quynhgiao
  • Hạng ...
  • Ngọc 228
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 81
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quynhgiao1 - 1 lazytomcat
quynhgiao1 - 1 hector
quynhgiao1 - 0 nhabanbo
quynhgiao1 - 0 phameco
quynhgiao1 - 0 socnau
quynhgiao2 - 1 lanthanh
quynhgiao1 - 0 thuytinhkhoc
quynhgiao2 - 0 pingpong
quynhgiao0 - 1 phungtien
quynhgiao0 - 1 ngocsonhb
quynhgiao2 - 0 luckystar
quynhgiao3 - 1 mikochan
quynhgiao1 - 0 buomchua
quynhgiao1 - 1 krixi
quynhgiao1 - 1 phongyeu
quynhgiao1 - 0 vesau
quynhgiao1 - 0 nhimxu
quynhgiao3 - 0 lejun
quynhgiao2 - 0 huemy
quynhgiao4 - 1 builan0209
quynhgiao3 - 2 dorabase
quynhgiao2 - 2 hdmi2000
quynhgiao0 - 1 nakime3769
quynhgiao2 - 1 tuoiconrong
quynhgiao5 - 3 thienloi
quynhgiao3 - 1 suoingoc
quynhgiao2 - 0 saosaysua
quynhgiao4 - 1 vnnguyendung
quynhgiao1 - 1 huyluxz
quynhgiao3 - 1 ov2nd
quynhgiao1 - 0 loclatoi
quynhgiao4 - 3 lolovp
quynhgiao5 - 0 keosua
quynhgiao1 - 0 mynno
quynhgiao3 - 0 supersen
quynhgiao3 - 0 hanhphucvotan
quynhgiao2 - 1 nguyentri10x
quynhgiao5 - 3 anhhong9011
quynhgiao2 - 3 hoarung
quynhgiao2 - 0 khanhlucky97
quynhgiao2 - 0 bibi0101
quynhgiao2 - 0 heolovemusic
quynhgiao3 - 0 nhocyeusky
quynhgiao0 - 1 anh3khia
quynhgiao1 - 0 trailangthang
quynhgiao0 - 1 wibunotsimpttv2k7
quynhgiao0 - 1 quachdozz
quynhgiao0 - 1 aconnongthon
quynhgiao1 - 0 chauky77
quynhgiao1 - 0 mavuong
quynhgiao1 - 2 binhphonui
quynhgiao0 - 1 lamcaro2
quynhgiao1 - 0 thienthan999
quynhgiao0 - 1 quangquang
quynhgiao0 - 1 nhipcautre21
quynhgiao1 - 0 nkocdethuong
quynhgiao1 - 0 canho
quynhgiao0 - 1 bexinkk
quynhgiao1 - 0 tahuuson
quynhgiao0 - 1 longnuiuvau
quynhgiao0 - 1 paradol
quynhgiao1 - 0 vogjct
quynhgiao1 - 0 vozanhxyz
quynhgiao1 - 0 phumyhung
quynhgiao1 - 0 viphung
quynhgiao1 - 0 hoangthienxa
quynhgiao1 - 0 meokitty
quynhgiao1 - 1 cobebencuaso
quynhgiao1 - 0 bestphong
quynhgiao0 - 1 lvtrung
quynhgiao1 - 0 thinpham
quynhgiao1 - 0 toxuanhoang
quynhgiao1 - 0 latias1234
quynhgiao1 - 0 gecko88
quynhgiao0 - 1 michnhi
quynhgiao1 - 0 dragon
quynhgiao1 - 0 cuopbiensoh2o
quynhgiao1 - 0 trienchill
quynhgiao0 - 1 ekxanh
quynhgiao0 - 1 thaonguyencafe
quynhgiao0 - 1 beba888