kienepi
  • Hạng 1489
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 5
  • Tỉ lệ thắng 5.71%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có