0 - 6 tomcuamuc
yumkhin2 - 4 vichio
yumkhin0 - 2 soseri100
yumkhin1 - 0 anhngoc9x
yumkhin0 - 2 tahuy
yumkhin3 - 0 binhphonui
yumkhin2 - 1 nhathaha
yumkhin1 - 3 nguyennhisopoor
yumkhin2 - 10 minhtoanwin
yumkhin0 - 3 anh3khia
yumkhin1 - 0 jiumink987
yumkhin2 - 3 dorabase
yumkhin3 - 0 kentkhoa
yumkhin0 - 1 hoanggaonline
yumkhin10 - 0 thuyhoa
yumkhin2 - 0 phanminhvinh
yumkhin1 - 0 miyamurakori
yumkhin0 - 1 anhlatrumday
yumkhin4 - 0 ngvietanh204
yumkhin1 - 0 dblack
yumkhin1 - 2 metvkl
yumkhin0 - 4 koka262
yumkhin2 - 0 vuivelachinh
yumkhin1 - 0 kiemu112
yumkhin3 - 0 vyle242
yumkhin3 - 1 mogghg
yumkhin6 - 0 betgato
yumkhin3 - 0 dinhkhang
yumkhin17 - 6 xogang123
yumkhin2 - 0 meeyi
yumkhin1 - 1 huemy
yumkhin0 - 2 heoconhamchoi
yumkhin1 - 1 quanglb2001
yumkhin5 - 6 noodles
yumkhin6 - 0 momono
yumkhin0 - 1 nonickname1810
yumkhin0 - 3 vuicaro2021
yumkhin4 - 5 son23
yumkhin3 - 0 sdfjbes
yumkhin1 - 0 thanhthanhx1
yumkhin0 - 2 linhlucden
yumkhin0 - 3 yamasan99
yumkhin2 - 6 lucatback
yumkhin3 - 0 estelle
yumkhin0 - 3 lamcaro2
yumkhin2 - 0 lovelyday
yumkhin5 - 0 huytoizzz
yumkhin1 - 0 chinhcuber
yumkhin2 - 1 truongiiiphong
yumkhin1 - 5 dangtiendo
yumkhin8 - 0 ponbajbsi
yumkhin0 - 2 nguyenduyduc
yumkhin2 - 2 lunox
yumkhin5 - 0 giainghi11
yumkhin1 - 0 chilon5
yumkhin1 - 0 trongcaro
yumkhin1 - 3 vtvtvt
yumkhin5 - 0 chesser
yumkhin4 - 2 easy0000
yumkhin0 - 1 manhlama01
yumkhin2 - 0 gamemaster
yumkhin2 - 0 huongduong
yumkhin2 - 0 phamgiakhanhb
yumkhin7 - 0 nghiacaro
yumkhin0 - 2 alecharry91
yumkhin1 - 0 kakachieu030201
yumkhin1 - 0 ngthuykieu
yumkhin5 - 4 simple00000
yumkhin13 - 8 ducrito
yumkhin1 - 3 dangtiendung
yumkhin0 - 1 akirakun
yumkhin4 - 0 man1609vvvvv
yumkhin5 - 6 bihiem
yumkhin2 - 0 lyle056465