vuabip
  • Hạng ...
  • Ngọc 217,448
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 76.47%
  • Chỉ số xã hội 204
  • Chỉ số đam mê 1.63
  • Thời gian tham gia 10 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vuabip2 - 3 khiconjx
vuabip2 - 1 dorabase
vuabip1 - 2 tuoiconrong
vuabip1 - 0 myhangsg
vuabip5 - 3 builan0209
vuabip3 - 3 trannhat
vuabip5 - 1 anhhong9011
vuabip2 - 10 wibunotsimpttv2k7
vuabip1 - 0 buonnhoem
vuabip3 - 2 ngannguyen
vuabip9 - 6 phongyeu
vuabip2 - 0 yukii
vuabip0 - 1 thienanlk113
vuabip4 - 1 bongo
vuabip1 - 0 denhayden
vuabip2 - 0 hector
vuabip2 - 0 chauky77
vuabip1 - 0 mavuong
vuabip1 - 0 thuong95
vuabip1 - 0 serahwang
vuabip1 - 0 lizmatt
vuabip2 - 1 huongkute
vuabip2 - 1 crystal
vuabip2 - 0 hades
vuabip7 - 2 krixi
vuabip5 - 1 bibi0101
vuabip7 - 3 h2so4
vuabip1 - 0 hoadongtien00
vuabip5 - 2 chuotbobo
vuabip2 - 0 thaonguyencafe
vuabip2 - 0 dragon
vuabip2 - 1 vitaminc
vuabip3 - 0 happykid76
vuabip1 - 1 thaomoc
vuabip16 - 13 cuccu
vuabip9 - 6 cayruong
vuabip3 - 1 nammien
vuabip8 - 3 vanvolang
vuabip2 - 1 heoconhamchoi
vuabip3 - 2 vichio
vuabip3 - 1 lazytomcat
vuabip1 - 0 sieuga
vuabip1 - 0 aconnongthon
vuabip3 - 0 hoangphuc2040
vuabip2 - 1 heodat91
vuabip1 - 0 liuhuy314
vuabip2 - 2 loclatoi
vuabip1 - 0 thuydung25
vuabip1 - 0 tungk3
vuabip1 - 0 lvtrung
vuabip8 - 4 mikochan
vuabip5 - 4 badboy
vuabip2 - 0 hihi112
vuabip1 - 0 yoona
vuabip3 - 2 huongly
vuabip1 - 0 eketao
vuabip1 - 0 aiamcaro
vuabip3 - 1 thimhuong
vuabip1 - 0 qindy
vuabip1 - 0 ngocluan
vuabip8 - 2 ozonevietnam
vuabip0 - 1 sinbad
vuabip3 - 0 binhphonui
vuabip1 - 0 mailady
vuabip5 - 2 nttthuy
vuabip4 - 1 diquathoigian
vuabip1 - 0 langtu
vuabip10 - 10 toxuanhoang
vuabip2 - 1 ov2nd
vuabip0 - 2 lanthanh
vuabip3 - 1 ngocanhgalaxy
vuabip3 - 1 peheo
vuabip9 - 4 lyquoc
vuabip8 - 6 pingpong
vuabip4 - 3 gecko88
vuabip2 - 0 sujichan
vuabip5 - 5 lucky
vuabip2 - 5 teoteo
vuabip1 - 0 nhipcautre21
vuabip5 - 0 tralacmi
vuabip4 - 1 lemaipa
vuabip1 - 0 lovewinter
vuabip0 - 1 nghiacaro
vuabip0 - 2 huongduong
vuabip0 - 5 fcbm10
vuabip6 - 2 cuopbiensoh2o
vuabip3 - 1 tieuling
vuabip5 - 2 bexinkk
vuabip1 - 1 nagato
vuabip6 - 4 phungtien
vuabip14 - 7 happy123
vuabip1 - 0 vangbacdaquy
vuabip4 - 1 tahuy
vuabip1 - 0 thanhvan2021
vuabip1 - 0 paduc
vuabip2 - 5 nhabanbo
vuabip5 - 4 gaodo
vuabip7 - 2 caonhocodon
vuabip5 - 1 vitty
vuabip3 - 2 nguyenhuong90