yumkhin
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 878
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.25%
  • Chỉ số xã hội 240
  • Chỉ số đam mê 3.80
  • Thời gian tham gia 5 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yumkhin4 - 0 lucas
yumkhin1 - 0 vichio
yumkhin1 - 1 dorabase
yumkhin1 - 0 asthesun
yumkhin1 - 0 phucphan
yumkhin1 - 0 nhatruc2014
yumkhin0 - 1 linhlucden
yumkhin1 - 0 dongbhu123
yumkhin4 - 0 giainghi11
yumkhin2 - 0 quangbach08
yumkhin0 - 1 vissly
yumkhin1 - 1 phangu
yumkhin0 - 1 vantannguyen
yumkhin0 - 1 lemon
yumkhin4 - 3 nguyenhuong90
yumkhin2 - 4 congiola
yumkhin3 - 0 nesssi23
yumkhin3 - 0 gaconmoino
yumkhin0 - 4 phumyhung
yumkhin1 - 4 abccuti
yumkhin3 - 1 ez2kk88
yumkhin1 - 1 thachlam2011
yumkhin2 - 0 vudaohoangnhi
yumkhin6 - 3 ikuchi
yumkhin10 - 2 manchester05
yumkhin2 - 0 tiensun12
yumkhin0 - 1 tamthuong262
yumkhin5 - 3 hieuga
yumkhin1 - 0 huemy
yumkhin0 - 3 hdmi2000
yumkhin4 - 0 giahung20
yumkhin0 - 2 blackzk
yumkhin2 - 0 dangkyqd
yumkhin5 - 9 corona
yumkhin2 - 2 carohcm
yumkhin1 - 5 sabo2412
yumkhin2 - 0 playcaro20
yumkhin4 - 0 hainet
yumkhin0 - 2 sinbad
yumkhin0 - 1 tahuy
yumkhin13 - 2 hongnhung96
yumkhin1 - 0 phamvo
yumkhin1 - 0 hoainhu
yumkhin1 - 0 pc015
yumkhin3 - 0 dinhvn
yumkhin3 - 0 xzdbnwertgb
yumkhin1 - 0 tinanati97
yumkhin6 - 4 tranhieucdqfhs
yumkhin2 - 6 detutlong
yumkhin3 - 1 minhbz2
yumkhin1 - 0 buddy
yumkhin5 - 0 thiengon123
yumkhin2 - 3 noname111
yumkhin1 - 1 nguyennhatminh
yumkhin5 - 0 vovanthe
yumkhin2 - 8 arsenalfc96
yumkhin4 - 1 aaaaa
yumkhin1 - 0 tuss2009
yumkhin3 - 17 candy
yumkhin0 - 1 heoconhamchoi
yumkhin4 - 8 kentpham
yumkhin1 - 0 hihi112
yumkhin5 - 2 kobitchoi2021
yumkhin0 - 1 trongdat28
yumkhin3 - 12 lenhhoxung
yumkhin0 - 1 huunhu66
yumkhin2 - 0 taylq
yumkhin3 - 0 trungvn
yumkhin1 - 0 nhannn97
yumkhin2 - 0 julliavan
yumkhin5 - 5 vdelta
yumkhin1 - 0 ngang123
yumkhin5 - 0 tonhu7602
yumkhin0 - 2 huyyeurin
yumkhin0 - 1 a4toto
yumkhin2 - 1 thuyhoa90
yumkhin2 - 0 congthang912
yumkhin4 - 17 ionplus
yumkhin2 - 0 zerovn
yumkhin0 - 1 lamcaro2
yumkhin0 - 1 bon2k7
yumkhin2 - 0 dksdud
yumkhin4 - 0 dangnhungoclinh
yumkhin1 - 0 donkihote
yumkhin1 - 10 laban3
yumkhin2 - 5 son23
yumkhin0 - 1 gahapchao
yumkhin10 - 0 werfgh
yumkhin7 - 9 huongq
yumkhin11 - 0 danhnguyendo
yumkhin0 - 1 saysinxongvohem
yumkhin1 - 0 chiplovelp
yumkhin1 - 6 covid19
yumkhin0 - 1 hiccc
yumkhin3 - 0 hyemin12
yumkhin0 - 1 hochitrung
yumkhin7 - 13 gatsby
yumkhin1 - 0 lamnam000
yumkhin4 - 4 tanlamvtpt96
yumkhin0 - 2 tuongsinh