sauminh
  • Hạng 21
  • Cấp bậc Siêu cấp IV
  • Ngọc 2291
  • Tỉ lệ thắng 89.25%
  • Chỉ số xã hội 93
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sauminh4 - 1 hoangduy357
sauminh4 - 0 hochitrung
sauminh1 - 1 lasaurieng
sauminh1 - 1 fama1299
sauminh0 - 1 trungquan1602
sauminh4 - 1 choivuithoi
sauminh4 - 4 quangquang
sauminh2 - 1 nhatmai
sauminh2 - 0 divangdaxa
sauminh0 - 2 gacontapdi1
sauminh6 - 0 nhipcautre21
sauminh4 - 0 playcaro2612
sauminh3 - 0 vuaphapthuatkybi
sauminh3 - 0 nguyenvancu
sauminh3 - 1 thanhlong
sauminh2 - 0 ngocruby9x
sauminh4 - 0 thuphuongle99
sauminh9 - 1 nguoivohinh
sauminh2 - 1 lvtrung
sauminh7 - 3 duyen10
sauminh23 - 15 cuong97
sauminh6 - 0 cumeo
sauminh1 - 0 huynhbaobao
sauminh6 - 1 huongkute
sauminh5 - 0 buibuon
sauminh1 - 3 haicuibap
sauminh5 - 0 scp67892021
sauminh6 - 0 kentpham
sauminh12 - 3 bangtam2312
sauminh11 - 1 qindy
sauminh13 - 1 buitoi21
sauminh6 - 2 hayabusa
sauminh3 - 0 trannhat
sauminh2 - 7 dinhvanvoi
sauminh4 - 1 paduc
sauminh2 - 0 khiconjx
sauminh10 - 0 tahuuson
sauminh2 - 0 sbc1111
sauminh4 - 0 lemaipa
sauminh8 - 0 buonnhoem
sauminh12 - 2 toanluf
sauminh12 - 2 tuoiconrong
sauminh5 - 0 hannie
sauminh4 - 0 ngocsonhb
sauminh5 - 1 hoagiay123
sauminh4 - 0 badboy
sauminh7 - 2 dorabase
sauminh5 - 1 nguyentri10x
sauminh7 - 0 thuykien
sauminh2 - 0 mavuong
sauminh5 - 2 chauky77
sauminh3 - 0 happy123
sauminh5 - 1 dolphin
sauminh6 - 0 vientuong
sauminh6 - 8 buumbuum
sauminh14 - 5 binhnhi
sauminh5 - 1 phuongkitty
sauminh6 - 0 mikochan
sauminh7 - 3 nguyentam2k
sauminh3 - 0 mayakieu
sauminh6 - 1 nhibuong
sauminh5 - 0 chuotbobo
sauminh6 - 2 khoailangnuong
sauminh6 - 1 hanhphucvotan
sauminh5 - 1 hoadongtien00
sauminh8 - 0 tralacmi
sauminh11 - 0 hieula
sauminh12 - 0 kidboy
sauminh2 - 2 luckystar
sauminh3 - 0 thythy2021
sauminh7 - 0 nkocdethuong
sauminh8 - 1 chuotmom
sauminh5 - 0 kyhoi
sauminh8 - 1 ngocluan
sauminh6 - 0 thuong95
sauminh2 - 0 vnnguyendung
sauminh3 - 0 phuongkarry
sauminh10 - 2 trunghieu87
sauminh3 - 0 ampen
sauminh5 - 2 babyboss
sauminh2 - 0 happykid76
sauminh6 - 1 yoshida
sauminh2 - 1 kythutudo
sauminh2 - 0 nhimxu
sauminh2 - 0 beyeupk
sauminh3 - 0 viphung
sauminh0 - 2 kehuydiet2802
sauminh1 - 0 hieuhieuhieu
sauminh4 - 0 gatamky2020
sauminh4 - 0 shupapol
sauminh2 - 0 hoang10
sauminh5 - 4 forfun
sauminh6 - 4 jang80