totoro
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 456
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.95%
  • Chỉ số xã hội 285
  • Chỉ số đam mê 5.20
  • Thời gian tham gia 5 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
totoro0 - 3 nguyenduyduc
totoro0 - 4 silverfang
totoro3 - 0 dragoncity113
totoro0 - 3 vuabip
totoro0 - 1 candyly
totoro2 - 3 noname06
totoro3 - 0 sealight
totoro2 - 0 jasperno7
totoro2 - 0 leai0204
totoro0 - 2 muonmang
totoro5 - 1 tungduc
totoro0 - 1 linhlucden
totoro1 - 0 hehihoha
totoro0 - 1 tnpbinh176
totoro4 - 0 z4neocsgo
totoro1 - 0 newdog
totoro2 - 0 hoangbrl89
totoro0 - 8 carohcm
totoro1 - 0 loloti
totoro3 - 4 waifu207otaku
totoro5 - 0 mochasa
totoro0 - 4 byeyou
totoro2 - 1 tranhoabroland
totoro2 - 0 choemsin
totoro7 - 0 vungocanh1
totoro1 - 0 hongphuc0997
totoro2 - 0 blinklisa
totoro2 - 5 vantannguyen
totoro2 - 2 cuongni
totoro1 - 0 tantaibrl
totoro3 - 0 coretrunghung
totoro1 - 0 rubikson
totoro1 - 0 duykhanhhy08
totoro2 - 0 congcore2021
totoro4 - 1 dangnhan90
totoro3 - 0 nguoilichsu
totoro1 - 0 linhhuynh1996
totoro1 - 0 rongar
totoro0 - 13 iamkevin79nhatrang
totoro0 - 2 nhatmai
totoro1 - 20 poseidon
totoro1 - 0 pquarngfeb5th
totoro2 - 2 sonbinnnnn
totoro2 - 5 dietcovid
totoro0 - 2 lovekr01
totoro2 - 0 canhetmoidoithu
totoro0 - 8 madfad
totoro1 - 6 sinbad
totoro1 - 2 sabo2412
totoro1 - 1 maithao
totoro2 - 0 keckec
totoro2 - 0 mokemoke
totoro1 - 0 vultohyeah
totoro0 - 3 timexiu
totoro2 - 3 tayngang66
totoro1 - 3 matrancaro
totoro0 - 3 jiji001
totoro1 - 4 nganhuong
totoro6 - 2 choiluon
totoro1 - 0 blackzk
totoro0 - 1 letru
totoro4 - 6 gomoko
totoro1 - 4 tuanlongtt
totoro0 - 3 trong981
totoro1 - 1 beba888
totoro1 - 6 nhavodichmoi
totoro7 - 0 xxgdinogxx
totoro1 - 6 robin
totoro1 - 0 bemeocute
totoro13 - 5 zezo2021
totoro3 - 0 nngoc1102
totoro1 - 4 perhaps
totoro1 - 2 saphia
totoro10 - 1 canh123456789
totoro2 - 0 nicholas
totoro2 - 0 thusieudepgai
totoro2 - 0 huunhu66
totoro7 - 0 hhgbjrlehyf
totoro2 - 0 upleiku
totoro1 - 0 nxn3427
totoro5 - 4 thocon2021
totoro3 - 2 bangbang13
totoro6 - 0 sukem
totoro0 - 2 playcaro20
totoro0 - 1 thangchin
totoro5 - 1 werfgh
totoro1 - 1 thuytinhkhoc
totoro4 - 1 lifical
totoro1 - 0 dungnghia
totoro1 - 0 candybutter
totoro0 - 3 lamcaro2
totoro0 - 2 vichea21
totoro4 - 0 hieutran84
totoro1 - 0 xing26
totoro0 - 3 gahapchao
totoro5 - 1 umbra123
totoro3 - 0 huynhh
totoro1 - 0 huong2k6
totoro0 - 1 lovell123
totoro0 - 3 trungquan1602