totoro
  • Hạng 218
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 49.25%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
totoro0 - 4 yellowrain
totoro0 - 1 saobang
totoro0 - 1 thuphuongle99
totoro3 - 1 thienma68
totoro4 - 4 luvie
totoro0 - 2 lamcaro
totoro3 - 0 hhhhhhhhhh1111111111
totoro2 - 0 hoanghjdj
totoro0 - 1 huynhbaobao
totoro1 - 0 hangnguyenthi
totoro1 - 0 nonamevn
totoro0 - 1 scp67892021
totoro0 - 1 heoconhamhoc
totoro4 - 1 nghia02
totoro1 - 0 rainbow
totoro2 - 0 thuong95
totoro0 - 2 heoconhamchoi
totoro1 - 0 thaomoc
totoro0 - 1 bangtam2312
totoro3 - 0 nguyennguyen
totoro2 - 0 abcdefg123
totoro0 - 1 dangky1lan
totoro8 - 1 khoahscc
totoro4 - 1 vodanh
totoro3 - 7 ltb0506
totoro3 - 3 buitoi21
totoro1 - 0 nck11111111
totoro8 - 2 nguyenphuc
totoro9 - 0 newbienoob
totoro3 - 1 eobiethihi
totoro7 - 0 noname132
totoro1 - 0 hainam2
totoro0 - 1 dungtrieu
totoro0 - 1 lyquoc
totoro0 - 1 maruko
totoro0 - 1 chuotbobo
totoro4 - 10 gatamky2020
totoro0 - 1 nhatmai
totoro1 - 0 phuongxoan
totoro1 - 1 fafnir
totoro7 - 14 pepopo
totoro1 - 1 tsunami
totoro3 - 0 imlgbt
totoro3 - 4 ngoc13
totoro3 - 0 phanphat93
totoro2 - 0 nguyenvancu
totoro3 - 1 nguvaicadai123q
totoro1 - 0 invisibleman
totoro6 - 0 zicohangaram
totoro2 - 2 nguyenngochai
totoro8 - 1 chupachup
totoro1 - 1 phuc1231
totoro1 - 0 hh99990
totoro2 - 1 khanhdeptrai9
totoro1 - 0 anhkiet123
totoro1 - 6 kehuydiet2802
totoro2 - 0 cuong260304
totoro2 - 13 newnew
totoro0 - 2 nan007
totoro4 - 0 akaishuichi
totoro1 - 4 kentpham
totoro8 - 0 thui123
totoro5 - 10 skywalker
totoro0 - 1 mavuong
totoro0 - 1 nhatvy2291
totoro0 - 1 nhipcautre21
totoro0 - 1 nguyentri10x