totoro
  • Hạng ...
  • Ngọc 8
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.26%
  • Chỉ số xã hội 378
  • Chỉ số đam mê 3.30
  • Thời gian tham gia 9 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
totoro2 - 6 carocuibap28
totoro13 - 1 finnspb2vn
totoro0 - 1 comchienduongchau
totoro1 - 0 kenlazy
totoro1 - 5 travahuong
totoro2 - 0 neverletmewin
totoro3 - 3 fushima
totoro5 - 4 nhimcoi100120
totoro1 - 0 seulgi
totoro1 - 0 vitospb2vn
totoro3 - 2 dungtrieu
totoro1 - 0 postmalone
totoro0 - 2 caroforfun99999
totoro1 - 0 baminh1432009
totoro7 - 1 thekingcaro
totoro2 - 0 ninhpham
totoro4 - 4 nguyenkhiem42
totoro12 - 0 hoangthao01
totoro1 - 2 njhvuughbkn
totoro4 - 0 bprgammer
totoro1 - 3 bangtam2312
totoro2 - 4 quangmetro
totoro2 - 0 tuanculan
totoro1 - 2 nhatvy2291
totoro1 - 6 huynhthehau
totoro1 - 0 kimbinh12211
totoro1 - 2 dolphin
totoro2 - 0 tla6mui
totoro0 - 4 minhtoanwin
totoro3 - 22 phuongkitty
totoro2 - 2 h2so4
totoro1 - 6 tuanlongtt
totoro1 - 0 huongkute
totoro7 - 9 namvietkyvuong9999
totoro2 - 0 leminhtam221
totoro5 - 0 lamquennha
totoro1 - 1 veeee0032
totoro3 - 1 thuyhoa
totoro1 - 1 remkeomut
totoro0 - 2 vivacoffee
totoro3 - 5 noodles
totoro0 - 2 chiukonoi
totoro0 - 3 nhatnamit
totoro4 - 0 gacaothu
totoro1 - 3 heavy123
totoro0 - 1 nguyennhisopoor
totoro4 - 0 hunghandsome
totoro2 - 2 phameco
totoro8 - 2 doquangtrung
totoro0 - 5 lamcaro2
totoro2 - 0 sungo
totoro2 - 0 bin2oo6
totoro1 - 1 minhpham
totoro1 - 3 sabo2412
totoro2 - 0 hanakimm21
totoro1 - 0 akari
totoro1 - 1 fujuio012
totoro1 - 0 juyaaanu123
totoro1 - 0 mjloan12
totoro4 - 13 phumyhung
totoro2 - 0 toanluf
totoro0 - 2 anhlatrumday
totoro1 - 0 iamrose84
totoro1 - 0 huongduong
totoro2 - 0 vietha
totoro0 - 1 choivuithoi
totoro1 - 0 hieuhd123kl
totoro1 - 0 lamnguyen2012
totoro1 - 0 thantieuta
totoro0 - 1 tapchoigomoku
totoro0 - 2 thuykieu
totoro1 - 0 quybo
totoro4 - 0 tdatkzt
totoro0 - 1 thiengon123
totoro3 - 0 chamxx95
totoro1 - 0 tralena12
totoro0 - 2 lee16
totoro3 - 0 kiopin17
totoro0 - 1 hocgomoku
totoro1 - 0 playersieucapvjp888
totoro0 - 1 yephdith
totoro2 - 0 trckl71
totoro1 - 0 cocuser
totoro2 - 0 maianhquang84
totoro1 - 0 phuongsaigon
totoro2 - 8 silverfang
totoro2 - 0 chituan9901
totoro2 - 1 lelekhanh
totoro1 - 1 binhntl
totoro1 - 0 thoanco1102
totoro1 - 0 khanhlinh2234jhfg
totoro0 - 1 nghiacaro
totoro0 - 1 nguoivohinh
totoro1 - 0 vomyna1
totoro3 - 1 ledieu22803
totoro0 - 6 wibunotsimpttv2k7
totoro27 - 25 hoangphihung
totoro2 - 4 nguyenchausang
totoro0 - 2 kaitokun
totoro3 - 0 corona