tava123
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 178,030
  • Cấp bậc Siêu cấp 13
  • Tỉ lệ thắng 87.50%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tava1231 - 0 mayakieu
tava12360 - 3 lamcaro2
tava1234 - 13 huyyeurin
tava1232 - 0 hochitrung
tava1232 - 1 ddibar
tava1231 - 0 ladieubong
tava1231 - 0 binhnhi
tava1232 - 0 dembuon