vuabip
  • Hạng 42
  • Khiên ...
  • Ngọc 33,244
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 59.29%
  • Chỉ số xã hội 113
  • Chỉ số đam mê 13.30
  • Thời gian tham gia 6 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vuabip5 - 2 krixi
vuabip3 - 1 kulito
vuabip7 - 3 vanvolang
vuabip8 - 5 happy123
vuabip2 - 0 nguoivohinh
vuabip3 - 3 phungtien
vuabip4 - 0 toanluf
vuabip8 - 7 hoaanhdao2008
vuabip5 - 5 chuotmom
vuabip3 - 0 hannie
vuabip3 - 1 maruko
vuabip3 - 2 vnhello
vuabip1 - 0 phongyeu
vuabip3 - 2 lucky
vuabip1 - 0 hades
vuabip2 - 2 phongca
vuabip1 - 0 dragon
vuabip4 - 1 cuopbiensoh2o
vuabip7 - 4 lyquoc
vuabip3 - 0 tahuuson
vuabip3 - 0 totoro
vuabip5 - 1 ngocsonhb
vuabip2 - 1 lolovp
vuabip2 - 1 titus
vuabip0 - 1 nagato
vuabip6 - 3 tieuyeutinh
vuabip6 - 1 mjetran
vuabip4 - 0 huynhbaobao
vuabip2 - 1 bexinkk
vuabip2 - 1 tieuling
vuabip5 - 1 heolovemusic
vuabip2 - 1 heokool
vuabip2 - 0 bapcaingoc
vuabip1 - 1 ozonevietnam
vuabip4 - 4 gaodo
vuabip3 - 3 gecko88
vuabip12 - 11 vuamui
vuabip1 - 0 hohohaha0402
vuabip1 - 0 cayruong
vuabip7 - 3 chihiro
vuabip4 - 5 vinhto
vuabip1 - 0 hanalov1
vuabip4 - 0 supersen
vuabip0 - 5 teoteo
vuabip3 - 7 nkocdethuong
vuabip6 - 6 vientuong
vuabip13 - 12 cuccu
vuabip10 - 7 hoarung
vuabip1 - 1 changtraivotinh035
vuabip3 - 1 quachdozz
vuabip2 - 1 anhdaynevodi1
vuabip4 - 0 marmin
vuabip5 - 0 mrboo
vuabip6 - 2 caonhocodon
vuabip1 - 1 nammien
vuabip0 - 1 linda
vuabip1 - 0 playcaro20
vuabip0 - 1 lee16
vuabip0 - 1 thuyyy
vuabip1 - 1 vitty
vuabip12 - 6 thuphuongle99
vuabip9 - 0 superken2k4
vuabip2 - 2 canho
vuabip1 - 2 loclatoi
vuabip6 - 9 toxuanhoang
vuabip4 - 0 ikuchi
vuabip0 - 1 beyeupk
vuabip8 - 2 jang80
vuabip3 - 4 pingpong
vuabip6 - 6 hanhphucvotan
vuabip2 - 2 nhocyeusky
vuabip9 - 3 phuongminh
vuabip5 - 0 vesau
vuabip0 - 1 lemaipa
vuabip0 - 2 tuoiconrong
vuabip1 - 0 chuotbobo
vuabip0 - 1 cuong97
vuabip0 - 2 vuaphapthuatkybi
vuabip1 - 0 nhatmai
vuabip1 - 0 manchausa
vuabip1 - 0 tonyus
vuabip3 - 0 suoingoc
vuabip0 - 1 minhquan58
vuabip0 - 3 lamcaro2
vuabip0 - 2 nguyenvancu
vuabip1 - 0 dolphin
vuabip6 - 3 mikochan
vuabip0 - 2 alphax
vuabip2 - 1 cobebencuaso
vuabip2 - 0 tralacmi
vuabip0 - 1 kyhoi
vuabip7 - 10 binhnhi
vuabip2 - 1 scp67892021
vuabip0 - 1 thaomoc
vuabip1 - 2 yoshida
vuabip2 - 0 nhatvy2291
vuabip1 - 2 luke911
vuabip9 - 10 ampen
vuabip3 - 1 thuytinhkhoc
vuabip0 - 5 saosaysua