skywalker
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Cao cấp II
  • Ngọc 302
  • Tỉ lệ thắng 66.18%
  • Chỉ số xã hội 68
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
skywalker5 - 3 quangmetro
skywalker10 - 4 huynhbaobao
skywalker5 - 0 maruko
skywalker9 - 15 lanthanh
skywalker10 - 3 hoagiay123
skywalker2 - 0 greenrose1703
skywalker5 - 0 katze
skywalker14 - 2 alphax
skywalker6 - 12 jang80
skywalker12 - 20 qindy
skywalker8 - 3 hannie
skywalker0 - 6 canhty
skywalker12 - 6 mavuong
skywalker26 - 4 hieula
skywalker25 - 4 hanhphucvotan
skywalker20 - 9 nguyentri10x
skywalker11 - 3 nhocyeusky
skywalker4 - 0 duyen10
skywalker19 - 17 vangbacdaquy
skywalker18 - 10 vientuong
skywalker24 - 8 quachdozz
skywalker14 - 1 ngocruby9x
skywalker0 - 5 owler
skywalker25 - 24 happy123
skywalker19 - 5 kidboy
skywalker8 - 3 buonnhoem
skywalker6 - 1 lejun
skywalker16 - 4 nguoivohinh
skywalker10 - 5 totoro
skywalker2 - 3 heokool
skywalker26 - 12 trucmai
skywalker20 - 10 dolphin
skywalker34 - 17 nguyenhonganh
skywalker6 - 2 nkocdethuong
skywalker2 - 0 toxuanhoang
skywalker2 - 0 khiconjx
skywalker1 - 2 canho
skywalker3 - 0 hoaanhdao2008
skywalker2 - 2 thythy2021
skywalker5 - 4 khoailangnuong
skywalker1 - 1 mikochan
skywalker2 - 4 luckystar
skywalker1 - 1 scp67892021
skywalker3 - 4 lvtrung
skywalker1 - 0 ampen
skywalker1 - 1 chuotmom
skywalker9 - 5 yoshida
skywalker2 - 3 nttthuy
skywalker2 - 1 phuongxoan
skywalker6 - 3 lexuan22
skywalker2 - 15 babyboss
skywalker3 - 2 saosaysua
skywalker6 - 4 nhibuong
skywalker2 - 2 hamynn
skywalker0 - 1 chauky77
skywalker3 - 9 binhnhi
skywalker0 - 1 ttttt
skywalker3 - 12 nhatvy2291
skywalker3 - 2 cumeo
skywalker1 - 6 nammien
skywalker2 - 1 viphung
skywalker1 - 0 phungtien
skywalker1 - 0 dungtrieu
skywalker7 - 16 xuanthupro
skywalker1 - 2 amanda
skywalker1 - 0 pepopo
skywalker1 - 0 lennon
skywalker1 - 0 hangnguyenthi