heoxixoan
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 32
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có