accdif
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 8
  • Tỉ lệ thắng 3.57%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có