linh04052008
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 4.35%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có