buitoi21
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 133
  • Tỉ lệ thắng 56.92%
  • Chỉ số xã hội 130
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
buitoi211 - 2 scary278
buitoi215 - 0 yumkhin
buitoi2120 - 12 binhnhi
buitoi2111 - 3 luckystar
buitoi2110 - 0 ngannguyen
buitoi211 - 13 sauminh
buitoi2115 - 0 nguoivohinh
buitoi2125 - 1 chuotmom
buitoi2110 - 18 mjetran
buitoi211 - 1 phoxa
buitoi211 - 0 phuonganh
buitoi2130 - 10 quangmetro
buitoi2119 - 11 lemaipa
buitoi2126 - 5 trunghieu87
buitoi2113 - 10 ngocsonhb
buitoi2111 - 2 ampen
buitoi2117 - 1 h2so4
buitoi2116 - 21 kidboy
buitoi213 - 0 hbh888
buitoi2117 - 6 lvtrung
buitoi213 - 0 ltb95
buitoi2120 - 3 changtraivotinh035
buitoi219 - 2 xuanthupro
buitoi216 - 2 lejun
buitoi211 - 7 longcutee
buitoi218 - 4 heoconhamchoi
buitoi213 - 1 giodaingan
buitoi2143 - 15 kyhoi
buitoi2114 - 9 mailady
buitoi2110 - 0 tuanlongtt
buitoi212 - 1 bb1234
buitoi2126 - 10 ngocruby9x
buitoi213 - 15 phuongkitty
buitoi211 - 9 lamcaro
buitoi211 - 1 minhanhyeudung
buitoi2128 - 5 happykid76
buitoi2124 - 14 thaomoc
buitoi218 - 7 dolphin
buitoi2116 - 18 jang80
buitoi210 - 2 thathu
buitoi212 - 4 vuacotrongmo
buitoi213 - 2 ruhfgd
buitoi212 - 1 matbiec
buitoi210 - 1 xanhlacay
buitoi211 - 0 huonghoa
buitoi211 - 0 mimimimimimimimi
buitoi2116 - 7 toxuanhoang
buitoi2110 - 3 nhipcautre21
buitoi216 - 3 hanhphucvotan
buitoi217 - 8 nguyentri10x
buitoi216 - 0 heoway
buitoi217 - 7 dungtrieu
buitoi214 - 4 bangtam2312
buitoi215 - 2 phuongminh
buitoi211 - 3 thutrang
buitoi2110 - 11 yoshida
buitoi211 - 8 chuotbobo
buitoi213 - 3 totoro
buitoi211 - 0 ltb0506
buitoi210 - 4 yellowrain
buitoi217 - 5 dorabase
buitoi215 - 5 nkocdethuong
buitoi2114 - 8 chauky77
buitoi218 - 5 toanluf
buitoi2110 - 12 longto2005
buitoi217 - 5 suoingoc
buitoi2110 - 7 vangbacdaquy
buitoi2111 - 8 khiconjx
buitoi2133 - 3 linhcute
buitoi2111 - 2 longcon2005
buitoi212 - 1 nguyenduc
buitoi213 - 3 nhimxu
buitoi219 - 12 socnau
buitoi210 - 2 yang12
buitoi211 - 2 longkhanh
buitoi211 - 0 tlcdcdk
buitoi211 - 7 vesau
buitoi211 - 0 mayakieu
buitoi215 - 4 trucmai
buitoi211 - 3 worldisad
buitoi210 - 2 jachsoon128890
buitoi219 - 4 vnnguyendung
buitoi211 - 2 nguvaicadai123q
buitoi212 - 1 huongkute
buitoi212 - 1 lexuan22
buitoi212 - 1 quachdozz
buitoi212 - 3 hamynn
buitoi210 - 17 hoaanhdao2008
buitoi211 - 0 vivo56
buitoi211 - 0 tahoang09a
buitoi210 - 3 galam
buitoi211 - 0 zawarudo
buitoi213 - 7 beyeupk
buitoi214 - 4 culik51995
buitoi213 - 2 maruko
buitoi213 - 1 phongtuan
buitoi214 - 3 phungtien
buitoi211 - 1 ckhuong
buitoi212 - 5 vuabip
buitoi211 - 0 hoadongtien00