tralacmi
  • Hạng 126
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 64.14%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tralacmi0 - 3 yeess
tralacmi3 - 3 arsenalfc96
tralacmi6 - 2 phantuan03
tralacmi0 - 3 nguyenvancu
tralacmi1 - 5 botbien
tralacmi2 - 4 vuhoang21
tralacmi1 - 0 anhtu
tralacmi3 - 3 votinh001
tralacmi1 - 0 carer
tralacmi7 - 0 jikon
tralacmi1 - 9 scp67892021
tralacmi14 - 1 etrfgt
tralacmi10 - 1 thanhtan301097
tralacmi0 - 1 kentpham
tralacmi8 - 2 conkutodung
tralacmi0 - 1 phuongkarry
tralacmi11 - 0 ladan8
tralacmi0 - 1 baniphonere
tralacmi4 - 0 immaaa
tralacmi5 - 6 ok123456
tralacmi1 - 0 trangloli
tralacmi2 - 3 bangbang
tralacmi1 - 0 chipuahuhu
tralacmi9 - 7 nohssiwi
tralacmi2 - 0 vuthanhdat1806
tralacmi8 - 3 anhdaytop1
tralacmi1 - 0 sieutron
tralacmi3 - 0 nhadep
tralacmi7 - 17 dangky1lan
tralacmi0 - 2 ladan4
tralacmi100 - 2 ladan3
tralacmi2 - 8 minhquan58
tralacmi3 - 0 huynhthu17
tralacmi2 - 2 hochitrung
tralacmi8 - 2 ladan1
tralacmi3 - 24 trungtcc
tralacmi12 - 0 sakata26
tralacmi55 - 1 matrom30
tralacmi3 - 0 hieu1234
tralacmi0 - 2 tunghaha
tralacmi0 - 6 gup222
tralacmi4 - 0 vuchinguyen
tralacmi1 - 6 ltb0506
tralacmi4 - 1 pthao3799
tralacmi5 - 1 kuntxzzz
tralacmi8 - 1 lycatieu
tralacmi6 - 0 hakuzo
tralacmi1 - 0 caothudauroi123
tralacmi3 - 0 cc3kg
tralacmi1 - 0 cogaidentuhuvo
tralacmi3 - 1 ptkcvbnn
tralacmi0 - 3 pslangtu
tralacmi7 - 0 matrom24
tralacmi3 - 0 tuuyenxl2k
tralacmi3 - 1 sonic
tralacmi7 - 0 matrom21
tralacmi2 - 0 dfhvdhgj
tralacmi5 - 0 killer1209
tralacmi2 - 0 vodanh
tralacmi0 - 2 phoxa
tralacmi0 - 2 vuabip
tralacmi4 - 0 sjk2303
tralacmi1 - 8 gomoko
tralacmi7 - 0 k0jch0v3
tralacmi4 - 0 tranngochong8007
tralacmi2 - 6 matrom17
tralacmi3 - 0 meomeo027
tralacmi1 - 1 maruko
tralacmi0 - 3 huynhphuong
tralacmi0 - 8 sauminh
tralacmi1 - 0 gfhjtvs
tralacmi1 - 0 tuyetxinhdep
tralacmi0 - 1 matngu15
tralacmi0 - 1 matngu14
tralacmi0 - 1 heodat91
tralacmi1 - 0 mjetran
tralacmi1 - 0 thaomoc
tralacmi2 - 0 duymytuson
tralacmi0 - 23 lemon
tralacmi4 - 1 cocaro1234
tralacmi0 - 3 cuibap
tralacmi5 - 0 khanhquynh
tralacmi1 - 6 yellowrain
tralacmi2 - 0 chauanh
tralacmi1 - 0 pandacute
tralacmi0 - 5 cuong97
tralacmi1 - 0 kim222
tralacmi3 - 0 masida
tralacmi3 - 0 hoangminhnam
tralacmi0 - 2 nguvcc
tralacmi3 - 0 songson
tralacmi1 - 0 olala123
tralacmi4 - 0 thanhson
tralacmi2 - 0 buutyk777
tralacmi0 - 1 matngu
tralacmi6 - 0 hungngu
tralacmi3 - 0 pqthangpt
tralacmi10 - 5 vietnam2
tralacmi4 - 0 vinh1249
tralacmi1 - 0 exciter150