dembuon
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 890
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 67.21%
  • Chỉ số xã hội 61
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có