nguyenvuhoang21
  • Hạng 26
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 227
  • Tỉ lệ thắng 86.49%
  • Thời gian tham gia 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyenvuhoang2110 - 3 lvtrung
nguyenvuhoang214 - 2 nttthuy
nguyenvuhoang212 - 0 lanthanh
nguyenvuhoang211 - 0 xuanthupro
nguyenvuhoang212 - 0 dorabase
nguyenvuhoang2112 - 3 phuongminh
nguyenvuhoang215 - 0 heoconhamchoi
nguyenvuhoang213 - 1 quangmetro
nguyenvuhoang216 - 1 chuotmom
nguyenvuhoang213 - 0 khiconjx
nguyenvuhoang212 - 1 nhatvy2291
nguyenvuhoang2110 - 7 binhnhi
nguyenvuhoang212 - 1 heodat91
nguyenvuhoang218 - 3 tranhang07
nguyenvuhoang214 - 1 nguyenhonganh
nguyenvuhoang215 - 0 kidboy
nguyenvuhoang2114 - 4 thuphuongle99
nguyenvuhoang218 - 0 nguyentri10x
nguyenvuhoang217 - 3 vnnguyendung
nguyenvuhoang216 - 4 nhibuong
nguyenvuhoang211 - 0 toanluf
nguyenvuhoang218 - 4 lexuan22
nguyenvuhoang215 - 2 mikochan
nguyenvuhoang214 - 0 lanhphong
nguyenvuhoang218 - 3 phungtien
nguyenvuhoang215 - 2 ngannguyen
nguyenvuhoang212 - 0 lemaipa
nguyenvuhoang214 - 5 ampen
nguyenvuhoang2117 - 11 vientuong
nguyenvuhoang2110 - 3 socnau
nguyenvuhoang215 - 4 thythy2021
nguyenvuhoang211 - 1 hieula
nguyenvuhoang2114 - 8 quachdozz
nguyenvuhoang219 - 3 trannhat
nguyenvuhoang218 - 10 trunghieu87
nguyenvuhoang215 - 3 hanhphucvotan
nguyenvuhoang212 - 3 duyen10
nguyenvuhoang214 - 0 heokool
nguyenvuhoang212 - 0 yumkhin
nguyenvuhoang212 - 0 ngocruby9x
nguyenvuhoang215 - 4 suoingoc
nguyenvuhoang216 - 3 buonnhoem
nguyenvuhoang211 - 0 maithuha38c
nguyenvuhoang213 - 0 lejun
nguyenvuhoang219 - 6 ngocluan
nguyenvuhoang213 - 2 chuotbobo
nguyenvuhoang214 - 3 dolphin
nguyenvuhoang218 - 4 viphung
nguyenvuhoang212 - 1 giodaingan
nguyenvuhoang216 - 6 beyeupk
nguyenvuhoang211 - 0 tralacmi
nguyenvuhoang212 - 0 hoagiay123
nguyenvuhoang213 - 0 mavuong
nguyenvuhoang211 - 0 kyhoi
nguyenvuhoang215 - 1 sieutron
nguyenvuhoang2120 - 11 khoailangnuong
nguyenvuhoang212 - 4 h2so4
nguyenvuhoang214 - 0 tuoiconrong
nguyenvuhoang2110 - 4 dungtrieu
nguyenvuhoang214 - 1 vangbacdaquy
nguyenvuhoang216 - 2 bangtam2312
nguyenvuhoang211 - 0 yoshida
nguyenvuhoang217 - 5 canho
nguyenvuhoang216 - 1 phuongxoan
nguyenvuhoang213 - 1 happy123
nguyenvuhoang218 - 1 tuanlongtt
nguyenvuhoang211 - 0 nhipcautre21
nguyenvuhoang214 - 6 cumeo
nguyenvuhoang218 - 6 happykid76
nguyenvuhoang213 - 3 hamynn
nguyenvuhoang211 - 0 vfghdcwehs
nguyenvuhoang212 - 2 scp67892021
nguyenvuhoang211 - 1 nguvaicadai123q
nguyenvuhoang216 - 2 thuydung25