sauminh
  • Hạng ...
  • Ngọc 100,198
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 84.67%
  • Chỉ số xã hội 137
  • Chỉ số đam mê 0.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sauminh3 - 1 heoway
sauminh2 - 0 thienthan999
sauminh4 - 1 lvtrung
sauminh2 - 0 vitsenpaii
sauminh5 - 1 hoangduy357
sauminh4 - 3 cayruong
sauminh2 - 0 mjetran
sauminh8 - 0 paradol
sauminh13 - 4 jang80
sauminh11 - 10 nguyentam2k
sauminh0 - 1 kairos
sauminh2 - 0 giainghi11
sauminh1 - 1 biktyne
sauminh4 - 0 thythy2021
sauminh16 - 4 carohcm
sauminh1 - 0 superken2k4
sauminh1 - 0 pingpong
sauminh1 - 1 linda
sauminh8 - 1 hanhphucvotan
sauminh1 - 0 khanhlucky97
sauminh1 - 0 akirakun
sauminh1 - 0 heokool
sauminh17 - 5 binhnhi
sauminh4 - 2 abcabcabc
sauminh7 - 2 binhphonui
sauminh6 - 0 rimurusama1707
sauminh10 - 0 thienloi
sauminh1 - 0 support
sauminh0 - 2 minhkhai
sauminh0 - 1 beba888
sauminh7 - 0 vangbacdaquy
sauminh16 - 4 waifu207otaku
sauminh5 - 4 quangquang
sauminh28 - 15 cuong97
sauminh0 - 2 thaibinhduong
sauminh1 - 3 saulybiet
sauminh0 - 1 linhlucden
sauminh1 - 0 thiengon123
sauminh3 - 3 byeyou
sauminh4 - 0 vngn175
sauminh2 - 0 sonbinnnnn
sauminh1 - 0 teemovnkg01
sauminh2 - 0 dungnhinlai
sauminh2 - 0 congcore2021
sauminh3 - 1 firouz
sauminh4 - 4 donghocat
sauminh6 - 0 vesau
sauminh1 - 0 rongar
sauminh9 - 2 chopper
sauminh1 - 1 detutlong
sauminh6 - 2 bon2k7
sauminh6 - 4 tuyetmuahe
sauminh0 - 2 kungfugirl
sauminh4 - 0 hochitrung
sauminh1 - 1 lasaurieng
sauminh1 - 1 fama1299
sauminh0 - 1 trungquan1602
sauminh4 - 1 choivuithoi
sauminh2 - 1 nhatmai
sauminh2 - 0 divangdaxa
sauminh0 - 2 gacontapdi1
sauminh6 - 0 nhipcautre21
sauminh4 - 0 playcaro2612
sauminh3 - 0 vuaphapthuatkybi
sauminh3 - 0 nguyenvancu
sauminh3 - 1 thanhlong
sauminh2 - 0 ngocruby9x
sauminh4 - 0 thuphuongle99
sauminh9 - 1 nguoivohinh
sauminh7 - 3 duyen10
sauminh6 - 0 cumeo
sauminh1 - 0 huynhbaobao
sauminh6 - 1 huongkute
sauminh5 - 0 buibuon
sauminh1 - 3 haicuibap
sauminh5 - 0 scp67892021
sauminh6 - 0 kentpham
sauminh12 - 3 bangtam2312
sauminh11 - 1 qindy
sauminh13 - 1 buitoi21
sauminh6 - 2 hayabusa
sauminh3 - 0 trannhat
sauminh2 - 7 dinhvanvoi
sauminh4 - 1 paduc
sauminh2 - 0 khiconjx
sauminh10 - 0 tahuuson
sauminh2 - 0 sbc1111
sauminh4 - 0 lemaipa
sauminh8 - 0 buonnhoem
sauminh12 - 2 toanluf
sauminh12 - 2 tuoiconrong
sauminh5 - 0 hannie
sauminh4 - 0 ngocsonhb
sauminh5 - 1 hoagiay123
sauminh4 - 0 badboy
sauminh7 - 2 dorabase
sauminh5 - 1 nguyentri10x
sauminh7 - 0 thuykien
sauminh2 - 0 mavuong
sauminh5 - 2 chauky77