tralacmi
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 764
  • Tỉ lệ thắng 62.40%
  • Chỉ số xã hội 250
  • Chỉ số đam mê 3.30
  • Thời gian tham gia 5 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tralacmi3 - 0 nguyenphuonguyen2007
tralacmi1 - 0 nhatruc2014
tralacmi1 - 2 astrazeneca
tralacmi2 - 1 ongtrumcaro2021
tralacmi2 - 0 ioisiuvhbius131
tralacmi3 - 0 nesssi23
tralacmi1 - 4 celeron4ghz
tralacmi0 - 6 nganhuong
tralacmi3 - 0 tabrl92
tralacmi1 - 0 nguyenhuong90
tralacmi0 - 1 phumyhung
tralacmi2 - 0 paduc
tralacmi1 - 0 lovewinter
tralacmi0 - 1 tuoiconrong
tralacmi0 - 2 congiola
tralacmi1 - 6 vtvtvt
tralacmi2 - 0 tammy56
tralacmi5 - 12 nuhondanhroi
tralacmi1 - 2 firouz
tralacmi2 - 0 goodgame
tralacmi0 - 2 iamkevin79nhatrang
tralacmi4 - 0 mahq195
tralacmi3 - 0 phanhoathong
tralacmi3 - 2 dung07
tralacmi0 - 3 byeyou
tralacmi0 - 1 tayngang66
tralacmi2 - 3 manhlama01
tralacmi4 - 3 uyenmeo
tralacmi0 - 1 dorabase
tralacmi6 - 4 vdelta
tralacmi3 - 0 ninidahehe
tralacmi0 - 1 chopper
tralacmi0 - 4 saobang
tralacmi0 - 2 nhavodichmoi
tralacmi1 - 0 huanhoahong78
tralacmi2 - 1 phamvo
tralacmi2 - 0 hamy073
tralacmi3 - 1 hxmb26
tralacmi1 - 0 nooban
tralacmi2 - 0 mama11
tralacmi2 - 0 buddy
tralacmi2 - 0 nn1101
tralacmi4 - 0 class100
tralacmi1 - 0 thuong95
tralacmi4 - 1 nguoidoi19
tralacmi6 - 0 loojc1000
tralacmi6 - 2 minhbz2
tralacmi0 - 2 trongdat28
tralacmi0 - 1 huunhu66
tralacmi2 - 6 waifu207otaku
tralacmi3 - 0 beyou123
tralacmi0 - 1 ducatuan2020
tralacmi2 - 0 bethuy2k3
tralacmi3 - 0 lekiet
tralacmi4 - 1 trungkien123
tralacmi4 - 2 son23
tralacmi1 - 0 thuyyy
tralacmi1 - 0 julliavan
tralacmi7 - 3 bongbongmua12
tralacmi0 - 1 doneforme
tralacmi0 - 1 huyyeurin
tralacmi2 - 2 annnnnnnnn
tralacmi0 - 1 luuvanlam0607
tralacmi1 - 0 snsd930
tralacmi6 - 1 doanbalinh
tralacmi0 - 1 dungnhinlai
tralacmi1 - 0 meoooo
tralacmi2 - 0 hoangvinhueh
tralacmi6 - 0 werfgh
tralacmi1 - 0 baotran0811
tralacmi1 - 1 bon2k7
tralacmi1 - 0 vinhhung2802
tralacmi3 - 4 arsenalfc96
tralacmi4 - 1 phamthao
tralacmi2 - 0 blackkk
tralacmi2 - 5 thienthansau
tralacmi2 - 0 long9898
tralacmi0 - 1 lemaipa
tralacmi2 - 0 ducthang1222006
tralacmi0 - 1 ctctqlk
tralacmi2 - 1 tam102
tralacmi0 - 1 zombi
tralacmi1 - 0 annaa99
tralacmi3 - 0 nga123abcklm
tralacmi3 - 1 tanlamvtpt96
tralacmi8 - 9 baniphonere
tralacmi10 - 13 ok123456
tralacmi1 - 0 sabo2412
tralacmi1 - 0 huynhlongan
tralacmi1 - 0 khangisnewplayer
tralacmi5 - 5 hochitrung
tralacmi2 - 0 nonono
tralacmi0 - 2 oxoxox
tralacmi1 - 0 truong123
tralacmi0 - 2 mailady
tralacmi2 - 0 krichamp
tralacmi1 - 0 ngocluan
tralacmi0 - 1 khoailangnuong
tralacmi1 - 12 dunglun
tralacmi0 - 7 pslangtu